Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2010

17 Januari, Patroonsfeest St. Sebastiaan

De dag begon regenachtig, maar in de loop van de morgen werd het droog. De viering van ons patroonsfeest was zoals gebruikelijk de seizoensstart voor onze vereniging. Omdat gelijktijdig met ons patroonsfeest ook de Receptie van Prins Carnaval gehouden werd en omdat er enkele van onze leden ook bij de carnavalsvereniging zijn hebben zij dit jaar verstek moeten laten gaan.

Onze commandant Paul Hazen zal dit seizoen enkele keren niet aanwezig kunnen zijn, daarom kreeg Ger Pappers de vuurdoop als reserve commandant. Om precies kwart over 9 werd in optocht naar de kerk afgemarcheerd. Daar werd een H. Mis ter ere van de levende en overleden leden van onze schutterij opgedragen. Na de mis vertrokken we dan ook weer richting schutterslokaal waar erwtensoep en broodjes gereed stonden, dit is een zeer gewaardeerde traditie bij onze schutterij. Het is eveneens traditie dat jubilarissen met St. Sebastiaan kort in het zonnetje gezet worden. Dit jaar waren er vijf jubilarissen. Fons IJpelaar viert dit jaar zijn 40 jarig lidmaatschap, hij zal zijn jubileumfeest vieren op 2e pinksterdag, dan zal ook de OLS onderscheiding uitgereikt worden. Gijs Werst en Patrick Beckers zijn precies 25 jaar geleden lid geworden. Deze beide heren hebben gekozen om volgend jaar bij ons bondsfeest dit jubileum te vieren. Daarnaast waren er ook twee 12,5 jarige leden, deze kregen het bijbehorende zilveren St. Sebastiaan-speldje uitgereikt, te weten Johan Schillings en van het Erebestuur Jos Degens.
Volgende week zondag, 24 Januari, zal ons Lid Nic Spittler in Stramproy bevorderd worden tot officier in de edele eed broederschap van St. Sebastiaan en de Rode leeuw. Hiervoor werd ook hij in het zonnetje gezet door onze voorzitter.

Tijdens de toespraak van onze voorzitter Paul Hazen vertelde hij dat ons damescomité de sponsoring van onze nieuwe buks geheel verzorgd heeft, deze mededeling werd met luid applaus ontvangen. Er werden de eerste twee rondjes aangeboden door de schutterij en door Nico Spittler.
Omdat er twee leden van ons erebestuur recipieerden als jubilaris bij de carnavalsvereniging “de Bokkeriejesj”, was besloten om met de hele schutterij naar de prinsenreceptie in het Corneliushuis te gaan. Daar werden de nieuwe Prins en de jubilarissen gefeliciteerd. De jubilarissen Wim Vliegen (44 jaar) en Thei Arts (22 jaar) zijn naast hun lidmaatschap van de Bokkeriejesj ook actief binnen ons erebestuur en kregen daarom een fles Els overhandigd.

Na deze receptie werden nog 2 cafés in Heerlerheide aangedaan. Als eerste werd Café de Roodhuid bezocht. Bij aankomst kregen we verschillende rondjes aangeboden door de schutterij, van jubilaris Jos Degens en van het erebestuur. Na ongeveer een uur vertrokken we richting café Oud Genhei. Hier werden we voorzien van eigen gemaakte gehaktballen, stukjes kaas en worst. Na vele rondjes drank, aangeboden door de koning van het Erebestuur Thei Vrolings, jubilaris Johan Schillings, de keizer en keizerin, van de kastelein van Café Oud Genhei en van de schutterij, werd ook dit samenzijn beëindigd en vertrokken we terug naar ons lokaal, waar de viering van St. Sebastiaan 2010 werd afgesloten. Chapeau voor Ger Pappers, voor jou de 1e keer dat je commandant was, je deed het geweldig.

Wilma Habets
24 Januari: Nico Spittler onderscheiden

Jaarlijks, rond 20 januari (de feestdag van de Heilige Sebastianus) worden leden van de bij de Oud Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen op bijzondere wijze in het zonnetje gezet. De Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus reikt dan de ordes uit. Schutters die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen verdienstelijk gemaakt hebben, worden op die dag opgenomen in de orde als schutbroeder en krijgen het prachtige roodgeëmailleerde ordekruis opgespeld. Ten overstaan van de Grootmeester van de Orde leggen de nieuwe leden de belofte af en beloven zij zich in te zetten voor Outer, Haerdt en Troon.

De Orde kent drie klassen te weten, Schutbroeder, Officier en Commandeur.
Zondag 24 januari werden de nieuwe ordes uitgereikt. Hierbij viel onze generaal Nic Spittler de bijzondere eer te beurt om bevorderd te worden tot Officier.
Nic heeft deze bijzonder onderscheiding dik verdiend alleen al vanwege zijn inzet voor onze schutterij. Meer dan 40 jaar bestuurslid, secretaris, vicevoorzitter, gewezen drumbandinstructeur en schietmeester is niet niks. Maar naast al deze inzet voor de Heerlerheidse schutterij is Nic onder andere ook actief geweest als jurylid in de Zuidlimburgse schuttersbond, instructeur bij andere schutterijen en drumbands. Hij is eveneens al vele jaren een steunpilaar van Harmonie St. Gerardus Heksenberg.

Voor zijn vele verdiensten werd Nic in een ruim 2 uur durende plechtige H. Mis bevorderd tot officier in de Orde. Voor Nico een bijzonder moment om trots op te zijn.
Wim Vliegen: Koninklijke onderscheiding decorandus

De heer Vliegen is zonder onderbreking sinds 1968 als vrijwilliger in Heerlen actief. Zo zet hij zich in voor de volkscultuur, het schutterswezen, de kerkgemeenschap en de belangenbehartiging van huurders, De Bokkeriejesj, de Federatie van Heerlense Carnavalsverenigingen, de schutterij, het kerkbestuur en de huurderbelangenvereniging Heerlerheide Centrum. Zijn inzet als vrijwilliger is niet gering en hij doet al die jaren dat werk met spontane inzet en zonder enige terughoudendheid. Hij staat steeds klaar om een ander te helpen en hij vindt het geen probleem om daarbij ook letterlijk de handen uit de mouwen te steken. Binnen alle verenigingen waarin hij actief is, wordt hij gezien als een eerlijk en sociaal voelend persoon die zich geenszins op de voorgrond plaatst, maar eerder de bescheidenheid zelve is. Hij is een voorbeeld voor anderen en een lid dat iedere vereniging zich wenst. Hij is een zeer goed bestuurder maar ook iemand die niet schroomt de leiding op zich te nemen om het goede voorbeeld te geven. Van Carnavalsvereniging de Bokkeriejesj an Groeët Ghen Heij Anno 1989 is hij het langst zittende bestuurslid, namelijk al 23 jaar. Vanaf 1973 tot 1991 was hij penningmeester en tot op heden is hij adviseur van het bestuur. De heer Vliegen is door zijn jarenlange ervaring als bestuurslid een voorbeeld, inspirator en een stimulator voor de jongere garde van de vereniging. Vanaf 16 januari 1986 is de heer Vliegen lid van het Erebestuur van de Koninklijke schutterij Sint Sebastiaan Heerlerheide. Dit is weliswaar een erebaan, maar decorandus geeft daar toch een aparte invulling aan. Hij is niet alleen lid van het Erebestuur maar ook een lid dat weet wat het is om de handen uit de mouwen te steken en daarmee een voorbeeld voor alle vrijwilligers die de vereniging ondersteunen.
30 April: Reveille Koninginnedag

Koninginnedag op Heerlerheide wordt altijd ingeluid met een reveille door de drumband van onze schutterij. Vroeger startte de drumband met zijn rondgang om 06.00 uur 's morgens. Dat moment is nu verplaatst naar 08.00 uur. Stipt op dat tijdstip trok onze drumband uit voor een muzikale rondgang over Heerlerheide. Bij het appartementencomplex "Hogendael" werd halt gehouden. De drumband werd geëscorteerd door onze rodekruisman en een officier. Terwijl de drumband het signaal-Wilhelmus ten gehore bracht zorgden de rodekruisman en de officier dat de Nederlandse driekleur gehesen werd.
13 Mei, Koningsvogelschieten Heerlerheide

Hemelvaartsdag 2010 was bewolkt en erg koud. In plaats van voorjaar leek het wel winter, de thermometer reikte naar hooguit 10 graden Celsius op deze dag. Vanaf half twaalf verzamelden de leden zich in het schutterslokaal, Café Carboon. Op de dag van het koningsvogelschieten moeten alle leden de contributie voor het lopende jaar afdragen. Nieuw was de extra bijdrage voor de nieuwe koning. Op de laatste jaarvergadering is besloten dat alle leden € 5,00 voor de nieuwe koning zouden bijdragen, dit om de deelname aan het koningsvogelschieten extra te stimuleren. Ons Erebestuur stelde daarnaast nog eens € 200 ter beschikking voor de nieuwe koning.

Vroeger dan andere jaren vertrokken we om klokslag rond half een in optocht om onze koning 2009, Jan Pappers, af te halen bij het huis van zijn koningin Monique. Na een toespraak van onze voorzitter, Paul Hazen, ging het door de straten van Heerlerheide, richting schietboom op sportpark Pronsenbroek. Daar aangekomen werd allereerst een gebed uitgesproken voor de goede afloop van dit vogelschieten.

Net als vorig jaar stond er op ons schuttersterrein een tent, geheel ingericht met tafels, banken en buffet. Om het koningsvogelschieten voor alle leden maar ook voor de burgers aantrekkelijker te maken, werd door een comité, gevormd door leden van de schutterij, meer inhoud gegeven aan dit feest in de vorm van een barbecue, een optreden van de drumband en een uitreden van de exercitie ploeg. De hele middag werd muzikaal begeleid door DJ Andy. Door drank, eten en entertainment kon deze dag niet meer stuk, alleen jammer van het erg slechte weer, maar dat kon de pret niet drukken.

In totaal 8 leden van de schutterij wilden dit jaar de koningstitel bemachtigen. Na een spannende strijd viel bij het 137e schot de houten vogel naar beneden en werd Johan Smeets koning van 2010. Na het optreden van onze drumband begon het schieten van het erebestuur. Bij het 55e schot werd Harry Degens koning 2010. Hij was al eerder in 1991 en 2001 koning van het erebestuur en wist met een gericht schot de loshangende plaat naar beneden te halen. Nadat de exercitieploeg een demonstratie had gegeven begon voor de burgers het schieten. Dit jaar viel een record aantal inschrijvingen te noteren, niet in de minste plaats doordat een grote deputatie van het damescomité van de Koninklijke Fanfare St. Joseph deelnam aan het burgerschieten. In totaal waren er 32 deelnemers en hierdoor duurde het schieten ook langer, omdat de meeste schutters voor de eerste keer onder de zware buks stonden en door de schietmeesters geïnstrueerd moesten worden. Net als bij het erebestuur werd de vogel bijna volledig losgeschoten en bleef deze op maar één punt hangen. Dit is in het verleden nooit voorgekomen en nu twee keer op een dag. Bij het 85e schot kon Henri Degens aanleggen op dit ene punt. Hij raakte de vogelrest feilloos en werd daarmee burgerkoning 2010.

Nadat de nieuwe koningen geïnstalleerd waren vertrok de schutterij in optocht terug naar het schutterslokaal, alwaar we nog enkele gezellige uurtjes hebben doorgebracht onder het genot van een hapje en een drankje.
15 en 16 Mei, Bondsfeest Schaesberg

Zaterdag 15 Mei werd in Limbricht het schieten gehouden van het eerste bondsfeest, dat georganiseerd werd door Schutterij St Hubertus Schaesberg. Deze vereniging vierde tevens het 125 jarig bestaansfeest. Om 2 uur begon voor de verenigingen het schieten, maar helaas de eerste schutter van onze vereniging miste zijn 3e schot dus over en uit. Ook de 2e , 3e en 4e schutter misten ieder een keer. De laatste schutters schoten wel hun 3 puntjes af. Na nog even een paar consumpties gedronken te hebben ging het huiswaarts.

Zondag 16 Mei.
De dag begon met een lekker zonnetje, en de temperatuur was ook een stuk hoger als bij ons vogelschieten afgelopen Donderdag, met goede moed ging het richting Schaesberg. Daar aangekomen verzamelden we ons allemaal op de schuttersweide. We mogen dit jaar een aantal nieuwe leden verwelkomen. Voor 3 van deze nieuwe leden: de bordjesdrager, een marketentster en een geweerdrager is dit het eerste bondsfeest. De anderen nieuwe leden konden nog niet mee, omdat hun kostuum nog in de (ver)maak is. We zullen zodra alle leden voorzien zijn van een kostuum een foto op deze website tonen. Ook voor onze nieuwe koning Johan Smeets is dit de vuurdoop bij een bondsfeest. Zijn koningin Ankie zal volgende week pas voor het eerst als koningin meegaan.
Onze schutterij diende om 13.45 hun opwachting te maken voor de kiosk, alwaar we hartelijk welkom werden geheten door de voorzitter van de feestvierende schutterij, Peter Berben. Na het binnenkomen begon om ± 14.15 uur de officiële opening. Na de toespraken, een gebed en 2 minuten stilte voor de slachtoffers van de vliegtuigramp begon de optocht door de straten van Schaesberg. Deze was tamelijk goed bezocht en het applaus was daverend. Het was een pittige optocht en het voelde heel warm aan (zijn we niet meer gewend). Aangekomen op de feestweide werd gretig een drankje genomen en konden we aan de andere officiële onderdelen beginnen.

Voor het eerst sinds 2 jaar trad onze exercitie ploeg weer uit en het ging feilloos, wat ook bleek uit de 3 prijzen die hiermee behaald werden.
Onze bordjesdrager Loek is gehuld in een mooi bielemanpakje en hij trad met Ron samen uit. Loek is 6 jaar en alles was tip top in orde, de jury vroeg hem de nijptang te laten zien. Alles wat in zijn tas zat moest er eerst uit, dit deed hij stuk voor stuk en als laatste kwam de nijptang eruit. Na alles opgeborgen te hebben vroeg de jury ook Ron dit te tonen, maar die verklaarde dat dit helaas niet mogelijk was omdat Loek alles ingepikt zou hebben, waarop Loek riep dat is helemaal niet waar. Hilariteit natuurlijk, want ook Ron had alle spullen in orde. Loek behaalde voor de 1e keer dat hij mee uitrad al de 1e plaats voor bielemannen onder de 16 jaar.

Na dit officiële gedeelte konden alle leden genieten van het bondsfeest. Een aantal schutters hebben de prijsuitreiking afgewacht die om 19.00 uur begon. De prijzenoogst bij dit eerste bondsfeest van 2010 was een daverend succes. We behaalden in totaal 9 prijzen, waaronder de beker voor het hoogste aantal punten in de B klasse.

Wilma Habets
22 Mei, Kermistaptoe

Pinksterzaterdag 22 mei maakte de drumband weer de traditionele rondgang over Heerlerheide. Hierbij werden 2 bezoeken afgelegd. Eerst werd de koning van het erebestuur, Harrie Degens, in Hoensbroek met een bezoek vereerd. Na een gezellig uurtje samen met het erebestuur en enkele familieleden van de koning vertrok de drumband weer om de kermistaptoe voort te zetten. Het 2e bezoek was bij het koningspaar Johan en Anke Smeets. Zij hadden gekozen om dit gebeuren bij Café Carboon te laten plaatsvinden omdat het in hun huis niet kon vanwege de vele genodigden.

Om 19:30 uur stond de drumband gereed voor de taptoe bij ons koningspaar aan huis. Het koningspaar Johan en Anke waren voor het eerste in vol ornaat aangetreden en te bewonderen. Na een toespraak van Paul begeleidde de drumband, het nieuwe koningspaar, familieleden en andere genodigden naar Café Carboon. Hierbij werd het koningspaar geëscorteerd door de officieren Ger en Paul. Bij Carboon voor de deur werd een uitgebreide serenade gebracht.

Het koningspaar gaf aan dat het afhalen en de serenade heel erg in de smaak gevallen waren Vervolgens werd de avond al feestend, voorzien van drank en lekker eten, voortgezet. Het was een zeer geslaagde avond waar eenieder met veel plezier op terug kan kijken. Johan en Anke zien uit naar een mooi jaar als Koningspaar van de schutterij van Heerlerheide.

Vele schuttersgroeten, mede namens Johan en Anke
23 Mei, Processie

Op zondag, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. Bewolkt maar droog en later als andere jaren vertrokken we om 9.40 in optocht naar de Kerk. Na de H. Mis was de hemel helemaal opengebroken en scheen de zon volop en vetrok de processie door de straten van Heerlerheide. Er waren 3 rust altaars door de buurt opgezet, hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht, en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor. Aansluitend was er rond de kerk en de pastorie het parochietreffen. Dit i.v.m. het 100 jarig bestaan van de kerk. Er waren statafels en party tenten neergezet.
Drank, broodjes en vlaai gingen er gretig in na deze processie. Ook werd zoals ieder jaar een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide. Dit maal buiten onder de strak blauwe hemel.
24 Mei, Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om 9 uur in het schutterslokaal. Vergezeld van een aantal nieuwe leden vertrokken we om 9.15 uur naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na de schuttersmis ging het in optocht naar het kerkhof waar we onze overleden leden herdachten. Na enkele gebeden aldaar gingen we naar Bejaardencentrum Ter Eyck. We werden onder een luid applaus van de bewoners verwelkomd in de centrale hal. Nadat we front gemaakt hadden gaf onze drumband een serenade. Vervolgens werden 2 cafés in Heerlerheide bezocht. Het eerste café was Grand Turquoise. Omdat het heel lekker weer was, zijn alle leden op het terras blijven zitten. Er werden enkele rondjes aangeboden door de schutterij en door de Burgerkoning Henri Degens. Daarna vertrok de schutterij naar café Dirk Jan alwaar wij onze 2e stop maakten. Hier werden we verrast met soep en brood met kruidenboter, waarvoor onze hartelijke dank aan Dirk Jan. Ook hier werden weer verschillende rondjes gegeven, en wel door Het Erebestuur, jubilaris Fons IJpelaar, de koning van het Erebestuur Harry Degens, onze nieuwe leden Henri Wanders en Monique Eijsen en door onze vaandrig Mart Habets.

Om 13.00 uur werden we verwacht bij pastoor Vincent Mc. Mahon. Het is traditie om Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen. Omdat het zo warm was en de schutters hun kostuums nog aan hadden werd gelijk begonnen met de officiële activiteiten die bij deze dag horen. Door de drumband werd een serenade gebracht. Onze burgerkoning Henri Degens kreeg een medaille opgespeld en tevens mocht hij de wisselbeker in ontvangst nemen. Daarna kreeg de oude koning Jan Pappers de zilveren herinneringsmedaille voor zijn koningschap 2009 aangeboden.

Er was dit jaar 1 jubilaris in de vereniging. Ook deze jubilaris had ervoor gekozen om op 2e Pinksterdag zijn jubileum te vieren. Voor deze huldiging was ook een ruime deputatie van het bondsbestuur aanwezig. De jubilaris was Fons IJpelaar, hij is 40 jaar lid van onze vereniging. Hij kwam bij de vereniging op zijn 12e verjaardag, eerst als bordjesdrager, daarna als trommelaar en daarna als tambour-maître, de laatste jaren als bieleman. Paul reikte hem een tinnen bord als cadeau aan en zijn vrouw Marian een boeket bloemen van de schutterij. Hierna nam voorzitter Peter Berben van de federatiebond het woord. Hij concludeerde hierbij dat het altijd een fantastische zaak is als een vereniging jubilarissen heeft, in dit geval in het bijzonder voor Heerlerheide. De Heerlerheidse schutterij heeft de afgelopen jaren een moeilijke periode doorgemaakt wat het aantal leden betreft, maar afgelopen zondag viel duidelijk waar te nemen dat de lijn naar boven ingezet is. Fons IJpelaar is al jaren een van de gezichten van de Heerlerheidse schutterij. De bondsvoorzitter feliciteerde hem namens de OLS federatie, de bond en de hele schutterswereld. Daarna kreeg Fons IJpelaar de gouden OLS medaille opgespeld en ontving het certificaat wat hierbij hoort, als blijk van verdienste voor de Heerlerheidse schutterij.

Na dit officiële gebeuren werden we voorzien van nieuwe haring, broodjes worst en natuurlijk ook rijkelijk drank. Omdat de temperuur op deze dag boven de 25 graden uitsteeg moesten de kelen gesmeerd worden. Maar aan alles komt een einde en zo ook weer aan ons jaarlijks bezoek aan de pastorie. In optocht werd terug gegaan naar ons schutterslokaal, alwaar werd ontbonden en we nog een rondje van ons nieuwe Koningspaar Johan en Anke Smeets kregen aangeboden. Na nog een paar gezellig uurtjes bij elkaar geweest te zijn, ging het huiswaarts, terug kijkend op weer een zeer geslaagde 2e pinksterdag.
13 Juni: Bondsfeest Brunssum

Het 2e bondsfeest van dit schuttersseizoen was in Brunssum. Schutterij St. Gregorius de Grote viert tijdens dit bondsfeest hun 450 jarig bestaan en heeft daarom iets groter uitgepakt dan bij een gemiddeld bondsfeest.
Rond half 1 was vrijwel iedereen van onze schutterij al op het feestterrein, een prachtige locatie in het Vijverpark in hartje Brunssum. Na alvast wat gedronken te hebben werden op kwart over 2 de materialen opgehaald en kon de schutterij bijna als laatste, we hadden nummer 17, binnenkomen. Daarna konden de spullen weer neergelegd worden aangezien het wel even zou duren voordat we de straat op mochten. Buiten de schutterijen van de bond die normaal aanwezig zijn, waren er ook nog een aantal "extra" schutterijen. Zo had de organiserende vereniging de schutterij uit de Duitse zusterstad Alsdorf uitgenodigd. Daarnaast waren er ook 3 kinderschutterijen die de dag ervoor hun eigen schuttersfeest hebben gehad aanwezig.
Na het binnenkomen volgde de opening, waarbij ook deze uitgenodigde schutterijen zich moesten opstellen. Na het Nederlands, Duitse en Limburgse volkslied volgde nog de burgemeester en een gebed van de pastoor. Vervolgens vertrokken de schutterijen voor een optocht door de straten van Brunssum.
Aangezien het koopzondag was, was er veel volk om de schutterijen door een nabijgelegen winkelstraat te zien gaan. Na terugkomst was er even tijd om nog iets te drinken, want de wedstrijden startte direct na de optocht. Lei en Jacky traden in ieder geval uit, omdat haar nieuwe jurk natuurlijk gezien moest worden. En daarna kon ook het koningspaar door de jury beoordeeld worden.
Daarna was het tijd om te gaan en kunnen we terugkijken op een geslaagd schuttersfeest in Brunssum.
20 Juni: Bondsfeest Puth

Op Zondag 20 Juni 2010 begint voor de bond St. Gerardus alweer het 3e bondsfeest van dit seizoen. Dit bondsfeest word georganiseerd door St Sebastianus Puth. Voor het eerst dit seizoen mag er ook weer geschoten worden in Puth, dus een echt schuttersfeest.

De dag begint met bewolking en voorspellingen van regen, wat we eigenlijk niet hopen. Om exact 1 uur dient de 1e schutterij dit keer St Gregorius Brunssum hun opwachting te maken voor de kiosk, daarna volgen alle schutterijen op nummer. De eerste 5 schutterijen , dienen bij de opening aanwezig te zijn, zo ook wij met nr 5. Na een toespraak van Burgemeester Link van de gemeente Schinnen, en een gebed, geeft voorzitter Peter Berben het startsein dat de optocht door de straten van Puth kan beginnen. Onder flink applaus van de grote menigte word onze schutterij door de optocht gedragen. Terug op de feestweide worden de pakjes verwisseld voor makkelijkere kledij en kunnen onze leden volop genieten van dit bondsfeest.

Aangezien er maar weinig leden op dit bondsfeest present zijn door ziekte en vakantie zal er alleen uitgetreden worden door ons koningspaar. Ook omdat er maar 4 schutters van het a team waren kon er niet mee geschoten worden. Maar dit hopen we natuurlijk op het O.L.S. allemaal in te halen. Het is droog gebleven de hele dag. Een compliment aan schutterij St Sebastianus Puth voor het organiseren van een mooi schuttersfeest.

Wilma Habets
4 juli, OLS in Grubbenvorst

Zondagmorgen hadden een aantal schutters afgesproken om gezamenlijk te ontbijten. Zodoende was om 10:00 uur bij aankomst van de materiaalwagen, ter beschikking gesteld door Paraat Brandbeveiliging, al een groot aantal leden aanwezig. Vlot werd het materiaal ingeladen en om 10:15 uur stond ook de bus gereed. Opmerkelijk vroeg, we hadden nummer 110 in de optocht, werd om 10:30 uur vertrokken richting Grubbenvorst.
Daar aangekomen konden we vlak naast het feestterrein uitstappen. De opening was nog in volle gang, daarbij zagen we dat enkele schutters onwel geworden waren, dit ondanks een best dragelijke temperatuur. De exercitieploeg had eigenlijk voor de optocht moeten uittreden, maar door ongevallen van Jos en Mart, was dit onmogelijk. Dit betekende dat alle leden tot het begin van de optocht moesten wachten. Gelukkig wisten de Heerlerheidse schutters een aantal stoelen, tafels en vooral parasols bij een buitenbuffet te bemachtigen en werd gezellig samen gekeuveld en gewacht op het tijdstip dat wij aan de optocht konden beginnen. Wij hoefden pas rond 15:15 uur te starten, dit is uiteindelijk ook bijna geheel volgens schema gelukt.
Het zat onze schutterij niet mee dit OLS. De genoemde ongevallen bij leden van het exercitieteam, enkele oudere leden die van deelname afzagen vanwege de temperatuur en tot overmaat van ramp ging de ritssluiting van het kleed van onze koningin vlak voor de optocht stuk. Dit mankement was ook niet zo snel te verhelpen, waardoor Anke (met tranen in de ogen) niet deel kon nemen aan de triomftocht van het OLS, toch altijd een hoogtepunt voor een koningin.
Het was wel warm tijdens de optocht, maar nog net draaglijk. Hoe anders zou dit geweest zijn bij temperaturen zoals nog afgelopen vrijdag. Doordat de tribune halverwege de route geplaatst was, zou inkorten niet mogelijk geweest zijn. De lengte van de route was nu te doen, maar bij tropische omstandigheden totaal onverantwoord.
Bij terugkomst op het terrein, werd voldoende water gedronken en mochten de jassen uit. Voor de meeste leden zaten de verplichtingen erop en kon genoten worden van het feest.
Voor onze schutters zou nog een lange middag van wachten volgen. Ruim op tijd was het 6-tal onder de schietboom present. De geplande aanvangstijd van 17:45 uur was allang verstreken toen bleek dat er op de eerste 20 schietbomen niet meer geschoten mocht worden. Uiteindelijk kon om 20:00 geschoten worden. Op dat moment was de concentratie toch al een stuk minder, waardoor het al mis ging in de eerste 18 schoten. Opruimen en naar huis was het devies, maar daarbij was niet gerekend met de grillen van de federatie. Onze vereniging was uitgezocht om de buks en kogels te laten controleren. De bus was besteld voor 20:30 uur en onze schietmeester moest om 20:20 uur nog een keer met alle materiaal naar de hele andere kant van het terrein om de mondingsnelheid te laten meten. Volgens ondergetekende had dit zeker ook in de wachttijd tussen 18:00 en 20:00 uur gekund. Daaruit blijkt dat de federatie controleurs in deze helemaal geen verenigingsgevoel hebben.
Met een vertraging van een half uur vertrok de bus daarna richting Heerlerheide. Daar aangekomen werd nog een lang feestje gevierd in ons schutterslokaal.
Zelf had ik gedurende het OLS, vanwege het lange wachten op de schietdeelname, nauwelijks een pilsje gedronken. Dit resulteerde in topfitte aankomst in het schutterslokaal. Hierdoor was het mogelijk om daar nog tot ruim na middernacht te verblijven.

Paul Hazen
18 Juli: Z.L.F. Meerssen

Het 2e jaar op rij dat het Z.L.F. in Meerssen werd georganiseerd, vorig jaar door schutterij St Remigius en dit jaar door Schutterij St Barbara. Nog nooit in de geschiedenis kwam het voor dat 2 verenigingen uit dezelfde plaats na elkaar het Z.L.F. mochten organiseren en het zal ook wel nooit meer voorkomen. Onder een stralende zon en een heerlijk temperatuurtje vertrok om half 11 de bus naar Meerssen. Daar aangekomen was er ruimschoots de tijd om een hapje en drankje te nuttigen.

Omdat er reeds enkele schutterts op vakantie waren en ook nog een paar zieken cq geblesseerde was onze schutterij maar magertjes bezet. Onze Vaandrig Mart Habets kon ook niet deelnemen aan de optocht omdat zijn hand in het gips zit. Maar net als bij het O.L.S. nam zijn zoon Myckel Habets deze taak van hem over.

Om 13:00 uur begon de opening, gezien de warmte werd deze heel kort gehouden en binnen een kwartier afgelopen. De start van de optocht was om 13:30 uur en wij dienden deel te nemen met optochtnummer 4. Na de opening en een gebed van de pastoor voor een goed verloop van dit ZLF werden de genodigden begeleid door de Maastrichtse Verkennersband naar de eretribune op de markt voor de Basiliek, alwaar het defilé werd afgenomen. Het was een lange en vermoeiende optocht, maar wel druk bezocht. De 60 schutterijen genoten dan ook allemaal van deze optocht, maar waren ook weer blij terug op de wei te zijn om aan het feest te kunnen deelnemen. Na de optocht is van onze vereniging alleen het koningspaar uitgetreden.

Om 16.00 uur konden we dan eindelijk met onze nieuwe buks aan het schieten beginnen. Na de buks ingeschoten te hebben begon de 1e schutter aan zijn 3 bolletjes, ja hoor eraf, daarna de 2e schutter, ook deze 3 bolletjes waren eraf. Helaas voor schutter 3 ging het mis, zijn 1e bolletje bleef staan maar hierbij moet wel even opgemerkt worden dat dezer schutter nog niet met deze buks geoefend had, omdat hij verhinderd was. Maar mis is mis en voor ons was het alweer over. Schutter nummer 4 , 5 en 6 schoten wel alle bolletjes eraf. Omdat net achter het schietterrein Maastricht Aachen Airport ligt, moest de schietwedstrijd herhaaldelijk gestaakt worden omdat er een vliegtuig over kwam om te landen of te vertrekken. We hebben de buks maar weer opgeborgen en gezamenlijk de middag doorgebracht op de feestweide en in de tent, waar Erwin en het orkest Sorry voor de Krekels een daverende show gaven. Om 19.00 uur vertrok de bus weer naar Heerlerheide, en wij met de auto naar huis.

Wilma Habets.

Update: Mieke Kleijne heeft een filmpje van de schutterij in de optocht op YouTube geplaatst: http://www.youtube.com/watch?v=lvtbWmVuzQ4
29 Augustus: Bondsfeest Oirsbeek

Het laatste Bondsfeest van dit schuttersseizoen werd georganiseerd door Koninklijke schutterij St. Lambertus van Oirsbeek.
De weersverwachtingen waren niet erg gunstig en dat bleek ook, het was koud en nat. Net voor de start van het binnenkomen viel er dan ook de eerste een heuse bui. Daarna was het tijdens de presentatie gelukkig droog en ook tijdens de opening en de optocht bleef verdere regen uit. Aangezien onze zieke en geblesseerde leden weer hersteld waren, waren we toch redelijk vertegenwoordigd op dit schuttersfeest. Als nummer 9 moesten wij om 13:17 opmarcheren voor de presentatie, dit ging feilloos. Om half 3 vertrok onze schutterij richting vertrekpunt van de optocht. In Oirsbeek had men dit jaar gekozen voor een geheel nieuwe route, helaas was deze route ook niet korter dan de “normale” route. Het werd een lange en vermoeiende optocht. In het verst gelegen deel ontbraken ook toeschouwers, dus het is aan te bevelen om dit stuk bij een volgende gelegenheid af te korten. Rondom het defilé waren wel voldoende toeschouwers en er werd ook heel veel geapplaudisseerd.
Aangekomen op de feestweide volgde het gebruikelijke drankje met onze complete vereniging. Daarna werden de kostuums verwisseld voor gemakkelijke warme kleding, Niemand van onze leden deed aan de schoonheidswedstrijden mee. Bij het schieten werd uiteraard wel deelgenomen met 2 zestallen.
Net voor aanvang van het schieten begon het ook weer te regenen, maar dit deerde even niet. Vlak voor het Federatie Feest hebben we de nieuwe buks ontvangen en na enkele oefeningen waren onze schutters nu ook gewend aan het nieuwe wapen. Ons A-zestal schoot heel vast en de punten vielen feilloos. Voor het eerst in lange tijd plaatste Heerlerheide zich voor de kaveling met 18 punten. De nieuwe buks wierp hiermee zijn eerste vruchten af. Het B-zestal bestond uit een aantal drumbandleden. Traditioneel vormen deze het laatste bondsfeest een eigen zestal. Helaas lukte het niet om de 18 punten te schieten, maar opmerkelijk was dat jongeling Stef Hazen bij zijn eerste deelname aan een zestal heel gemakkelijk en feilloos de 3 punten naar beneden haalde.
Daarna was het wachten op de start van de kaveling, dus zijn we met z’n allen naar de tent gegaan, deels om het warm te krijgen en deels om de geweldige muziek van het orkest SoWieSoLive te beluisteren.

Om ongeveer 19.00 uur begon het kavelen. In totaal 9 schutterijen hadden zich met 18 punten geplaatst. De omstandigheden bij het kavelen waren erg ongunstig, het regende, het was donker, het waaide enorm en de kleine puntjes waren slecht te zien. Deze omstandigheden zorgden ervoor dat maar 1 schutterij alle 18 punten afschoot. Helaas miste ook ons 2e lid haar 2e punt, de overige schutters schoten allemaal hun punten feilloos af. Hierdoor hadden wij als kavelresultaat 6-5-6 staan. Omdat 8 deelnemende zestallen ook allen missers hadden, lag het aan de ronde waarin gemist was. Twee verenigingen hadden 6-6-5 en eindigden hoger, maar alle overige schutterijen hadden een misser in ronde één en eindigden onder ons. Hiermee was de eerste schietprijs sinds lang een feit, 4e prijs voor het A-zestal met de nieuwe buks.

Voldaan maar vreselijk koud sloten we voor ons dit laatste Bondsfeest om half 8 af, gelukkig net op tijd, want er baste een fikse onweerbui los boven Oirsbeek. Onze schutters die nog even naar de tent gingen zijn hierdoor wel nog een uurtje langer gebleven.
Aan Schutterij St. Lambertus een chapeau voor het goed organiseren van dit laatste bondsfeest onder moeilijke weersomstandigheden.

Wilma Habets
5 September: Kermis Moelingen

Net als afgelopen 2 jaren hadden we na afloop van ons schuttersseizoen een gezamenlijk uitstapje naar Moelingen in België. Ieder jaar wordt in Moelingen het eerste weekend van September de kermis gevierd. We waren wederom door de organisatie uitgenodigd om dit festijn op te luisteren. Niet alleen wij, maar ook de Koninklijke Oude Harmonie uit Eijsden (die overigens nog 25 jaar jonger is dan onze schutterij) was uitgenodigd.

Onder ideale weersomstandigheden vertrok om 13.00 uur vanuit Heerlerheide de bus naar Moelingen. Dit keer niet te vroeg en ook niet te laat. Om half 3 mocht onze vereniging als eerste de optocht openen en vertrokken we vanaf de feesttent. Na ongeveer 2 kilometer binnen en buiten de bebouwde kom van Moelingen te hebben gelopen, arriveerden we bij een familie op de boerderij, alwaar we hartelijk welkom werden geheten.

Na een pauze van een half uurtje vertrok de stoet weer naar de 2e stop. Ook hier werden we weer voorzien van drank en na dit oponthoud ging het naar de 3e stop. Anders als andere jaren was dit een café in het Centrum van Moelingen. Hier werd ons ook een consumptie aangeboden en vervolgens vertrok de stoet weer naar de 4e stop. Deze lag heel ver buiten het centrum en het was dan ook een lange weg daarheen. Ook hier werden we weer heel hartelijk ontvangen door die mensen en voorzien van drank, dit maakte die lange weg helemaal goed. Geweldig dat deze mensen dit organiseren en zo gastvrij zijn voor de 2 verenigingen.
Daarna de 5e stop, weer bij het café waar dit jaar een heuse tent op de weg was geplaatst en live muziek ten gehore werd gebracht.

Rond 18.00 uur arriveerden we eindelijk weer terug bij de feesttent, alwaar we front maakten en de optocht was afgelopen. De organisatie bedankte ons hartelijk voor onze deelname aan hun jaarlijkse Kermis en nodigde ons meteen weer uit voor 2011. Na dit officiële gedeelte hebben we nog een uurtje feest gevierd met de inwoners van Moelingen en een lekker Belgisch frietje gegeten. Om half 8 vertrok de bus weer richting Heerlerheide. We kunnen terugkijken op weer een geweldige dag.

Wilma Habets
10 September: Sponsorschieten RKSV Groene Ster

RKSV Groene Ster en de Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide delen al vele jaren samen de accommodatie sportpark Pronsebroek aan de Hei-Grindelweg. Beide verenigingen hebben daardoor een heel goede band met elkaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de schutterij vrijdagmiddag, 10 september 2010, gedeeltelijk gastheer was voor een groot aantal sponsoren van Groene Ster. Net als in 2009 had de schutterij een heuse koningsvogel aan de schietboom bevestigd en een kleine tent stond gereed. Groene Ster had gezorgd voor muziek, drank en een goed verzorgde barBQ. De omstandigheden waren prima, de korte buien tussendoor konden niet deren, het was gezellig en er was voldoende gelegenheid om te netwerken. Het schieten was hierbij een welkome afwisseling.

Je zag dat naarmate het spannender werd, steeds meer deelnemers naar buiten kwamen en onder de “vogelstang” wilden zien wie uiteindelijk schutterskoning of koningin zou worden. In totaal waren 36 deelnemers aan dit schietfestijn en uiteindelijk bij het 108e schot werd Marcel Adema de nieuwe sponsorkoning van Groene Ster.

Marcel van harte gefeliciteerd.
17 Oktober, Onderling schieten

Onderling schieten, koud maar wel gezellig.

Zondag 17 oktober stond het onderling schieten op het programma. Dit was tamelijk laat in het jaar gepland omdat alle zondagen na het laatste bondsfeest bezet waren, of de schutterij of een deel van de schutterij had andere zaken op programma of Groene Ster 1 voetbalde thuis.

Woensdag 13 oktober werd op grond van de weersvoorspellingen definitief besloten dat het schieten door zou gaan. Zondagmorgen om 10:30 uur verzamelden een 6 tal leden van onze vereniging (altijd dezelfden) om onze tent op te zetten. Het was erg koud dus werd besloten om toch maar een flinke heater in te zetten. Rond 13:00 verzamelden de deelnemers bij de schietstang. Door de koude was de opkomst ook iets lager dan normaal. De wegblijvers kregen echter ongelijk. In de tent was het best aangenaam, het was volkomen windstil en de bolletjes waren prima zichtbaar, kortom ideale schietomstandigheden.

Doordat er ook ongeoefende schutters onder de buks mochten, was het onvermijdelijk dat gebruik gemaakt werd van het afuit. Omdat dit onmogelijk is met de nieuwe buks, werd geschoten met de oude buks. Dit komt de schietresultaten niet meteen ten goede, maar ook met de oude buks kun je goed presteren, je zult alleen nog nauwkeuriger moeten zijn.

Deze middag werd vlot geschoten en de diverse prijzen gingen allen snel uit. Uiteindelijk bleven nog 2 schutters over die alleen nog voor de wisselbeken kavelden. Wim Vliegen was op dat moment al eerste bij het Erebestuur en Paul Hazen had alle overige schutters uit de A-klasse achter zich gelaten. Bij deze kaveling gaf uiteindelijk de ervaring de doorslag, Paul mocht iedere keer als eerste aan de bak en Wim moest daarna gelijk trekken. De schietmeester bepaalde steeds het aantal schoten, eerst 3, dan 2, dan weer 3 enz. Na weer een serie van 3 punten zonder missers van Paul, miste Wim het 2e schot en daardoor ging de wisselbeker dit jaar naar Paul Hazen. Dit is de 4e keer dat hij deze beker thuis neer mag zetten, hiermee wordt ook hij samen met Hub Huijts recordhouder wat betreft onderlinge kampioenschappen.

Uitslagen:

1e A-klasse + wisselbeker: Paul Hazen
2e A-klasse: John Beckers
3e A-klasse: Nic Spittler
4e A-klasse: Fernand Habets
5e A-klasse: Ralph Degens
6e A-klasse: Jan Pappers

1e B-klasse: Math Beckers
2e B-klasse: Lei Kleijnen
3e B-klasse: Stef Hazen

1e Erebestuur: Wim Vliegen

1e Dames: Fieny Tumulero
21 November Marketentstertreffen.

Zondag 21 November werd door schuttersgilde St. Lucie Nederweert-eind het 20e Marketentstereffen gehouden. We vertrokken om kwart over 8 van huis, vroeg maar het is dan ook een heel eindje rijden, het zonnetje scheen heerlijk, dus het beloofde een fijne dag te worden. Maar naarmate we vorderde begon het steeds mistiger te worden. Hier en daar zat het potdicht maar in Nederweert-eind was het ook mistig maar niet zo heel erg. Wel koud de temperatuur bleef rond het vriespunt steken.

We werden verwelkomt met een kopje koffie en een broodje, wat ons na die lange rit best smaakte. Na de officiële opening door de voorzitter van St. Lucie Marc Beelen en door de voorzitster van de marketentsters Lies Nieling werden we verzocht ons op te stellen voor een kleine optocht naar de kerk, alwaar de H. Mis gehouden zou worden. Na de mis ging het door de straten van Nederweert-eind terug naar café zaal Le-Nie alwaar de feestdag ging beginnen.
Om half een werd een heus koud-warm buffet geserveerd, wat ons heerlijk smaakte. Het was bereid door de eigenaar van Café zaal Le-Nie wiens hobby koken is, en we moeten zeggen een prof zou het niet beter gedaan hebben.

Na deze lunch werden om 14.00 uur de heren verzocht de zaal te verlaten. Als eerste kregen we een presentje in de vorm van een agenda van de stichting omdat dit Marketentstertreffen voor de 20e keer gehouden werd. Daarna begon het middagprogramma met optredens van butereedners en artiesten. Onze kaken deden dan ook pijn van het lachen toen om 17.00 uur de middag voorbij was. Nadat de voorzitter iedereen bedankt had werd de schutterij bekend gemaakt die volgend jaar het marketentstertreffen gaat verzorgen en dat is schutterij St. Stephanus Dieteren en wel op 20 November 2011. Na de tombola waarin Christie en Laurance beide een prijs wonnen ging het om 18.30 weer richting het zuiden, met een wel heel geweldig marketentstertreffen in onze gedachte.

Wilma Habets
27 November, Feestavond

Na een geweldig geslaagde feestavond vorig jaar, werd ook dit jaar weer besloten een feestavond te organiseren voor alle leden met hun aanhang. De avond werd gehouden op 27 november in Café Carboon .

Net als vorig jaar werd er een thema bedacht, dit jaar Grease en Rock and Roll. Ons schutterslokaal werd dan ook weer volledig omgetoverd door het organiserend comité. Het zag weer heel subliem uit, een Amerikaanse cadilac, een Elvis en Marilyn Monroe beeld en nog vele andere jaren 50/60 attributen maakte dit tot een geheel. Aan de leden was ook weer gevraagd om deze avond in stijl gekleed bij te wonen. Er liepen dan ook heel wat vetkuiven en petticoats rond. Hoewel de opkomst dit jaar wat hoger had mogen (moeten) zijn, was de gezelligheid er niet minder om. Jammer voor het organiserend comité, dat zich iedere keer weer zoveel moeite doet om het gezellig te maken. Muzikaal werden we bezig gehouden door Ivo wijnen. Naast de aangepaste muziek was er ook een karaoke met keuze uit vele bekende oude nummers voor ons op touw gezet. Er werd door de leden luidkeels mee “gezongen” op de 50/60 er jaren muziek.
De drank vloeide rijkelijk op deze avond maar ook aan de inwendige mens was gedacht en ook dit jaar natuurlijk weer eten wat bij het thema paste, dit waren dus hot dogs.

Het feest ging door tot in de kleine uurtjes. Organiserend comité, chapeau dat jullie er weer zo een fantastische avond van gemaakt hebben en Marleen bedankt voor het lekkere eten.

Wilma Habets
Uitslagen 2010

Bondsfeest Schaesberg
1e prijs beste presentatie
ere prijs houding optocht
1e prijs beste defilé
hoogste aantal punten b-klasse, dagbeker
1e prijs beste bieleman onder 16 jaar, Loek Beckers
ere prijs beste commandant nieuwe presentatie, Paul Hazen
1e prijs Oude Exercitie
1e prijs beste commandant oude exercitie, Paul Hazen
2e prijs beste linker guide, Fons IJpelaar

Bondsfeest Brunssum
Tijdens dit bondsfeest zijn er geen prijzen behaald.

Bondsfeest Puth
2e prijs beste defilé

OLS Grubbenvorst
Tijdens het OLS werden er geen prijzen behaald.

ZLF Meerssen
Tijdens het ZLF werden er geen prijzen behaald.

Bondsfeest Oirsbeek
Ere prijs Best Houding Optocht B klasse
1e prijs Beste Commandant Nieuwe Presentatie Paul Hazen
4e prijs Korpsschieten A-zestallen