Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2008

20 Januari Patroonsfeest St. Sebastiaan

Met bijna zomerse temperaturen, maar een herfstachtige wind, begon 20 Januari voor onze schutterij het seizoen 2008. Om precies kwart over 9 werd in optocht naar de kerk vertrokken. Daar werd een H. Mis ter ere van de levende en overleden leden van onze schutterij opgedragen.
Na de mis vertrokken we dan ook weer richting schutterslokaal waar we erwtensoep en broodjes kregen aangeboden. Dit is traditie bij onze schutterij. En gelukkig was de soep deze keer niet zuur maar heel lekker en goed.
Eveneens traditie is dat er leden gedecoreerd worden en nieuwe leden voorgesteld worden. Voor dit jaar is het Ankie Peulings die voor het eerst in kostuum met ons is meegelopen als geweerdrager. Ook het voormalige geweerdragers lid Hans Mindt liep voor het eerst als Majoor mee. Hij heeft deze plaats per opbod gekocht op onze najaarsvergadering. Martine Hazen en Pascal Tumulero kregen beide het zilveren St. Sebastiaan speldje aangeboden vanwege hun 12.5 jarig lidmaatschap van de schutterij.
Daarna kwamen de heren Hans Augustus en Harry Degens aan de beurt. Zij kregen eveneens een St. Sebastiaan speldje voor het feit dat zij 25 jaar lid zijn van ons Erebestuur. Tevens kregen zij een O.L.S. onderscheiding aangeboden. En last but not least Paul Hazen. Hij kreeg een cadeau aangeboden omdat hij 25 jaar bestuurslid is. Na dit officiële gedeelde werden nog 2 cafés in Heerlerheide aangedaan. Het eerste naar café de Roodhuid en daarna naar Café Oud Genhei. Nadat de drank rijkelijk gevloeid had werd ook dit samenzijn beëindigd en terug naar ons lokaal gegaan alwaar St. Sebastiaan 2008 werd afgesloten. Na nog een gezellig uurtje en sommige uurtjes bij elkaar te zijn geweest vertrok iedereen huiswaarts.
6 April Uitstapje Bestuur

Eindelijk na 5 jaar besloot het bestuur van onze schutterij om toch maar eens gezamenlijk een uitstapje te ondernemen. Om klokslag 17.00 uur werden de bestuursleden met aanhang verwacht in het gezellige Restaurant Eldorado in Heerlen alwaar we genoten hebben van een heerlijke maaltijd. Na afloop van deze maaltijd zijn we allemaal naar Heerlerheide gegaan naar Cafe Dirk Jan waar we nog enkele uurtjes gezellig bij elkaar zijn geweest en genoten hebben van enkele drankjes en leuke muziek.

Het was een zeer geslaagd uitje dat zeker voor herhaling vatbaar is
30 April: Reveille koninginnedag

Koninginnedag op Heerlerheide wordt altijd ingeluid met een reveille door de drumband van onze schutterij. Vroeger startte de drumband met zijn rondgang om 06.00 uur 's morgens. Dat moment is nu verplaatst naar 08.00 uur. Stipt op dat tijdstip trok onze drumband uit voor een muzikale rondgang over Heerlerheide. Bij het appartementencomplex "Hogendael" werd halt gehouden. De drumband werd geëscorteerd door onze rodekruisman en een officier. Terwijl de drumband het signaal-Wilhelmus ten gehore bracht zorgden de rodekruisman en de officier dat de Nederlandse driekleur gehesen werd. Onze leden werden in het appartementencomplex getrakteerd op een kop koffie en een koekje door de bewoners van Hogendael. Vervolgens werd de rondgang hervat en teruggemarcheerd naar het schutterslokaal. Daar aangekomen had de kastelein van Carboon de tafel rijkelijk gedekt voor de traditionele koffietafel. Na de koffietafel werd nog een gezellig uurtje doorgebracht, waarbij de traditionele oranjebitter niet ontbrak
1 Mei: Koningsvogelschieten

Wie mag zich de nieuwe koning van 2007/2008 noemen?

Na allen gearriveerd te zijn in ons schutterslokaal vertrok de schutterij richting onze Koning Fernand Habets om hem en zijn vrouw Tanja op te halen om naar schietboom te gaan. Op het schietterrein stond een feestelijke tent van Paraat Brandbeveiliging die voor dit evenement gesponsord was. Natuurlijk werd dan ook goed gebruik gemaakt van deze tent we stonden allemaal lekker droog tijdens de kleine buien die af en toe vielen. Ook aan de kinderen was gedacht, niet bewust maar omdat het sportpark Pronsebroek een grote bouwput is lagen er bergen zand waar de kinderen naar hartelust in gespeeld hebben. Wel onder het toezicht van hun ouders.

Omstreeks 14.15 begon het koningsvogelschieten voor de leden van de schutterij. Er hadden zich 4 personen opgegeven om koning te worden. Er is nog nooit een koningsvolgelschieten geweest waaraan zo weinig leden deelnamen .Na een spannende strijd viel bij het 98e schot de vogel eraf en mocht Jan Pappers zich koning 2008/2009 noemen. Voor Jan is het de eerste keer dat hij koning wordt. Aangezien Jan vrijgezel is heeft hij in Monique Eyssen de persoon gevonden die hem dit jaar zal vergezellen als koningin. Na een korte pauze was het erebestuur aan de beurt. Bij hun waren een 10 tal personen die meeschoten en ook hier weer na een spannende strijd viel de vogel bij het 62e schot.

Theo Arts werd koning 2008/2009 van het Erebestuur. Dit jaar was er wederom een burgerschieten hieraan deden ruim 15 personen mee, het was een lange strijd, dat dan ook enkele uurtjes geduurd heeft. Bij het 110e schot van Wiel Peters viel voor de burgers de vogel eraf. En mag hij zich burgerkoning 2008/2009 noemen.

Nadat de nieuwe koningen geïnstalleerd waren vertrok de schutterij in optocht terug naar het schutterslokaal alwaar we nog enkele gezellige uurtjes hebben doorgebracht onder het genot van een drankje en de broodjes die Marleen van Café Carboon voor ons had klaargemaakt.
7 Mei: Bruiloft Johan en Anke

Johan Smeets is reeds meerdere jaren geweerdrager bij onze schutterij. Hij heeft Anke leren kennen en ook al komt zij niet uit Limburg toch viel ze voor deze Limburgse Folklore. Ze is dan ook in Augustus 2007 lid geworden en evenals Johan als geweerdrager bij de schutterij gekomen. Tevens is zij in Oktober 2007 lid geworden van ons Damescomité.

Op 7 Mei 2008 zijn Johan en Anke in het huwelijk getreden en natuurlijk werd er ook een afgevaardigde van de Schutterij en het Damescomité uitgenodigd op hun bruiloft. De drumband had hun verrast met een serenade. We hebben dan ook een hele leuke avond op hun bruiloft gehad.

Bij deze willen wij de schutterij bedanken voor het bezoek aan onze bruiloft. Het damescomité en de drumband. We waren zeer verrast en vonden het heel leuk dat jullie er waren. Ook de toespraak van Paul was erg leuk. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en hopen nog lang bij de schutterij te mogen zijn. Groetjes Anke en Johan.
10 Mei: Kermistaptoe

Pinksterzaterdag maakte de drumband weer de traditionele rondgang over Heerlerheide. Hierbij werden ook 2 bezoeken afgelegd. Eerst werd de koning van het erebestuur, Theo Arts, met een bezoek vereerd. Daar waren naast Theo en partner ook vele erebestuursleden en vrienden van Theo aanwezig. Na een gezellig uurtje vertrok de drumband om de kermistaptoe voort te zetten. Omdat koning Jan Pappers deze zaterdag verhinderd was, werd een bezoek gebracht aan de voorzitter, Paul Hazen. Ook daar waren naast het complete gezin Hazen een aantal vrienden aanwezig, waaronder ook onze vaste sponsors Karel en Willy Pelzer van Paraat Brandbeveiliging. Bij Paul Hazen stond niet alleen het bier koud, maar was ook de BarBQ heet. Hierdoor werd het nog lange tijd gezellig. Nadat de tamboers nog een mooie serenade in de tuin hadden gebracht, was het intussen donker geworden en dus te laat om geüniformeerd over straat te trekken. Besloten werd om in huize Hazen te ontbinden en hiermee kwam een einde aan een voor de drumbandleden altijd weer gezellige avond.

Maar onze koning zou onze koning niet zijn als hij dit niet inhaalde. Op 7 juni organiseerde Jan dan ook zoals gebruikelijk de Kermistaptoe. Onder belangstelling van familie en vrienden werd door de drumband een serenade aan het koningspaar gegeven, alwaar zij nog van een feestelijke avond hebben genoten
11 Mei: Processie

Op zondag, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. Na de H. Mis vetrok de processie met temperaturen van boven de 25 graden door de straten van Heerlerheide. Er waren 3 rust altaars door de buurt opgezet, hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht, en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor. Aansluitend was er in het Corneliushuis het Bronktreffen. Hierbij werd een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide
12 Mei: Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om 9 uur in het Schutterslokaal. Voor het eerst vergezeld van onze nieuwe koning Jan Pappers en koningin Monique Eyssen. Maar ook door onze nieuwe marketentster Tanja Habets.

Van daaruit vertrokken we naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na de schuttersmis vertrokken we naar het kerkhof waar we onze overleden leden herdenken. Daarna werden er 2 cafés in Heerlerheide bezocht. Het eerste lokaal was café Oud Genhei, waar we warm onthaalt werden door de kastelein. Op de tafels stonden weer lekkere stukjes worst, kaas en nootjes. Er werden diverse rondjes aangeboden door de schutterij het erebestuur en de oude en nieuwe koningen, leden van het erebestuur en de keizer. Maar ook werd een rondje aangeboden door Johan en Anke Smeets Peulings, die afgelopen woensdag 7 Mei in het huwelijk zijn getreden. Daarna vertrok de schutterij naar het café Dirk Jan alwaar wij onze 2e stop maakten. Hier werden we verrast met sneetjes brood met kaas en vlees. Ook hier werden weer verschillende rondjes gegeven.

Om 13.00 uur werden we verwacht bij pastoor Vincent Mc. Mahon. Het is traditie om Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen. Daar aangekomen werden we voorzien van nieuwe haring en broodjes met worst, en natuurlijk ook rijkelijk drank. Door de drumband werd een serenade gebracht. Onze nieuwe koning en koningin werd door Paul hartelijk welkom gehete in de schutterij. Daarna kreeg de oude koning Fernand Habets de zilveren koningsmedaille aangeboden. Na dit officiële gebeuren werden de pakken al heel snel uitgedaan. De temperuur op deze dag was boven verwachting zeer hoog. Na een geslaagde 2e pinksterdag zijn we naar ons schutterslokaal gegaan en nog een gezellig uurtje bij elkaar geweest.
15 Juni: Bondsfeest Heerlen

Het eerste Bondsfeest voor het nieuwe seizoen startte in Heerlen.
Organiserende vereniging was Stadsschutterij St. Sebastianus.
Hoewel de weersverwachtingen niet zo goed waren begon dit schuttersfeest met een afwisseling van zon en bewolking. Om kwart over 1 diende onze schutterij aan te treden voor de kiosk, alwaar we verwelkomd werden door de organiserende verenging. Ons koning en keizerspaar en enkele afgevaardigde van de schutterij werden uitgenodigd de welkomstdrank te komen drinken.
Net voor het begin van de optocht dreven er donkere wolken boven Heerlen, maar het bleef droog. De optocht ging door de straten van Palemig. Niet al te lang, maar wel druk bezocht door het publiek. Omdat de start en einde door dezelfde straat liep, werd halverwege pauze gehouden om eerst alle schutterijen te laten vertrekken, alvorens de eerste schutterijen weer hun opwachting op het feestterrein konden maken. Aangekomen op het feestterrein werd gretig een drankje genuttigd en konden de wedstrijden beginnen. Het schieten begon later omdat er verschillende auto’s geparkeerd stonden in het schootveld en dat mag niet. Het uitreden van Koningsparen, keizersparen, marketentsters, en alle andere onderdelen startte wel op tijd. Na het uitreden van ons koning en keizerspaar begon ook voor ons het schieten, maar net toen de buks werd opgelegd, begon het te regenen. Aangezien we de paraplu vergeten waren, werden we kletsnat en de druppels op de brillen van de schutters maakte dat de bolletjes slecht te zien waren. Helaas schoot de 1e schutter al mis, dus was het voor ons weer snel afgelopen. We hopen de volgende keer op een beter resultaat. In de feesttent werd het publiek vermaakt door het orkest Rosentaler waar het door de regen dan ook lekker druk was.
Na de inwendige mens versterkt te hebben en nog enkele drankjes genuttigd te hebben zijn we huiswaarts gegaan en was het 1e bondsfeest alweer teneinde.
Het was een mooi feestterrein en daardoor een gezellig bondsfeest. Tevens moeten we ook vermelden, dat het fantastisch is, dat het de schutterij uit Heerlen gelukt is om de schietwedstrijden tijdens het bondsfeest zelf te laten doorgaan.

Hartelijk Gefeliciteerd aan Mart Habets, Paul Hazen en Shanon Habets en natuurlijk ook aan de hele schutterij

Update: Er zijn 2 korte filmpjes beschikbaar die gemaakt zijn tijdens dit bondsfeest:
Bondsfeest Heerlen optocht (25,7 MB) Download
Bondsfeest Heerlen einde optocht (15,4 MB) Download
29 Juni: Bondsfeest Sweikhuizen

Het tweede Bondsfeest van dit seizoen vond plaats in Sweikhuizen. Voor het eerst sinds jaren moest onze vast correspondente van de schuttersfeesten, wegens ziekte, verstek laten gaan op een schuttersfeest. Daarom nu maar een verslag van de voorzitter. Het feest in Sweikhuizen was niet alleen zonovergoten, maar daarnaast was de temperatuur ook nog eens ideaal. Dit zal dan ook de reden zijn dat Jan Dols van de feestgevende vereniging al rond 18:00 uur wist te melden dat nieuwe drank besteld moest worden. Vooral alle frisdranken waren op (wie zegt er dat schutters alleen maar bier drinken).

Helaas waren een aantal leden afgemeld, waardoor we weer niet met een volledige bezetting bij een bondsfeest aan konden treden. Bij de geweerdragers waren een aantal ervaren krachten afwezig, waardoor enkele nieuwe en onervaren leden naast elkaar moesten aantreden bij de presentatie. Hierdoor verliep e.e.a. niet geheel vlekkeloos. Dat toch nog een prijs behaald werd, is een echte meevaller. De optocht werd omzoomd door zeer veel toeschouwers, maar is altijd weer een hels karwei in Sweikhuizen. Het is een echte bergetappe, die met name in het laatste stuk bergop nogal wat conditie van de schutters vergt, zeker als de temperatuur ook nog boven de 20 graden is. Tijdens de optocht presteerde onze vereniging prima, door het heuvelachtig parkoers kon ik als commandant de gehele vereniging overzien. Onze prestatie tijden de optocht was goed voor een 1e prijs Houding Optocht. Ook tijdens het defilé bergop kon ik geen grote fouten ontdekken, maar helaas werd hierbij geen prijs in de wacht gesleept. Na aankomst op het feestterrein verzamelde onze complete vereniging plus aanhang bij het buitenbuffet. Dit gezellig samenzijn werd enkel onderbroken voor, een verder niet succesvolle, deelname aan de schietwedstrijd. Nadat de prijzen bekend waren werden de materialen bij elkaar gepakt en werd huiswaarts vertrokken om de finale van de EK te bekijken.

Paul Hazen

De behaalde prijzen van dit Bondsfeest staan wederom in Uitslagen. Hartelijk Gefeliciteerd aan Mart , Paul en Shanon en natuurlijk ook aan de hele schutterij
6 Juli: O.L.S te Opoeteren

Onder een stralende zon en niet te warm vertrok om 11.30 de bus richting Opoeteren (B).
Omdat de laatste jaren de bus steeds te klein was voor alle schutters en supporters, was dit jaar een dubbeldekker besteld om naar het OLS te gaan. Maar dit zul je altijd zien, de bus was half leeg want heel veel supporters en schutters hadden besloten om met eigen vervoer te gaan. Aangekomen in Opoeteren werd als eerste de materiaalwagen opgezocht en de materialen meegenomen naar de feestweide. Dit omdat we vroeg in de optocht moesten vertrekken en dit weer een weg scheelde.

Net voor de optocht werd het publiek toegesproken door verschillende sprekers waaronder de Vlaamse minister van cultuur Bert Anciaux. Deze minister pleitte dat het Oud-Limburgs Schuttersfeest moet worden erkend als werelderfgoed. In september wil Anciaux zijn idee verdedigen tegenover een commissie van UNESCO.

Rond 14.00 dienden wij dan ook aan de optocht deel te nemen. Net buiten de feestweide ging het stijl bergaf. Vervolgens werd door de straten van Opoeteren getrokken en om de feestweide te bereiken uiteraard ook weer stijl bergop, een echt kuitenbijter. Wij waren dan ook blij dat we de feestweide weer bereikt hadden. Er was voor een O.L.S. weinig publiek langs de kant en het applaus was ook aan de magere kant, terwijl toch 40.000 toeschouwers het O.L.S bezocht hebben.

Na de optocht weer snel naar de materiaalwagen ons materiaal wegbrengen en op naar de feestweide om in het gezellige feestgedruis mee te kunnen doen. De buks werd gelijk meegenomen.

Om 16.00 werden enkele schutterijen waaronder ook Heerlerheide opgeroepen om de controleschoten te doen, waarbij de mondingsnelheid gemeten werd. Deze mag maximaal 230 meter/seconde zijn. Helaas hadden onze 5 schoten een gemiddelde snelheid van 236 meter/seconde. Voor het seizoen, bij controle in onze bond, was de snelheid van onze kogels aan de hoge kant. Wij zijn toen extra naar de buksmaker geweest om dit euvel te laten verhelpen. Wij kunnen dit niet zelf controleren, dus moeten we vertrouwen op het vakmanschap van de buksmaker. Helaas heeft hij dit vertrouwen niet waargemaakt. In ieder geval valt onze schietmeesters in deze niets te verwijten. Natuurlijk mogen we ook twijfelen aan de juistheid van de metingen. We kunnen in ieder geval niet vaststellen of het geijkte apparatuur betreft. Helaas werd hierdoor onze schutterij gediskwalificeerd voor het schieten.

We hadden dan ook ruim de tijd eer de bus weer naar huis zou vertrekken. Hierdoor hebben bijna alle schutters gezellig samen bij elkaar gezeten, onder het genot van een of meerdere drankjes. Ook de inwendige mens werd verzorgd, er was genoeg te krijgen op dit OLS.

Om half 8 vertrok de bus weer richting Heerlerheide Daar hebben we, na het uitladen en opbergen van de materialen, nog even de kelen gesmeerd. Hiermee was het OLS 2008 ten einde. Op de radio naar huis vernamen we dat er nog 28 schutterijen in de race zijn voor de Um.

Kort samengevat, ondanks de problemen met het schieten was het een heel gezellig O.L.S.
Er werd op dit OLS 1 prijs behaald en wel door onze bieleman Fons Ijpelaar.
Fons van Harte Gefeliciteerd met je behaalde 3e plaats
20 Juli: Z.L.F. te St. Joost

Bij een stralend zonnetje vetrok om kwart over 12 de bus richting St. Joost.
Gaandeweg begon het te regenen, maar aangekomen in St. Joost was het droog en er was daar nog geen spetter gevallen. Omdat we vroeg in de optocht waren zijn we dan ook direct naar de materiaalwagen gegaan om onze spullen op te halen. Na de opening startten een voor een de schutterijen om hun opwachting te maken in de straten van St. Joost. Anders dan bij het OLS, waren dit keer wel veel toeschouwers langs de kant en het applaus was daverend. Halverwege de optocht barste een ongeloofelijke hoosbui los, maar zoals een goede schutter betaamd liepen we gewoon door. De toeschouwers hadden medelijden met ons en zeker met onze Keizerin. Een vriendelijke meneer liep met de paraplu een stukje met onze keizerin mee om haar toch een beetje droog te houden, wat natuurlijk niet helemaal lukte. Bij het defilé stonden de toeschouwers rijen dik en was het applaus daverend. Dit maakte deze natte optocht dan ook weer helemaal goed. Aangekomen op de feestweide zijn we direct naar de materiaalwagen gegaan om droge kleren aan te trekken en ons in het feestgedruis te storten. Uittreden van de Koning, het Keizerspaar en de marketentsters was er niet bij omdat hun kleding te nat was om zich voor de jury te profileren. Onze bieleman, Funs IJpelaar is wel uitgetreden. Om 17.05 begon voor ons het schieten. Onze buks is tussen het OLS en Federatiefeest helemaal bijgesteld en er zijn nieuwe kogels met minder kruit gemaakt, dus dit moest goed komen. We waren er dan ook helemaal klaar voor. Helaas miste onze 2e schutter zijn 1e schot en was het alweer afgelopen. De rest van de schoten waren punt zuiver en gingen er dan ook allemaal af. Maar één misser blijft één misser en is het over en uit. De buks werd dan ook weer opgeborgen en vervolgens met zijn allen naar de feesttent om samen de laatste uurtjes van dit Federatiefeest door te brengen onder het genot van een (meerdere) drankjes. Het was gezellig in de tent. Het Orkest Wahnsinn en het optreden van Big Benny maakten dat dit Federatiefeest een geslaagd evenement was.
Zoals op ieder schuttersfeest worden verhalen uit vroegere tijden verteld. En zo vernamen we dan ook dat St. Joost voor onze Generaal de 55e deelname aan een federatiefeest was. Iets later dan gepland vertrok de bus, bestuurd door ons lid Jos Beaujean om 20.00 richting Heerlerheide. Dit omdat verschillende leden op de verkeerde plaats op de bus stonden te wachten. Jos, bedankt dat je ons veilig heen en weer naar het OLS en Federatiefeest heb gebracht.
Aangekomen in Heerlerheide, werden de materialen opgeborgen en nog enkele uurtjes samen gezellig bij elkaar vertoefd. Al met al was het ondanks het slechte weer toch een super gezellig Federatiefeest.
24 Augustus: Bondsfeest Vaesrade

Na een stop van 4 weken vakantie is het schuttersseizoen vandaag weer van start gegaan. Het 3e Bondsfeest werd georganiseerd door Schutterij St. Martinus Vaesrade. Deze vereniging is bij gelegenheid van dit bondsfeest tevens geheel in het nieuw gestoken, nieuwe uniformen, nieuw vaandel en nieuwe instrumenten. Ondanks dat de vakanties voorbij zijn blijken er toch nog meerdere leden van onze schutterij niet aanwezig te kunnen zijn op dit bondsfeest, onze schutterij was dan ook magertjes vertegenwoordigd. Onze Keizerin Jacky was ziek maar de koningin van vorig jaar, onze marketentster Tanja, wilde voor deze keer Keizer Lei vergezellen op dit bondsfeest. Helaas waren hierdoor en door vakanties onze marketentsters weer niet voltallig.

Onder een bewolkte en af en toe zonnige hemel startte het bondsfeest in Vaesrade om 13.00 uur met de opening. Omdat wij nummer 20 in de optocht hadden waren wij als laatste aan de beurt om binnen te komen. We werden door de schutterij van Vaesrade hartelijk welkom gehete en ons Koningspaar, Keizerspaar en een afgevaardigde van het bestuur werden uitgenodigd om de welkomstwijn te komen drinken. Na het binnenkomen van alle schutterijen begon de officiële opening, waaraan de eerste 5 schutterijen dienen deel te nemen. Er werd een toespraak gehouden door Bondsvoorzitter Karel van Knippenberg, waarnemend Burgemeester Vos van Nuth en Pastoor Jacobs die de zegen over dit bondsfeest uitsprak. Tevens werden 6 Kamerschoten afgevuurd, die over Vaesrade dreunden. Onder het spelen van het Nederlands en Limburgs volkslied werden de Nederlandse en Limburgse vlag gehesen. Dit ging niet geheel vlekkeloos de Limburgse vlag hing ondersteboven en bleef ook nog eens halfstok hangen. Om exact 14.45 uur vertrok de optocht door de straten van Vaesrade, berg op en nog verder omhoog, maar daarna ook weer omlaag. Het was drukkend warm en daardoor een vermoeiende en benauwde optocht. Veel en enthousiast publiek maakte dit alles weer goed. Aangekomen op de feestweide werd gretig een drankje gedronken alvorens aan de wedstrijden deel te nemen.

Om 17.00 uur zijn we gezamenlijk naar de schietbomen gegaan (dit was op een ander terrein als waar de feesttent stond) en ja hoor alweer bergop. Om kwart over 5 begon Paul de buks in te schieten, de buks staat perfect en hij schoot alle bolletjes zuiver eraf. Maar helaas de eerste schutter van ons zestal miste zijn 2e schot en was het alweer over en uit. Na nog een uurtje gezellig bij elkaar te zijn geweest onder het genot van enkele drankjes zijn we rond half 7 huiswaarts gegaan. We zaten net in de auto toen een fikse regenbui Vaesrade trof. Maar dit schuttersfeest bleef droog tijdens de optocht en wedstrijden. Al met al een prima schuttersfeest ondanks de 2 gescheiden locaties.

Jaques Verheyen van Schutterij Sint Monulphus & Gondulphus te Maasmechelen heeft ook een hoop foto's van dit bondsfeest gemaakt. Deze zijn te bezichtigen op deze website.

De behaalde prijzen van dit bondsfeest staan wederom in Uitslagen. Hartelijk gefeliciteerd Shannon en natuurlijk ook aan de hele schutterij.
31 Augustus: Bondsfeest Doenrade

Heden heeft het laatste bondsfeest van dit jaar in Doenrade plaatsgevonden. De organiserende vereniging Schutterij St. Michaël vierde dit weekend tevens het 160 jarig bestaansfeest. Zoals het hoort bij een schuttersfeest was het een geweldig mooie dag. De zon stond hoog aan de hemel en de temperatuur was subtropisch. Omdat wij nummer 1 in de optocht hadden dienden we vroeg op de feestweide aanwezig te zijn. Om exact 12.45 maakten we dan ook onze opwachting voor de kiosk, waar we hartelijk welkom werden geheten door de organiserende vereniging. Ons Koningspaar, Keizerspaar, voorzitter, secretaris en penningmeester werden verzocht de welkomstwijn op de kiosk te komen drinken. De rest van de schutterij ging snel naar het buitenbuffet om een verkoeling te halen. De uniformjassen werden even uitgetrokken tot het moment dat we weer voor de officiële opening en de optocht aanwezig dienden te zijn. Ook werd de inwendige mens even versterkt. Er was gelukkig van alles te krijgen van friet tot broodjes gezond, gehaktballen en hamburgers. Vooral de broodjes gezond vielen bij onze dames goed in de smaak.

Nadat alle verenigingen hun opwachting hadden gemaakt startte om 14.15 de officiële opening, met het hijsen van de Nederlandse en Limburgse vlag onder het spelen van het Nederlands en Limburgs volkslied. De toespraken door Karel Knippenberg, de locoburgemeester en de pastoor werden kort gehouden vanwege de hitte. Ook was de optocht ingekort naar 900 meter vanwege de warmte. Ongeveer 200 meter voor het defilé werd halt gehouden om eerst alle schutterijen te laten vertrekken alvorens de eerste schutterijen weer op de weg naar de feestweide konden gaan. De optochtroute stond redelijk vol met publiek en we kregen dan ook een daverend applaus, vooral bij het defilé waar het enorm druk was. Aangekomen op de feestweide werden de droge kelen ook weer snel gesmeerd met een verkoelend drankje.

Aan de wedstrijden die hierop volgde nam alleen de exercitieploeg van onze schutterij deel, voor de eerste keer dit jaar, zonder vooraf ook maar een keer te hebben geoefend wisten ze toch nog een 4e plaats in de wacht te slepen. Bij het schieten waren we dit keer met 3 zestallen vertegenwoordig. Helaas mocht dit ook niet baten, want alle zestallen vlogen er in de eerste ronde uit. Daarna werd de buks maar weer ingeladen en konden we nog een paar uurtjes genieten van dit prima schuttersfeest. Net voor het uitreiken van de behaalde prijzen traden de drumbandleden van alle schutterijen van onze bond aan voor de kiosk. Maar omdat er net toen een heuse onweersbui Doenrade trof, werd Linéa recta naar de tent gemarcheerd alwaar zij gezamenlijk enkele marsen speelden.

Na het afhalen van de prijzen zijn we dan ook huiswaarts gekeerd met een geweldig schuttersseizoen in ons achterhoofd.
6 September: Erekruisschieten

Vandaag was er in Doenrade het traditionele erekruisschieten dat ieder jaar word georganiseerd door de schuttersbond Sint Gerardus. Dit schietfestijn word ieder jaar gehouden op de plaats waar het laatste bondsfeest heeft plaats gevonden en wel de zaterdag erna. Omdat wij al jaren niet meer hebben deelgenomen en toch weer een keer wilde meedoen waren we met 3 schutters vertegenwoordigd. Hub, Jan en Ik. Voorwaarde om deel te mogen nemen aan deze wedstrijd is dat men op een Bondsfeest drie bolletjes afschiet in de eerste ronde van de schietwedstrijden. Inzet van dit schietfestijn zijn de felbegeerde erekruisjes. Het zijn niet alleen bijzonder mooie prijzen maar ze zijn bovendien het onmiskenbare bewijs van de vaardigheid met de zware buks.

Als om twee uur de buks kan worden ingeschoten en het eerste schot weerklinkt, zijn de verwachtingen hoog gespannen. De eerste ronde is voor velen echter zo'n immens obstakel dat de schutters met de bosjes tegelijk vallen. Tien schoten achter elkaar op 'bölkes' van 10x10x10 mm. is ook niet niks. En voor ons betekende dit ook vallen. Onze eerste schutter Hub miste zijn 1e bolletje, daarna kwam ik aan de beurt ik miste mijn 2e bolletje en Jan miste zijn 6e bolletje dus was het afgelopen voor ons. Misschien kwam dit ook wel door de slechte weersomstandigheden, er stond een straffe tot stormachtige wind en was het moeilijk de buks stil te houden. Helaas maar nuchter als we zijn volgend jaar beter, en hopelijk met meer schutters
7 September: Kermis Moelingen

Hoewel ons schuttersseizoen is afgelopen, hadden we toch nog een gezamenlijk uitstapje naar Moelingen in België. Ieder jaar word daar het eerste weekend van September de kermis gevierd. We zijn dan ook door de organisatie uitgenodigd om dit festijn bij te wonen. Niet alleen wij maar ook de Koninklijke Harmonie St-Cécile en de Koninklijke Oude Harmonie uit Eysden werden uitgenodigd. Vorig jaar is alleen onze drumband gegaan maar omdat dit zo’n succes was, werd op de voorjaarsvergadering eenstemmig besloten naar Moelingen te gaan en wel op de zondag. Helaas bleek van de hele schutterij maar de helft aanwezig te zijn en waren we dus maar met een hele kleine groep. Dit in tegenstelling tot de beide harmonieën die in grote getale aanwezig waren.

We zijn om kwart over 11 vanuit Heerlerheide vertrokken met de bus richting Moelingen. Daar aangekomen bleek dat we eigenlijk veel te vroeg waren, want de optocht was pas om half 3. Voorafgegaan door de Koninklijk Harmonie St-Cécile uit Eysden vertrok de optocht vanaf de feesttent. Na ongeveer 2 kilometer binnen en buiten de bebouwde kom van Moelingen te hebben gelopen, arriveerde we bij een familie in hun tuin alwaar we hartelijk welkom werden geheten. Geweldig dat deze mensen dit organiseerde en de 2 verenigingen ook nog eens rijkelijk voorzagen van drank. Dank jullie wel voor deze gastvrijheid.

Na een pauze van een klein uurtje vertrok de stoet weer naar het centrum van Moelingen waar de 2e stop werd gemaakt. Hier was het rijkelijk druk omdat zich daar nog enkele andere verenigingen hadden verzameld. Een “ Life band “ heeft ons tijdens deze pauze vermaakt met hun optreden. Na deze stop ging het langs de feesttent naar de 3e stop. Weer werden we gastvrij ontvangen, en onze drumband heeft een serenade gegeven die met groot applaus werd toegejuicht. Rond half 6 arriveerde we bij de feesttent alwaar we front maakte en de drumband nog een laatste serenade gaf. We werden bedankt door de organisatie voor de deelname aan hun Jaarlijkse Kermis. Gretig werd na dit officiële gedeelte onze hongerige magen voorzien van een lekker Belgisch frietje en hebben we nog enkele uurtje feest gevierd met de inwoners van Moelingen.

Iets later als geplant is de bus om 20.00 uur weer vertrokken naar Heerlerheide. Mijn bevindingen voor deze dag zijn geweldig en het is zeker voor herhaling vatbaar maar dan wel met de hele schutterij. Hoewel deze dag niet verplicht is zou het toch fijn zijn als ieder lid meeging om ons als Koninklijke schutterij te profileren.
21 September: Onderling schieten

Onder ideale weersomstandigheden begon voor onze schutterij vandaag de allerlaatste activiteit van dit seizoen. En wel het jaarlijks onderling schieten. Vanaf 13.00 verzamelde zich de leden en hun aanhang op het Sportveld Pronsenbroek alwaar onze schietbomen staan. De opkomst was redelijk ongeveer 30 personen waren aanwezig, waarvan 22 leden zich opgaven om mee te schieten voor de Wisselbeker. Maar ook voor alle andere prijzen die hiermee te behalen zijn. Het eerste schot werd om 13.30 gelost. Dit jaar werd ervoor gekozen om maar met 1 buks te schieten omdat voorgaande jaren nogal commentaar was gekomen dat niet beide buksen even goede resultaten zouden opleveren. We hebben n.l. een nieuwe en een oude buks. Dus werd dit jaar alleen met de nieuwe buks geschoten, zodat iedereen dezelfde kansen zou hebben.

Bij de eerste ronde miste al enkele schutters, en ook in de 2e ronde werden veel puntjes gemist. Daarna begon het kavelen, wat een spannende strijd opleverde. Om 15.00 waren dan ook alle winnaars bekend en was dit onderling schieten van 2008 gedaan. Na enkele drankjes te hebben genuttigd in de sportkantine werd in Café Carboon de prijsuitreiking gehouden.

Aangekomen in ons schutterslokaal bleek dat daar gisteren een beach party was geweest, het hele café lag vol met bergen zand, palmbomen, en er stonden zelfs strandstoelen, waarvan gretig gebruik werd gemaakt door Leo en Paul, die even wilde uitrusten. Om 16.30 begon de officiële prijsuitreiking, voorafgegaan door een toespraak van onze commandant Paul Hazen. Er waren een paar favorieten dit jaar Jan en Wilma, die beide dit jaar heel goed gepresteerd hebben op alle feesten, maar helaas uit beide kwam geen winnaar. Ook werd Myckel Habets in het zonnetje gezet, het mag wel eens vermeld worden dat dit lid ook al woont hij in Leiden, toch bij iedere schuttersfeest en iedere activiteit aanwezig is dit in tegenstelling tot andere leden die beduidend korter bij wonen. Helaas viel Myckel niet in de prijzen hoewel hij voor iemand die nooit mee schiet toch 7 van de 9 punten eraf schoot.

De prijsuitreiking begon met de winnaars van het erebestuur en de dames, daarna de B klasse en als laatste de A klasse. Alle 1e prijs winnaars kregen een schuttersbeeldje en een medaille, alle andere prijzen een medaille.

Uitslagen

A. Klasse
1e Ralph Degens, tevens winnaar wisselbeker.
2e Jan Pappers
3e Odeljo Tumulero
4e Wilma Habets
5e John Beckers
6e Nic Spittler


B. Klasse
1e Ferno Habets
2e Patrick Beckers
3e Sjef Herens


Erebestuur
1e Ron Planinšek


Dames
1e Finie Tumulero
23 November: 18e Marketentstertreffen Broeksittard

In 2008 werd voor de 18e keer het marketentstertreffen georganiseerd in Broeksittard. We werden om 9 uur verwacht alwaar we een kop koffie met broodje kregen aangeboden. Klokslag half 10 verwelkomde de voorzitster van de stichting iedereen en werden we verzocht direct naar buiten te gaan en op te stellen voor het vertrek naar de kerk. Voor afgegaan door de drumband van Broeksittard, hun koningspaar en enkele officieren vertrok de stoet richting kerk, alwaar we werden opgewacht door de Suisse.

Suisse. De oorsprong van de eeuwenoude traditie begon met de zoeaven. Dat waren leden van de roemruchte Zwitserse Garde die in 1506 in Rome werd opgericht als persoonlijk keurkorps van de Paus. De Zwitsers (in het Frans les Suisses) werden ook de naamgevers van het gilde. De taak van de Suisse is om te zorgen voor orde en eerbied tijdens de Eucharistieviering. Tijdens onze Gildemis betekend dit dat hij ieder zijn plaats aanwijst in de kerk, de priesters begeleid naar het altaar en eveneens de dames die de offergaven aandragen. Verder zorg hij dat de collecte en de communiegang rustig en ordelijk verlopen.

Na deze prachtige Gildemis vertrokken we in optocht door de straten van Broeksittard, naar het Gemeenschapshuis voor de gezamenlijke feestmiddag voor de Marketentsters. Maar vanwege het slechte weer was deze optocht flink ingekort. Het was bar koud een fikse wind zorgden dat we allemaal bevroren aankwamen. Om 12.30 hebben we genoten van een voortreffelijke lunch die door de organiserende vereniging werd verzorgd. Dit liep iets uit omdat de tombola dit keer direct na de lunch werd gehouden en zodoende vertrokken om 02.30 uur alle mannen naar de Cafés van Broeksittard, alwaar hun alternatieve programma begon en kon voor de dames de middag ook beginnen. Er waren optreden van verschillende Limburgse Artiesten. Zelfs NR 2 van het LVK van vorig jaar waren aanwezig. Helaas mag er sinds Juli niet meer gerookt worden in Cafés en zalen dus buiten stond een rokerstent waar we toch nog even een trekje aan de sigaret konden nemen. Om half zes was de officiële sluiting. De organiserende vereniging werd bedankt voor hun voortreffelijk georganiseerde Marketentstertreffen en de nieuwe vereniging voor 2009 werd bekendgemaakt. Dit werd Schutterij St Joris uit St. Joost. Hun mogen het 19e marketentstertreffen organiseren en wel op 15 november 2009. Daarna werden de laatste grote prijzen van de tombola verloot. Ook kregen we bij het verlaten van de zaal allemaal een presentje in de vorm van mergelen kaarsenkandelaar als aandenken aan deze dag. Daarna zijn we naar huis gegaan, want het is toch nog een half uur rijden maar dit werd dus veel langer, het had vanaf 15.00 uur gesneeuwd, de wegen waren bijna onbegaanbaar, er lag zeker 10 cm sneeuw. Dus ging het in een gangetje van 30 naar huis, en kwamen om 20.00 uur gelukkig heelhuids thuis aan.

Het was weer als vanouds een heel geweldig gebeuren. Complimenten voor de organiserende vereniging, het was bere gezellig, super artiesten en over het eten hadden we echt niks te klagen, het was heel lekker, en de broodjes tijdens de middag smaakten voortreffelijk. Chapau en op naar het volgende marketentster treffen in St. Joost.
Uitslagen 2008

Bondsfeest Heerlen
2e prijs beste vaandeldrager, Mart Habets
2e prijs beste houding optocht
3e prijs beste bordjesdrager, Shannon Habets
2e prijs beste commandant nieuwe presentatie, Paul Hazen

Bondsfeest Sweikhuizen
ere prijs beste bordjesdrager, Shannon Habets
ere prijs beste vaandeldrager, Mart Habets
1e prijs Mooiste binnenkomen klasse B
1e prijs Beste houding optocht klasse B
1e prijs Beste commandant nieuwe presentatie, Paul Hazen

OLS Opoeteren
3e prijs beste bielemangroep, Fons Ijpelaar

ZLF St. Joost
Er zijn geen prijzen behaald op het ZLF in St. Joost.

Bondsfeest Vaesrade
1e prijs beste bordjesdrager Shannon Habets
2e prijs beste houding optocht B klasse
1e prijs beste Defilé B klasse

Bondsfeest Doenrade
1e prijs mooiste binnenkomen B klasse
2e prijs beste commandant nieuwe presentatie
4e prijs oude exercitie