Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2006

15 April: Installatie Keizer Lei Kleynen

Op 15 April 2006 werd onze nieuwe Keizer Lei Kleynen geïnstalleerd. Met de hele schutterij hebben we hem thuis afgehaald en in optocht naar de kerk vertrokken waar hij geïnstalleerd werd. Van achter uit de kerk kwam hij en Jacky op het altaar, alwaar hem de attributen werden aangeboden. De keizersplaat (aangeboden door het damescomité) werd hem omgehangen door Trees Quadvlieg. De steek en het degen door Nic Spittler en Jan Pappers. Na de viering in de kerk, werd hij in optocht aan de mensen van Heerlerheide getoond. Bij het Corneliushuis was er feest. Eerst een receptie en daarna was het feesten, Lei werd die dag tevens 50 jaar. Dus dubbel feest. Er was een diskjockey om de genodigden te entertainen en werden er drankjes en broodjes rondgebracht. Het feest duurde tot ongeveer 22.00 uur en Lei had een super verjaardag en Installatie
7 Mei: Onderling Schieten

Het aantal deelnemers was niet zo groot. Het kan zijn dat de leden last van de wind hadden en daarom niet hebben meegedaan.
A Schutters
1e prijs en algemeen kampioen Ralph Degens.
B Schutters
1e prijs Mart Habets
14 Mei: Bondsfeest Schinnen

In de stromende regen arriveerden we in Schinnen op het feestterrein. Na een korte pauze moesten we om 1 uur binnenkomen met de hele schutterij. Nadat alle schutterijen waren binnengekomen, vertrok de optocht door het dorp. Gelukkig was het toen droog.

Na aankomst weer op de feestweide kregen we een drankje aangeboden door onze vereniging. Daarna startten de wedstrijden, zo was er uittreden van konings/keizersparen, marketentsters en muziekwedstrijden. Om 4 uur werd ook gestart met de schietwedstrijden. Ons A-zestal schoot alle 18 bolletjes af (ikzelf heb als 3de geschoten). Pas enkele uren later startte de kaveling. Helaas ging het hier mis, de 2de schutter miste zijn 1e schot, dus was het voor ons afgelopen. Om 20.00 uur zijn we naar huis gegaan, na een geslaagd bondsfeest
21 Mei: Bondsfeest Limbricht

Om 12 uur vanmiddag zijn wij van uit ons schutterslokaal vertrokken naar Limbricht, daar aangekomen konden we de auto op een hele grote wei parkeren. Vervolgens zijn we richting tent gegaan, waar we met andere schutterscollega's bij elkaar kwamen. Om 1 uur moesten we binnenkomen. Daarna ben ik met het keizers en koningspaar de kiosk opgegaan om de erewijn te drinken. Na de opening om half 3 vertrok de optocht door de straten van Limbricht. Terug op het feestterrein kregen we van de eigen vereniging een drankje aangeboden en daarna hebben we de spullen weer naar de auto gebracht. Om 4 uur begonnen de wedstrijden, uittreden van keizers en koningsparen, marketentsters, drumbands enz. Ons keizerspaar en koningspaar namen vandaag ook deel, dit is niet verplicht. Ook startte om 4 uur de schietwedstrijden. Paul schoot de buks in, waarna Ralph begon als eerste man. Dat ging goed alle 3 eraf, daarna kwam Paul helaas hij miste bij het 1e schot, dus eigenlijk was het voor ons al afgelopen. Maar uiteraard maakten we de serie wel af, dus ik kwam na Paul. Ja hoor, ook alle 3 eraf, daarna Johan, die miste de 1e twee punten, Nic en John schoten verder wel alles af. Daarna werd de buks weer ingepakt en was het voor Heerlerheide voorbij.

Onze exercitieploeg moest ook nog exerceren, die wedstrijden begonnen om half 6. De hele oefening duurt ongeveer 20 minuten en worden beoordeeld, waarbij de jury punten geeft. Om 19.00 uur werden de uitslagen bekend gemaakt. Ons Keizerspaar Lei en Jacky behaalde beiden de ereprijs. Voor de commandant en linker guide moest nog geloot worden voor de 1e en 2de prijs. De exercitie ploeg behaalde ook prijs, maar welke was nog niet bekend toen we naar huis gingen. Het was dus een geslaagd schuttersfeest, op een prachtige locatie, bij Kasteel Limbricht
25 Mei: Koningsvogelschieten

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag Koningsvogelschieten op het sportpark aan de Hei-Grindelweg. Wie mag zich de nieuwe koning van 2006/2007 noemen? Wie wordt de opvolger van Lei Kleijnen, die dit seizoen tot keizer gekroond werd?

A.s. donderdag zullen we het weten. Het konings vogelschieten zal beginnen omstreeks 14.15 uur. Nadat de koning bekend is, zal het erebestuur aan de beurt zijn. Daarna, is er ook weer het traditionele burgerschieten. Iedere inwoner van Heerlerheide mag meedoen en zal zich dan een jaar burgerkoning van Heerlerheide mogen noemen.

Er hebben zich een negental schutters opgegeven om koning 2006 te worden, waaronder 2 vrouwen. Na een spannende strijd viel de vogel bij het 97e schot eraf en mocht Jos Beaujean zich koning 2006 noemen.

En hier is hij dan, onze nieuwe koning met zijn lieftallige vrouw Noëlle. Zij zal hem dit jaar als koningin vergezellen.

Bij het erebestuur werd Ron Planinsek koning. Door het slechte weer is het burgerschieten afgelast. Het was onverantwoord voor materiaal en mens om nog langer door te schieten
3 Juni: Kermistaptoe Drumband

Zaterdag 3 Juni werd, door de drumband, bij onze nieuwe Koning Jos thuis een serenade gebracht. Het is traditie dat de drumband kermis-(Pinkster)zaterdag een bezoek brengt bij de nieuwe koning. Na de serenade verwelkomt de koning de drumbandleden dan met een hapje en drankje en zorgt voor een paar gezellige uurtjes
4 Juni: Processie

Op zondag 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. Aansluitend was er in het Corneliushuis het Bronktreffen. Hierbij werd een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.
5 juni: Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om 9 uur in het Schutterslokaal. Van daaruit vertrokken we naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd opgedragen door pastoor Vincent Mc. Mahon.

Na de schuttersmis vertrokken we naar het kerkhof alwaar onze overleden leden werden herdacht. Daarna werden er 2 café's in Heerlerheide bezocht. Het eerste lokaal was café De roodhuid, waar we een gezellige bijeenkomst hadden. Er werden rondjes aangeboden door de nieuwe koning en de schutterij. Daarna werd een rondgang gemaakt door de buurt Pronsebroek richting het café Dirk Jan. Ook daar werden we weer voorzien van drank en hapjes. Er werden rondjes gegeven door de koning van het Erebestuur, Ron Planinsek, en door het Erebestuur. Om 13.00 uur werden we verwacht bij pastoor Vincent Mc. Mahon. Het is traditie om Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen. Daar aangekomen werden we voorzien van nieuwe haring en broodjes met worst, en natuurlijk ook rijkelijk drank. Door de drumband werd een serenade gebracht. Na een geslaagde 2e pinksterdag zijn we om 14.00 uur weer naar ons schutterslokaal gegaan en nog een gezellig uurtje bij elkaar geweest.
2 juli: OLS Stramproy

Om 11.15 in het schutterslokaal aangekomen, hebben we onze spullen in de materiaalwagen geladen en nog even een drankje gedronken. Om 12 uur zou de bus vertrekken richting Stramproy. Het begon al goed, de bus bleek te klein te zijn, er was niet genoeg plaats voor iedereen. Er bleken meer mensen mee te gaan dan in een grote en een kleine bus kunnen, dus werd snel besloten om maar met enkele eigen auto's mee te gaan. De volle bus vertrok gevolgd door het busje met de drumband en 2 auto's. Na een warm ritje, kwamen we om kwart over een aan in Stramproy. We reden langs het feestterrein en het was er al behoorlijk druk, maar de bus mag daar niet stoppen. De stopplaats dat was toch nog een heel stuk van het terrein af, maar we vonden een sluiproute, dus de loopafstand viel uiteindelijk wel mee. Aangekomen op het feestterrein probeerden we een plekje in de schaduw te vinden maar helaas was dat er niet.

Omdat dit het 100 jarig bestaan van het OLS was, was de koningin aanwezig. Hierdoor liep alles wel een uur vertraging op. Na een warme en lange optocht zijn we snel naar de materiaalwagen gegaan en iedereen kleedde zich om. Daarna begonnen de wedstrijden. Ons koningspaar, bielemannengroep, marketentsters en de exercitieploeg deden aan deze wedstrijden mee. De bieleman behaalde de 3e prijs en de exercitieploeg de 4e prijs. Omdat alles op zo'n groot feest gelijk loopt konden we niet bij iedereen gaan kijken, helaas. Ook de schietploeg was op hetzelfde tijdstip aan de beurt. Dit betekende dat Paul, onze commandant, niet mee kon schieten omdat hij met de exercitieploeg in de ring stond. Jan werd op zijn plaatst ingezet, om het zestal compleet te maken. De buks werd ingeschoten en daarna kwam de eerste schutter, die miste bij het 2e schot, dus eigenlijk was het toen al voorbij, geen Um voor Heerlerheide. Ook de 2e schutter miste 1 schot, maar de overige 4 schutters schoten wel hun schoten af. Na alle onderdelen gehad te hebben was het ongeveer half 7 dus nog 1 uurtje de tijd voor de bus weer zou vertrekken. Het vertrek was om half 8 gepland.

Bij de bus aangekomen bleken er nog een tiental schutters op het feestterrein te zijn, dus er werd gewacht tot iedereen aanwezig was. De laatste persoon arriveerde rond 8 uur maar hij had moeten optekenen bij het schieten, vandaar dat hij zo laat was. De bus vertrok. Na ongeveer 5 minuten gereden te hebben kreeg Monique een telefoontje, ze had de sleutels van de auto in haar tas. Na veel hilariteit is de bus omgekeerd en de sleutels terug gebracht. Zodoende konden Paul en Martine ook naar huis, dit heeft Paul wel een rondje gekost. Maar spontaan heeft hij dat in ons schutterslokaal ook gegeven. We vertrokken weer richting Heerlerheide en in Born werd een pitstop gemaakt. Er waren enkele schutters die hoge nood hadden.

Om kwart over 9 arriveerde we toch eindelijk in Heerlerheide, de materiaalwagen werd uitgeladen en zijn we nog een uurtje gezellig bij elkaar geweest.

Kort samengevat: het was een warm, maar gezellig O.L.S. 2006.
16 juli: ZLF Doenrade

Onder een strakblauwe hemel en een tropische temperatuur vertrok om 12 uur de bus vanuit ons schutterslokaal op weg naar het Z.L.F. in Doenrade. Deze keer was er wel plaats genoeg in de bus, omdat er enkele schutters op vakantie waren.

Na ongeveer 20 minuten gereden te hebben was Doenrade en het feestterrein in zicht. Omdat de verkeersregelaars ons doorstuurde kwamen we het bordje "einde Doenrade" tegen en gingen we steeds verder van het feestterrein af. De bus werd gekeerd en terug gereden richting Doenrade. Daar aangekomen was het nog ongeveer 5 minuten lopen tot het feestterrein. Meteen bij de ingang was er reeds een buitenbuffet en toiletwagens, daar werd ook snel een consumptie genuttigd om de droge kelen te smeren, en het meegenomen materiaal even aan de kant gelegd. Het was nog maar een uurtje voor de optocht vertrok, dus bleven we daar maar even staan cq zitten op de grond.

Om klokslag 13.30 uur vertrok de optocht. Wij hadden nr 9 dus rijkelijk vooraan. Doenrade is maar een klein dorp dus was de optocht ook maar kort 1600 meter, maar er stonden wel heel veel mensen langs de kant, en het applaus was overweldigend. Weer aangekomen op het feestterein werden we verwelkomt door de EHBO die flesjes water en emmers met sponsen hadden, zodat we meteen konden drinken en koelen, en dat was ook echt wel nodig, hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.

Om 3 uur was als eerste onze exercitie ploeg aan de beurt om uit te treden, maar omdat er enkel schutters van Brunssum meedoen werd even gewacht tot die gearriveerd waren.

Om half 5 was het uitreden voor ons koningspaar, bieleman en de marketentsters.

Ook begonnen op dat moment de schietwedstrijden, voor ons. De buks werd ingeschoten door Paul, daarna begon de wedstrijd, Ralph en Paul schoten hun puntjes eraf, daarna kwam ik, maar helaas miste ik het eerste schot, misschien te gehaast, de andere 2 waren zuivere schoten. Daarna kwam Hub ook hij miste 1 schot. Nic en John schoten weer alle puntjes eraf. De buks werd weer ingeladen en helaas het was alweer snel afgelopen voor ons.

Omdat iedereen vroeg klaar was, en er nog veel tijd over was, gingen de meeste de tent in want daar speelde AnderKovver, deze band zal ook op ons schuttersfeest present zullen zijn.

Om 19.30 uur vertrok de bus weer richting Heerlerheide, dit keer moesten we echt op tijd zijn, maar aangekomen bleek de bus er nog niet te zijn, na een 10 tal minuten gewacht te hebben was de bus er ook en het Z.L.F. was afgelopen voor Heerlerheide. Het was een warm maar wel heel gezellig Z.L.F. en ondanks dat Doenrade een kleine gemeenschap is wisten ze een perfect Z.L.F. op te zetten
13 augustus: Bondsfeest Merkelbeek

Na een vier weken durende vakantie en een periode van regen was zondag 13 Augustus 2006 toch eindelijk een droge dag, en was het 3e bondsfeest van dit seizoen in Merkelbeek. We kwamen om half 1 op de schutterswei aan en hebben even met een aantal collega schutters gepraat. Klokslag half 2 moesten we binnenkomen. Daarna hadden we nog even tijd voor de optocht en werd nog een consumptie genuttigd. Om half 3 vertrok de optocht door de straten van Merkelbeek. Vooraf werd gezegd het zou een korte optocht zijn, maar het bleek toch een erge lange, zelfs langer dan bij het O.L.S. en het Z.L.F. We waren dan ook blij terug op de feestwei te zijn. Bij de wedstrijden traden ons Keizerspaar, Koningspaar en de bielemannen uit. Ook begonnen de schietwedstrijden, en als laatste de exercitieploeg. Voor ons koningspaar Jos en Nöelle Beaujean was dit het eerste bondsfeest. Bij de bielemannen trad Henri ons jongste bieleman aspirant-lid voor het eerst uit bij de jeugd onder de 16, bijgestaan door zijn vader Fons die al vele jaren bieleman-ervaring heeft. Henri was een beetje nerveus, maar doorstond dit alles heel goed. Onze exercitieploeg behaalde de 4e prijs. De linker guide, voor deze gelegenheid Fons IJpelaar, behaalde de 1e prijs, Jos Beaujean kreeg de 2e prijs als rechter guide en ook de commandant Paul Hazen behaalde de 1e prijs. Onze bordjesdrager Kelvin Werst behaalde de 2e prijs. Om 19.00 uur zijn we naar huis gegaan, moe maar toch weer met een leuk bondsfeest in onze gedachten.

Voor Heerlerheide was dit het laatste bondsfeest voor 2006 waarin we aan alle onderdelen konden meedoen, volgende week mogen wij zelf een bondsfeest organiseren, en hopelijk zal dat ook een geslaagd feest worden.
19 en 20 augustus: Bondsfeest Heerlerheide

Ons eigen bondsfeest heeft een eigen plek in het archief
24 september: 75 Jarig jubileumfeest Bond St. Gerardus

Alweer dik een maand na ons laatste bondsfeest te Heerlerheide was er vandaag het allerlaatste feest van dit seizoen en wel het 75 jarig jubileumfeest van de bond St. Gerardus. 75 Jaar geleden begon de bond St. Gerardus met 20 schutterijen. Nu na 75 jaar zijn er nog steeds 20 schutterijen in deze bond. Deze verenigingen samen maakten een geweldig gebeuren van deze dag.

De ochtend begon om 11.15 uur met een H.mis, in de kerk van Amstenrade. Deze mis werd geheel in het Limburgs dialect opgedragen door kaplaan Ben Gorissen en de muziek werd verzorgd door het Brunssums mannenkoor. Ook werden alle legendes van de verschillende schutspatronen voorgelezen en werden deze opgeroepen om de verenigingen te beschermen en te behouden voor onze kinderen. Vooraf gegaan door de drumbands van Stein en Merkelbeek gingen alle vaandrigs, koningsparen, keizerparen en alle genodigden in optocht richting feestpaviljoen, alwaar broodjes met koffie werd aangeboden. Om 14.00 uur begon het eigenlijke gebeuren op het cour van kasteel Amstenrade.

De bielemannen maakten de weg vrij voor het grote gebeuren. Als allereerste kwamen de bordjesdragers het cour op en namen hun plaats in voor het kasteel. Vanuit het kasteel kwamen koningsparen, keizerparen, generaals met hun vaandrig het grote cour op. Na een defilé over het cour, namen zij plaats bij hun bordjesdrager. Door leden van de verschillende schutterijen waren er onderdelen gevormd.

Een groot tamboerkorps, een trompetterkorps, exercitie pelotons nieuwe en oude exercitie. Ook was er koningsvogelschieten voor de koningen. De vogel viel bij het 2e schot van de tweede ronde door een schot van de koning van Klimmen. Hij kreeg een medaille uitreikt door voorzitter van de bond dhr. Karel van Knippenberg.

Als verassing was door marketentsters van de verschillende schutterijen een exercitie peloton gevormd, die een demonstratie in exercitie opvoerde. Hierna volgde een grote finale, waarbij nog enkele zeer fraaie muziekwerken ten gehore gebracht werden, waaronder de "Highland Cathedral".

De hele presentatie heeft op zeer veel toeschouwers grote indruk gemaakt en toonde aan hoe saamhorig schutterijen in een bond kunnen zijn. Een heel groot applaus benadrukte dit nog eens. Daarna was dit gebeuren ten einde en konden alle mensen nog enkele uren genieten van sfeer en muziek in het feestpaviljoen.

Een compliment aan de organisatie en de deelnemende schutterijen is dan ook zeer zeker op z'n plaats
12 november: 16e Marketentstertreffen, Beegden

In 2006 werd voor de 16e keer het marketentstertreffen georganiseerd in Beegden. We werden om 9 uur verwacht in Beegden alwaar we een kop koffie met broodje kregen aangeboden. Klokslag half 10 verwelkomde de voorzitster van de stichting iedereen en werden we verzocht naar buiten te gaan en op te stellen voor het vertrek naar de kerk. Voor afgegaan door de drumband van Beegden vertrok de stoet richting kerk, alwaar we werden opgewacht door de Suisse.

Suisse. De oorsprong van de eeuwenoude traditie begon met de zoeaven. Dat waren leden van de roemruchte Zwitserse Garde die in 1506 in Rome werd opgericht als persoonlijk keurkorps van de Paus. De Zwitsers ( in het Frans les Suisses) werden ook de naamgevers van het gilde. De taak van de Suisse is om te zorgen voor orde en eerbied tijdens de Eucharistieviering. Tijdens onze Gildemis betekend dit dat hij ieder zijn plaats aanwijst in de kerk, de priesters begeleid naar het altaar en eveneens de dames die de offergaven aandragen. Verder zorg hij dat de collecte en de communiegang rustig en ordelijk verlopen.

De Gildemis werd opgeluisterd door het Mannenkoor "De Zank" uit Beegden. Na deze prachtige Gildemis vertrokken we in optocht door de straten van Beegden naar Gemeenschapshuis 't Leuke voor de gezamenlijke feestmiddag voor de Marketentsters. Om 12.15 hebben we genoten van een voortreffelijke lunch die door de organiserende vereniging word verzorgd, daarna dienen alle mannen de zaal te verlaten en kan voor de dames de middag beginnen, voor de heren was een alternatief programma verzorgd in andere horeca gelegenheden. Er waren optreden van de Sanseveria's, een bandparodist, een buuttereedner enz. Als klapstuk ( dit is altijd het laatste optreden door een voor Limburg bekend artiest ) kwam 'Angelina'. Zij kreeg de zaal helemaal mee in een polonaise door de zaal. Om half zes was dan ook de officiële sluiting. De organiserende vereniging werd bedankt voor hun voortreffelijk georganiseerde Marketentstertreffen en de nieuwe vereniging voor 2007 werd bekendgemaakt. Dit werd Posterholt en hun mogen het 17e marketentstertreffen organiseren en wel op 25 november 2007. Daarna was er nog een tombola. Het was weer als vanouds een heel geweldig gebeuren