Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2007

21 Januari: Patroonsfeest St. Sebastiaan en installatie John Beckers.

Ons schuttersseizoen 2007 begon stormachtig.

Maar zoals het voor goede schutters betaamd, werd weer en wind getrotseerd en in optocht naar de kerk vertrokken. Daar werd een H. Mis ter ere van de levende en overleden leden van onze schutterij opgedragen. Blijkbaar hebben we allemaal goed gebeden want halverwege de mis begon de zon te schijnen en werd het droog. Na de mis vertrokken we dan ook weer richting schutterslokaal waar we erwtensoep en broodjes kregen aangeboden. Dit is traditie bij onze schutterij. Helaas ging het mis, de soep was om ( zuur ). Door de weersverandering gebeurt dit snel met soep. Maar de drank was rijkelijk en er was voor iedereen een broodje dit maakte het toch nog een klein beetje goed.

Eveneens traditie is dat er leden gedecoreerd worden en nieuwe leden voorgesteld. Ons nieuwste Aspirant lid Fleur Vera werd dan ook naar voren gehaald. Boven op de kruk werd zij aan alle schutters voorgesteld, zij zal de Limburgse vlag gaan dragen in onze schutterij. Daarna werd Myckel Habets naar voren gehaald. Hij is 12,5 jaar lid van de schutterij en kreeg het zilveren St. Sebastiaan-speldje aangeboden. Tevens werd hij bevorderd tot sergeant vanwege zijn verdienste in de schutterij.

Na dit officiële gedeelde brachten we een bezoek aan de prinsenreceptie van prins Marcel van de “Bokkeriejesj” in het Corneliushuis. Hier zijn we een klein uurtje gebleven. Na dit officiële gedeelde werd nog 2 cafés in Heerlerheide aangedaan. Het eerste naar café de Roodhuid en daarna naar Dirk Jan. Hier kwam ons ter ore dat Gijs Werst 23 Januari zijn 50e verjaardag zou bereiken en spontaan werd voor de hele vereniging een rondje gegeven. Maar dat was niet alles, ook Odelio Tumulero was vandaag jarig. Na een luidkeels Lang Zal ze leven en een rondje van hem werd ook dit samenzijn beëindigd en terug naar ons lokaal gegaan alwaar St Sebastiaan 2007 werd afgesloten. Na nog een gezellig uurtje bij elkaar te zijn geweest vertrok iedereen huiswaarts.

Maar niet voor iedereen.

Onze luitenant-kolonel John Beckers werd op deze dag geridderd in de Orde van de H. Sebastianus en de Rode leeuw. Een 5 tal Schutters en zijn vrouw vergezelden hem naar Stramproy voor de installatieplechtigheid.

In de stromende regen kwamen we aan in Stramproy alwaar we direct de kerk ingingen. John ging naar Zaal van Loon waar een 20 tal schutters van verschillende schutterijen die geridderd werden bij elkaar moesten komen. In optocht kwamen zij aan in de kerk. Na hun plaats ingenomen te hebben begon de plechtigheid. Voor deze gelegenheid stond voor het altaal het St Sebastiaan beeld en een klein St Sebastiaans altaar waarom het kussen met de speldjes kwam te liggen. Het ging op alfabet dus John Beckers was het eerste aan de beurt. Hij kreeg een groene mantel om de schouders gelegd en na een toespraak van de Grootmeester van de Orde van de Rode Leeuw, werd hij geridderd en kreeg hij zijn zilveren Speldje opgespeld. Daarna volgde voor alle schutterts hetzelfde ritueel. Daarna werden alle geridderde schutters gefeliciteerd. Deze hele installatie en de mis duurde ongeveer 2 uur. Na afloop was er in Zaal Van Loon voor iedereen koffie met belegd brood
30 April: Koninginnedag

Koninginnedag op Heerlerheide wordt altijd ingeluid met een reveille door de drumband van onze schutterij. Vroeger startte de drumband met zijn rondgang om 06.00 uur 's morgens. Dat moment is nu verplaatst naar 08.00 uur. Stipt op dat tijdstip trok onze drumband uit voor een muzikale rondgang over Heerlerheide. Bij het appartementencomplex "Hogendael" werd halt gehouden. De drumband werd geëscorteerd door 2 geweerdragers en een officier. Terwijl de drumband het signaal-Wilhelmus ten gehore bracht zorgden de geweerdragers dat de Nederlandse driekleur gehesen werd. Onze leden werden aldaar getrakteerd op een kop koffie en een koekje door de bewoners van Hogendael. Vervolgens werd de rondgang hervat en teruggemarcheerd naar het schutterslokaal. Daar aangekomen had de kastelein van Carboon de tafel rijkelijk gedekt voor de traditionele koffietafel. Na de koffietafel werd nog een gezellig uurtje doorgebracht, waarbij de traditionele oranjebitter niet ontbrak
6 Mei: Onderling schieten, 2006

Onder een stralende zon begon op Zondag 6 Mei om 14.00 ons jaarlijks Onderling Schieten. Vanwege de felle zon die achter de schietplaat stond werd er even gewacht met starten tot de zon zich een beetje gedraaid had, zodat de bolletjes beter zichtbaar werden. Om half 3 was het dan ook mogelijk om te beginnen met schieten. Door dit felle zonlicht schoten veel schutters de 1e ronde mis, en vielen er gelijk enkele schutters af. Ook in de 2e ronden gebeurde dit weer. Na deze 2 ronde begon het kavelen wat een spannende strijd opleverde. Het langste werd gekaveld voor de 3e en 4e plaats van de A schutters Dit was tussen Nic Spitler en Wilma Habets. Maar helaas bij het 14e schot miste Wilma en werd Nic 3e en zij 4e.

Om 17.00 werd iedereen in ons schutterslokaal Cafe Carboon verwacht voor de prijsuitreiking. De uitreiking begon met de winnaar van het Erebestuur Hr. Sjef Janssen, daarna werden de andere prijzen opgenoemd:
A. schutters
1e prijs Hub Werst
2e prijs Paul Hazen
3e prijs Nic Spittler
4e prijs Wilma Habets
5e prijs John Beckers
6e prijs Leo Kleynen

B.Schutters
1e prijs Hans Mindt
2e prijs Franklin Vera
3e prijs Ferno Habets

Dames
1e prijs Susan Vera

Na dit hele gebeuren werd iedereen voorzien van een hapje en een drankje en om nog een paar gezellige uurtjes bij elkaar te vertoeven.
17 Mei: Hemelvaartsdag, Koningsvogelschieten

Wie mag zich de nieuwe koning van 2007/2008 noemen?

Na allen gearriveerd te zijn in ons schutterslokaal vertrok de schutterij richting onze Koning Jos Beaujean om hem en zijn vrouw Nöelle op te halen om naar schietboom te gaan. Op het schietterrein stond een heuse tent van schrobbeler die door Hans en Marleen van Café Carboon georganiseerd was voor dit gebeuren. Natuurlijk werd dan ook goed gebruik gemaakt van deze tent voor een drankje.
Omstreeks 14.15 begon het koningsvogelschieten voor de leden van de schutterij. Er hadden zich een 10 tal personen opgegeven om koning te worden waaronder 2 vrouwen. Na een spannende strijd viel bij het 112e schot de vogel eraf en mocht Fernand Habets zich koning 2007/2008 noemen. Voor Fernand was het de eerste keer dat hij op dit koningsvogelschieten mee deed.
En hier is hij dan onze nieuwe koning met zijn lieftallige vrouw Tanja die hem dit jaar zal vergezellen als koningin.
Na een pauze was het erebestuur aan de beurt. Ook bij hun waren een 10 tal personen die meeschoten en ook hier weer na een spannende strijd viel de vogel bij het 71e schot. Sjef Janssen werd koning 2007/2008 van het Erebestuur.
Nadat de nieuwe koningen geïnstalleerd waren vertrok de schutterij in optocht terug naar het schutterslokaal alwaar we nog enkele gezellige uurtjes hebben doorgebracht onder het genot van een hapje en een drankje
20 Mei: Bondsfeest Schimmert

Het eerste Bondsfeest van dit seizoen werd dit jaar gehouden in Schimmert.

Onder een stralende zon arriveerden we in Schimmert. Na de samenkomst in de tent zijn we daarna gezamenlijk naar het opstelterrein gelopen. Om 13.00 uur startte het binnenkomen. Wij hadden optochtnummer 14, dus er moest nog even gewacht worden. Na de presentatie werd de nieuwe koning, ons keizerspaar, voorzitter en penningmeester op de kiosk verwacht om de welkoms wijn te komen drinken. Daarna was er even tijd voordat de optocht vertrok. Om 14.30 begon de opening en daarna vertrokken de schutterijen op nummer door de straten van Schimmert.

We waren net terug op het feestterrein toen een flinke regenbui losbarste. Maar na een half uurtje was het weer droog en konden de wedstrijden en het schieten gewoon beginnen. De eerste schutter van onze ploeg schoot alle drie de schoten raak, de 2e miste zijn eerste schot en toen was het voor ons eigenlijk al afgelopen. Maar alle leden van onze schuttersploeg schoten toch verder, helaas in totaal 4 missers.

Na nog een paar uurtjes op het bondsfeest te zijn geweest zijn wij rond half 7 naar huis vertrokken. Ons 1e bondsfeest van 2007 is alweer achter de rug.
26 Mei: Kermistaptoe Drumband

Zaterdag 26 Mei werd, door de drumband, bij onze nieuwe Koning Fernand thuis een serenade gebracht. Het is traditie dat de drumband kermis-(Pinkster)zaterdag een bezoek brengt bij de nieuwe koning. Na de serenade verwelkomt de koning de drumbandleden dan met een hapje en drankje en zorgt voor een paar gezellige uurtjes.

De belevenissen van Fernand over dit gebeuren.

Na een week van voorbereiding was het dan eindelijk zover. De drumband van onze schutterij kwam mij een serenade aan huis brengen. Na deze muzikale bijdrage nodigde ik en mijn vrouw Tanje eenieder uit voor een hapje en drankje. Dankzij hun aanwezigheid en natuurlijk van de andere gasten werd deze avond een onvergetelijk en groot succes voor ons. Er werd stevig gedronken en gegeten en een dansje is zeker niet achtergebleven. Namens Tanja , onze kinderen en ik , willen wij jullie bedanken voor deze onvergetelijke dag die ons altijd bij zal blijven als iets unieks en hopelijk tot volgend jaar. Fernand en Tanja Habets
27 Mei: Processie

Op zondag 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. Om presies 9.15 werd vertrokken naar de kerk voor de h.mis. Voor het eerst toonde de nieuwe koning en koningin zich aan het publiek van Heerlerheide. Na de h.mis begon de Processie. Deze werd ingekort vanwege het slechte weer, maar we kwamen toch nog droog aan in het Corneliushuis voor het Bronktreffen. Hierbij werd een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide
28 Mei: Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om 9 uur in het Schutterslokaal. Van daaruit vertrokken we naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na de schuttersmis vertrokken we naar het kerkhof waar we onze overleden leden herdenken. Daarna werden er 2 cafés in Heerlerheide bezocht. Het eerste lokaal was café De roodhuid, waar we een gezellige bijeenkomst hadden. Er werden rondjes aangeboden door de schutterij, de nieuwe koning en de koning van het erebestuur maar ook van Paul en Monique die precies deze dag 25 jaar getrouwd waren. Daarna werd vanwege het slechte weer direct naar het café Dirk Jan gegaan alwaar wij onze 2e stop maakten. Op de tafels stonden bordjes met gehaktballen, worst en kaas. Er werden rondjes gegeven door de keizer en de keizerin, en door onze oude koning Jos. En het word traditie dat Monique een dansje maakt met onze keizer Leo.

Om 13.00 uur werden we verwacht bij pastoor Vincent Mc. Mahon. Het is traditie om Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen. Daar aangekomen werden we voorzien van nieuwe haring en broodjes met worst, en natuurlijk ook rijkelijk drank. Door de drumband werd een serenade gebracht. Onze nieuwe koningin werd door Paul hartelijk welkom gehete in de schutterij. Daarna kreeg de oude koning Jos Beaujean de zilveren koningsmedaille aangeboden, helaas dit ging niet zoals geplant, het speldje wilde in eerste instantie niet open, maar nadat een ervaren hand eraan te pas was gekomen, kon Paul eindelijk de medaille opspelden. Na een geslaagde 2e pinksterdag zijn we later als andere jaren om 15.00 uur weer naar ons schutterslokaal gegaan en nog een gezellig uurtje bij elkaar geweest. Hier bleek dat de drumband na deze 3 dagen wel uit verteld waren en zij een spelletje poker gingen doen, wat eigenlijk illegaal is maar op zo'n dag als deze is dit wel toegestaan
10 Juni: Processie Verpleegkliniek Heerlen

Zondag 10 juni 2007 vond de jaarlijkse sacramentsprocessie bij de Verpleegklinieken Heerlen plaats.

Onze schutterij was benaderd om deze processie op te luisteren. Ook in 2005 hebben wij al een keer onze medewerking verleend bij de Verpleegklinieken. Naast de harmonie TOG Welten, is normaal gesproken de schutterij van Ubachsberg aanwezig. Dit jaar viel deze processie samen met een bondsschuttersfeest van de ZLSB te Epen, waardoor St. Hubertus verhinderd was.

Op onze jaarvergadering werd heel positief gereageerd op het verzoek om ook nu weer medewerking te verlenen aan deze processie. Helaas waren er toch nog veel afmeldingen en afwezigen, maar gelukkig konden we toch met een representatief korps aantreden.

Bij deze processie zie je een heel grote en betrokken deelname van de patiënten van de verpleegklinieken. Onze deelname werd ook overduidelijk zeer op prijs gesteld. Alle aanwezig leden hadden dan ook een heel goed gevoel over de deelname aan deze processie. Het is uitstekend dat de schutterijen uit de omgeving elkaars afwezigheid kunnen opvangen en zorgen dat er altijd een schutterij aanwezig is bij deze processie. De patiënten, begeleiders en personeel van deze instelling verdienen deze schuttersbetrokkenheid zeer zeker.

Na afloop van de processie werd door het team van de VKH koffie, cake en een drankje aangeboden in de mooie tuin van de verpleegkliniek
17 Juni: Bondsfeest Amstenrade

Onder een stralende zon en een drukkende warme begon vandaag het 2e bondsfeest op het mooie kasteelpark van Amstenrade. Nadat we ons allemaal verzameld hadden begon voor ons om 13.57 dit bondsfeest met het binnenkomen. Het Keizerspaar, Koningspaar, en onze penningmeester werden op de kiosk verwacht voor de welkomst drank.

Nadat alle schutterijen binnen gekomen waren, begon op de grote weide achter het kasteel de opening, waaraan de eerste 5 schutterijen deelnamen. Er werd een gebed uitgesproken voor goed weer, en een goed schuttersfeest en alle schutterijen werden nogmaals verwelkomd door de voorzitter van de Bond.

Daarna begon de optocht, die door de straten van Amstenrade zou trekken. Het was een lange en vooral warme optocht. Maar door het vele publiek en het luide applaus werden we door de optocht heen gedragen. Terug aangekomen op de feestweide, nuttigenden we snel een drankje om daarna weer fris aan de wedstrijden te kunnen deelnemen.Ons Keizerspaar, koningspaar en onze jongste bieleman namen aan de wedstrijden deel om te proberen een prijs binnen te halen. Ook voor het A zestal begon om 5 uur het schieten, helaas het 2e schot al mis, dus eigenlijk al afgelopen. Alle overige schutters schoten toch hun 3 bolletjes.

Nadat de wedstrijden gedaan waren, zijn we nog enkele uurtjes samen op het terrein gezellig bij elkaar geweest onder het genot van een drankje. Om 19.00 werden de prijzen bekend gemaakt en bleek dat onze schutterij 3 prijzen op dit bondsfeest had binnengehaald. Welke prijzen dit zijn kunnen jullie lezen bij uitslagen 2007.

Na te hebben genoten van een geweldig Bondsfeest in Amstenrade zijn we voldaan richting huis vertrokken
1 Juli: OLS Nederweert

Door- en doornat OLS 2007.

Onder een stralende zon op zondag 1 juli vertrokken we richting Heerlerheide om ons te verzamelen voor de gezamenlijke busreis naar het OLS in Nederweert. Omdat vorig jaar te weinig plaats in de bus was, werd dit jaar besloten er 1 bus bij te nemen zodat alle vrienden en familie van onze schutters mee konden naar dit OLS.

Na de materiaalwagen te hebben ingeladen, vertrokken om 11.30 de bussen richting Nederweert. Aangekomen in Nederweert, was het al een drukte van jewelste op het feestterrein. We hebben dan ook flink moeten zoeken naar onze materiaalwagen omdat deze op een ander terrein geparkeerd stond. De exercitieploeg was als eerste aan de beurt om uit te treden. Onder veel publieke belangstelling volbrachten zij de opdrachten die door de juryleden gegeven werden. Na dit onderdeel was er ruimschoots de tijd om de optocht te bekijken en andere schutterijen te bewonderen en natuurlijk een drankje te nuttigen.

Met nummer 148 in de optocht vertrokken we om ongeveer 16.30 voor onze tocht door de straten van Nederweert. Na 300 meter was al het defilé voor een nog volle tribune. Onder veel belangstelling en luid applaus werden we door de optocht heen gedragen, die toch nog vrij lang bleek te zijn. Na deze indrukwekkende optocht begonnen voor alle andere onderdelen de wedstrijden, uittreden van koningsparen, keizersparen, marketentsters, bielemangroepen en ook de schietwedstrijden.

Hoe verder de middag vorderde, hoe meer donkere wolken zich boven Nederweert samen pakten, een paar heuse onweersbuien bleven dan ook niet uit. Tot 2x toe werden de schietwedstrijden stopgezet. Overal probeerde mensen een schuilplaats te vinden, onder stoelen, parasols, statafels, in de tenten en zelfs op de toiletten werd tegen dit noodweer beschutting gezocht. Tussen de buien door werden de wedstrijden gewoon hervat. Voor onze schietploeg was het alweer snel gedaan, het 4e schot was mis dus weer geen OLS 2008 voor Heerlerheide. Er zijn nu nog 41 schutterijen in de strijd om "d'n Um 2007" binnen te halen. Waaronder 5 Noord - 15 Midden - 7 Zuid en 13 Belgisch Limburgse. De schietwedstrijden worden zaterdag a.s. hervat.

Doornat en flink onder de modder zijn we toch nog enkele uurtjes op het feestterrein gebleven. Om 20.00 zouden de bussen ons weer terug brengen naar Heerlerheide. Maar ook nu weer problemen, 1 bus was niet op de afgesproken plek. Na enkele telefoontjes gepleegd te hebben bleek deze bus op een hele andere plek te staan, dus die mensen moesten het hele eind weer terug lopen om bij de bus te geraken. Ook de materiaalwagen zat vast in de prut en was niet van de plek te krijgen. Enkele sterke armen hebben hem dan ook uit de modder moeten halen.

Maar uiteindelijk waren alle schutters met hun aanhang toch gearriveerd in Heerlerheide waar geen drup regen was gevallen. Door de omstandigheden hebben we wel wat materiaalschade opgelopen. Onze mannen, die de materiaalwagen vlot geduwd hadden, zagen uit alsof ze een motorcross bezocht hadden. De splinternieuwe witte schorten van onze marketentsters, die door een “vriendelijke” automobilist volledig vol gespat werden, zullen wel nooit meer helemaal schoon te krijgen zijn.

Ondanks deze schade werd het toch nog een heel lange en gezellige avond in het schutterslokaal. Ook tegen middernacht waren nog een aantal schutters aanwezig, klokje rond schutterij
15 Juli: ZLF Mheer

"Mheer dan ooit!"

Onder een strakblauwe hemel en een drukkende warmte vertrokken we om 11 uur richting Mheer. Dit keer niet met de bus omdat wij ongeveer halverwege wonen. Maar alle andere schutters van Heerlerheide gingen wel met de bus. Deze vertrok om 12.00 vanuit het schutterslokaal naar het mooie Zuid Limburgse Mheer.

Aangekomen op het schuttersterrein, werd meteen een plekje in de schaduw gezocht. Omdat we rijkelijk vroeg waren hadden we deze dan ook snel gevonden.Om 13.00 uur was de opening voor de kiosk, waaraan de eerste 6 schutterijen dienen deel te nemen. Na een toespraak door de voorzitter van de federatie een gebed en het spelen van de volksliederen klonken een aantal oorverdovende kamerschoten. Daarna vertrok om precies 13.30 de optocht door de straten van Mheer.

In de optocht hadden we nummer 43, dus ruimschoots de tijd om het materiaal bij de materiaalwagen op te halen en wat bleek, ja hoor, de vlag vergeten. Dit betekende voor de hele schutterij geen optocht. Want een schutterij zonder vlag, dat kan niet. Maar na het plegen van een paar telefoontjes bleek schutterij St. Remigius uit Meerssen bereid, hun vlag af te staan zodat wij toch de optocht konden lopen. St. Remigius, een zustervereniging uit onze bond, had optochtnummer 2. Zonder aarzeling stelden zij hun eigen verenigingsvaandel ter beschikking. Onze vaandrig kon na binnenkomst van St. Remigius het vaandel overnemen. Dit verenigingsvaandel heeft gisteren 2 keer de optochtroute afgelegd en dat mag wel heel uniek genoemd worden. Schutterij St Remigius Meerssen nogmaals heel hartelijk bedankt.

Onze vereniging is door Parkstad Limburg tv uitgezocht om een film te maken over het ZLF in Mheer. De afgelopen 2 weken werd de voorbereiding gefilmd. Bij het oefenen van het schieten, bij de oefeningen van de drumband en de exercitieploeg werden opnames gemaakt. Tijdens de ZLF zondag werd de vereniging ook de hele dag gevolgd. Vanaf het vertrek met de bus, tijdens de hele optocht en ook bij de wedstrijden op het feestterrein is de filmploeg met onze schutterij meegelopen.

Het was een lange en warme optocht, maar wel een heel druk bezochte optocht. Drijfnat van de transpiratie kwamen we terug op de feestwei. Daar werden snel de jasjes uitgetrokken en enkele glazen water of gerstenat gedronken. Na allemaal te zijn bijgekomen van deze vermoeiende tocht, begonnen de wedstrijden. Alleen ons koningspaar is uitgetreden. Dit werd ook vastgelegd door Parkstad TV. De jurering is zelfs opnieuw gedaan omdat de batterij van de camera leeg was en dit moest toch vastgelegd worden op de film. Gelukkig waren de juryleden hier gaarne toe bereid. Om 17.00 was onze schietploeg aan de beurt om de bolletjes eraf te schieten. Maar weer bij het 2e schot mis, dus nadat alle schutters geschoten hadden, werd de buks ingepakt en was de schietwedstrijd weer afgelopen voor Heerlerheide.

Na nog enkele uren op het terrein bij elkaar gezeten te hebben, vertrok om 19.30 de bus weer richting Heerlerheide en ook wij zijn toen naar huis gegaan om te genieten van een verkoelende douche.

Voor Heerlerheide en de andere verenigingen in de Bond St. Gerardus is nu dan ook even de vakantie aangebroken. Het volgende schuttersfeest is op 19 Augustus in Meerssen dus pas over 1 maand. Wij wensen iedereen dan ook een fijne vakantie en tot ziens in Meerssen.
11 Augustus: Barbeque Exercitieploeg

Op 11 augustus werd het exercitiepeleton uitgenodigd voor een barbeque bij Erik Koppen in Brunssum. Erik is lid van de schutterij van Brunssum maar versterkt met Martin ons Exercitiepeleton. We werden om 19.00 verwacht door Erik en zijn vrouw Marie Jose. De geur van de barbeque kwam ons op straat al tegen. Na allen verwelkomt te hebben en voorzien van een drankje werden de eerste lapjes vlees gebraden, en konden we genieten van zijn kokkerel kunsten, want zoals Erik ons vertelde was koken een hobby van hem. Na enkele uren gezellig bij elkaar te zijn geweest en te genoten hebben van de heerlijke barbeque zijn we omstreeks 24.00 uur weer huiswaarts gegaan.

Erik en Marie Jose heel hartelijk bedank voor de gastvrijheid en de heerlijke barbeque
19 Augustus: Bondsfeest Meerssen

Bij dit Bondsschuttersfeest werd vroeg vertrokken naar Meerssen omdat wij met optochtnummer 4 vroeg binnen moesten komen. Aangekomen op het feestterrein was er ruimschoots de tijd om een drankje te nuttigen. Om exact 12.45 begon het schuttersfeest met het binnenkomen van de schutterijen. Onder een bewolkte hemel en af en toe een zonnetje trokken de schutterijen 1 voor 1 langs de kiosk en werden ze verwelkomd door de organiserende vereniging. Ons werd succes gewenst met ons eigen vaandel, dat dit keer gelukkig wel mee gekomen was naar Meerssen. Het koningspaar, keizerspaar, voorzitter en secretaris werden uitgenodigd een welkomstdrankje te komen drinken. Om kwart over 2 begon de officiële opening. De eerste 5 schutterijen stelde zich op voor de kiosk. Er werd een toespraak gehouden en de volksliederen gespeeld. Na een gebed van de deken van Meerssen vertrok de optocht door de straten van Meerssen. Het was een drukkend warme optocht, niet al te lang gelukkig maar wel heel druk bezocht. Dit maakte dat je van de warmte niks voelde. Aangekomen op de feestweide barstte de eerste regenbui los, de mensen vluchtten snel de tent in om een droog plaatsje te vinden. Helaas kon niet iedereen naar binnen, dus ook buiten verschenen de paraplu’s. Gelukkig duurde het maar even en konden de wedstrijden hun aanvang vinden. Het schieten begon om 4 uur. Dit keer was onze vereniging vertegenwoordigd met 2 zestallen. Helaas bij het 2e schot van ons A zestal ging het mis. De rest schoot wel alle bolletjes eraf. Met 17 punten was het weer gedaan voor Heerlerheide. Het B zestal schoot 15 bolletjes eraf. Daarna was het de beurt aan de exercitieploeg om hun opwachting te maken. Op het te kleine terrein voor de kiosk dienden nieuwe en oude exercitie maar ook de drumbands gelijktijdig hun prestaties te leveren. Dit was erg storend, want de commando’s van de commandant waren bijna niet te horen door het lawaai van de drumband. Gelukkig werd door de geoefende exercitie leden toch een goede presentatie gegeven. De commandanten van Limbricht en Heerlerheide waren ervaren genoeg om elkaar tijdens de diverse oefeningen te ontwijken. Indien daar echter 2 onervaren commandanten hadden gestaan, was dit zeer zeker geëindigd in een debacle. In de tent speelde het alom bekende Orkest Underkovver en die wisten de hele tent weer in een opperbeste stemming te krijgen. Om half 8 ging het huiswaarts na een geweldig bondsschuttersfeest
26 Augustus: 125 Jarig jubileum Kon. Fanfare St. Joseph Heerlerheide

In het weekend van 24 t/m 26 augustus vond de feestelijke afsluiting plaats van een heel jaar jubileumfestiviteiten van onze fanfare. Onze vereniging was op zaterdagavond met een grote delegatie aanwezig bij de receptie ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van onze fanfare en tevens de huldiging van een 9-tal jubilarissen. Op zondag traden wij aan voor de optocht over Heerlerheide. Rond 13.00 uur werd afgemarcheerd richting Keputerrein aan de Ganzeweide. Daar aangekomen bleek dat er geen echte ontvangst geregeld was en werd dus maar ingerukt. Het was intussen behoorlijk warm en in het schitterende paviljoen was het mogelijk nog warmer. Toch begaven de meeste leden zich naar binnen, want buiten was geen buffet ingericht. Na enkele koele drankjes werd het sein gegeven, dat de optocht rond 14.00 zou vertrekken. De volgorde van de optocht stond vooraf niet vast en was ook niet belangrijk. Voorafgegaan door een aantal fanfarekorpsen, drumfanfare Edelweiss en schalmeienkorps Glück Auf kozen wij ervoor om als laatste te vertrekken. De route was gelukkig niet te lang en er stonden ook nog behoorlijk wat toeschouwers langs de kant. Na terugkomst in de feesttent gaven een aantal verenigingen een concert. Ook onze drumband gaf een slagwerkconcert. Nadat enkele harmonieën en fanfares hun kunnen ten gehore hadden gebracht was deze drumbanddemonstratie voor de toeschouwers een welkome afwisseling, die dan ook heel veel applaus oogstte. Na deze voorstelling van de drumband, wordt het tijd dat ook een keer ter beoordeling aangetreden wordt op een schuttersfeest. Dit mag een doel zijn voor het komende seizoen. In de tent werd het aantal bezoekers minder en rond 17.30 vertrokken de meeste schutters te voet richting schutterslokaal.
1 en 2 September: Bondsfeest Schinveld

Het Bondsfeest in Schinveld begon Zaterdag 1 September met de schietwedstrijden. Ons 6 tal verzamelde zich om kwart over 3 in het schutterslokaal, en vertrokken allen gelijk richting Schinveld. Aangekomen op het schietterrein dat toch nog zeker 1 kilometer van de feestweide lag, begon om 4 uur de schietwedstrijden. Onder een stralende hemel met een felle zon achter de schietboom, schoot onze 1e schutter zijn 3 bolletjes eraf, ook nr 2. schoot de bolletjes eraf. Bij nr 3 ging het bij het eerste schot mis zijn 2e schot was raak maar ook het 3e schot was mis. Nr 4 van ons zestal miste ook 1 schot. Nr 5 en 6 schoot weer alle bolletjes eraf. Maar het was voor ons weer gedaan. Na een paar consumpties genuttigd te hebben zijn we rond half 6 weer huiswaarts gegaan.

Op zondag 2 september begon het laatste bondsfeest van dit seizoen op de mooie locatie achter de Schinvelder Hoeve. Aangekomen bij het feestterrein bleek dit geen schuttersweide te zijn maar een grote parkeerplaats. Alles stond op een kleine oppervlakte bij elkaar, een prachtig paviljoen, de kiosk , 1 biertent en 2 toiletwagens. Om 12.45 uur begon dit schuttersfeest met het binnenkomen. Een voor een werden alle schutterijen verwelkomt door de organiserende vereniging. Dat wij werden verwelkomd als schutterij van Heerlen, was een missertje van de organisatie maar deed verder niets af aan onze presentatie. Nadat de laatste schutterij binnen was begon de opening met het spelen van de volksliederen door de harmonie en een toespraak van burgemeester Clermonts van Onderbanken. Zij deed dit in het Limburgs dialect en verwelkomde alle schutterijen in haar gemeente. Ook de pastoor sprak hierna de zegen uit. Na deze opening vertrok de optocht door de straten van Schinveld. Het was perfect weer voor een optocht, niet te warm en vooral droog dit keer.
Nadat alle schutterijen weer terug op de feestweide waren, traden de drumbandleden van alle schutterijen van onze bond aan voor de kiosk. Op verzoek van de bondsvoorzitter werden drie afscheid nemende tambour-maîtres in het zonnetje gezet. Er werden enkele marsen door de gezamenlijke drumbands ten gehore gebracht. Voor de drie tambour-maîtres van Merkelbeek, Sweykhuizen, en Spaubeek was het de allerlaatste keer dat zij als tambour-maître in hun schutterij deelnamen. Het was een geweldig afscheid voor deze heren waarbij menige schutter kippenvel kreeg en een traantje wegpinkte. Na dit emotioneel moment startte de gebruikelijke onderdelen zoals het uittreden der konings-en keizersparen, bielemannen, marketentstergroepen, marswedstrijden en exercitie pelotons. Enkele drumbandleden van Heerlerheide, Oirsbeek en Amstenrade vormden samen een drumband en traden daarbij uit voor de jury, niet voor prijs maar om te laten zien dat dit ook samen kan. Daarna trokken zij spelend de tent in, alwaar ook andere blazers en trommelaars zich bij hen schaarden en samen weer enkele marsen speelden. Het Orkest Anderkovver onderbrak uiteraard even het optreden hiervoor.

Aangezien de organiserende vereniging schutterij Sint Eligius & Juliana van Schinveld maar weinig leden telt, moeten we toch een bijzonder compliment maken voor de wijze waarop zij zo een prachtig bondsfeest hebben georganiseerd
23 September: Onderling Schieten 2007

Op een heerlijke warme najaarsdag op 23 september 2007 werd dit jaar voor de 2e keer het onderling schieten van onze vereniging gehouden. De 2e keer, omdat vorig jaar geen onderling schieten was geweest, maar verplaatst was naar het voorjaar.
Om 13.30 werd het eerste schot gelost. Omdat er een felle zon achter de schietplaat stond, was het moeilijk de bolletjes te onderscheiden, en zodoende waren er al vele missers in de eerste ronde. Ook in de 2e ronde weer vele missers, maar ook mensen die wel hun punten afschoten. Na deze 2 rondes begon het kavelen, wat een spannende strijd opleverde.
Om 15.45 waren dan ook alle winnaars bekend. Paul Hazen werd 1e bij de A klasse en won de wisselbeker. Hub Bemelmans 1e bij de B klasse, Hans Augustus van het Erebestuur en Finie Tumulero bij de Dames.

Om 17.00 werd iedereen in ons schutterslokaal Cafe Carboon verwacht voor de prijsuitreiking. De uitreiking begon met de winnaars het erebestuur en de dames, daarna de B klasse en als laatste de A klasse. Alle 1e prijs winnaars kregen een schuttersbeeldje en een medaille, alle andere prijzen een medaille. Ook kregen alle 1e prijs winnaars een schrobbeler pakketje aangeboden door de kasteleins van ons schutterslokaal Marleen en Hans.

Uitslagen

A klasse
1e prijs Paul Hazen - tevens de Wisselbeker.
2e prijs Raplph Degens
3e prijs John Beckers
4e prijs Leo Kleynen
5e prijs Nic Spittler
6e prijs Deljo Tumolero

B Klasse
1e prijs Hub Bemelmans
2e prijs Franklin Vera
3e prijs Johan Smeets

Dames
1e prijs Finie Tumolero

Erebestuur
1e prijs Hans Augustus

Na dit hele gebeuren werd iedereen voorzien van een hapje en een drankje en om nog een paar gezellige uurtjes bij elkaar te vertoeven
25 November: 17e Marketentstertreffen Posterholt

In 2007 werd voor de 17e keer het marketentstertreffen georganiseerd in Posterholt. We werden om 9 uur verwacht alwaar we een kop koffie met broodje kregen aangeboden. Klokslag half 10 verwelkomde de voorzitster van de stichting iedereen en werden we verzocht uiterlijk kwart over 10 naar buiten te gaan en op te stellen voor het vertrek naar de kerk. Voor afgegaan door de drumband van Posterholt, hun koningspaar en enkele officieren vertrok de stoet richting kerk, alwaar we werden opgewacht door de Suisse.

Suisse. De oorsprong van de eeuwenoude traditie begon met de zoeaven. Dat waren leden van de roemruchte Zwitserse Garde die in 1506 in Rome werd opgericht als persoonlijk keurkorps van de Paus. De Zwitsers (in het Frans les Suisses) werden ook de naamgevers van het gilde. De taak van de Suisse is om te zorgen voor orde en eerbied tijdens de Eucharistieviering. Tijdens onze Gildemis betekend dit dat hij ieder zijn plaats aanwijst in de kerk, de priesters begeleid naar het altaar en eveneens de dames die de offergaven aandragen. Verder zorg hij dat de collecte en de communiegang rustig en ordelijk verlopen. De Suisse van dit jaar nam zijn taak wel erg letterlijk, als iemand prate in de kerk wees hij bestraffend met zijn vinger.

Na deze prachtige Gildemis vertrokken we in optocht door de straten van Posterholt, naar het Cultureel Centrum De Beuk voor de gezamenlijke feestmiddag voor de Marketentsters. Maar vanwege het slechte weer was deze optocht flink ingekort. Om 12.15 hebben we genoten van een voortreffelijke lunch die door de organiserende vereniging werd verzorgd, Om exact 02.00 uur weden alle mannen verzocht de zaal te verlaten en kon voor de dames de middag beginnen. Voor de heren was een alternatief programma verzorgd dit keer in een sporthal nabij centrum De beuk. Maar het bier was niet echt koud, dus vertrokken vele heren naar een nabij gelegen café alwaar zij de middag hebben doorgebracht. Er waren optreden van verschillende Limburgse Artiesten , een buuttereedster enz. Als klapstuk ( dit is altijd het laatste optreden door een voor Limburg bekend artiest ) kwam Big Benny. Hij kreeg de zaal helemaal mee en alle marketentsters trokken in een polonaise door de zaal. Om half zes was dan ook de officiële sluiting. De organiserende vereniging werd bedankt voor hun voortreffelijk georganiseerde Marketentstertreffen en de nieuwe vereniging voor 2007 werd bekendgemaakt. Dit werd Broek Sittard en hun mogen het 18e marketentstertreffen organiseren en wel op 17 november 2008. Daarna was er nog een tombola, Christie, Monique en Laurance wonnen alle drie een prijs. Ook kregen bij het verlaten van de zaal allemaal een presentje in de vorm van een fles wijn als aandenken aan deze dag. Daarna zijn we allemaal naar huis gegaan, want het is toch nog een klein uurtje rijden, helaas kwamen we in de file terecht, dus waren we pas om half 8 thuis.

Het was weer als vanouds een heel geweldig gebeuren
Uitslagen 2007

Bondsfeest Schimmert
2e prijs mooiste binnenkomen B klasse
2e prijs Beste Defilé B Klasse

Bondsfeest Amstenrade
Ere prijs beste vaandeldrager Mart Habets
1e prijs beste houding optocht klasse B
2e prijs best Defilé klasse B

OLS Nederweert
5e prijs beste vaandeldrager in militair uniform, Mart Habets

ZLF Mheer
Er zijn geen prijzen behaald op het ZLF in Mheer.

Bondsfeest Meerssen
Publieksprijs Mooiste bordjesdrager
1e prijs Mooiste binnenkomen B klasse
2e prijs Beste Houding optocht B klasse
Ere prijs Beste Defilé B Klasse
Ereprijs - H.A.P. Optocht, defilé en binnenkomen, klasse B
3e prijs Oude exercitie
1e prijs Beste commandant oude exercitie, Paul Hazen
2e prijs Beste linkerguide, Martine Hazen
2e prijs Beste rechterguide, Jos Beaujean
2e prijs Beste commandant nieuwe presentatie, Paul Hazen

Bondsfeest Schinveld
1e prijs Mooiste binnenkomen, klasse B
1e prijs Beste defilé, klasse B
2e prijs Beste houding optocht, klasse B
2e plaats H.A.P. Optocht, defilé en binnenkomen, klasse B