Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2013

20 Januari 2013, viering St. Sebastiaan.

De echte patroonsdag van de H. Sebastiaan is 20 januari. Dit jaar viel deze dat op een zondag en uiteraard werd die dag gekozen voor de viering van ons patroonsfeest. Op de patroonsdag begint voor ons het nieuwe schuttersseizoen en dit jaar 2013 wel onder extreme weersomstandigheden. ‘s Morgens om half 8 begon het met sneeuwen en toen we ons om half 10 moesten verzamelen sneeuwde het nog steeds. Natuurlijk hebben we de dag door laten gaan en zijn we gewoon (wel voorzichtig) in optocht naar de kerk gegaan, alwaar om 10.00 uur de St Sebastianusmis werd gehouden.

Na afloop van deze mis kwamen we buiten en de sneeuw was overgegaan in ijsregen, dus het was nog eens extra glad geworden. Op de patroonsdag is het gebruikelijk om in het schutterslokaal erwtensoep te eten. Dit jaar was het voor de eerste keer bij Dirk Jan, hierbij was er geen hulp van ons damescomité nodig want Dirk verzorgde zelf alles. De erwtensoep en broodjes waren perfect, zelden hebben we zo een lekkere soep gegeten. Dirk en Nicole bedankt het was super lekker.

Het is gebruikelijk dat wij verschillende rondjes krijgen aangeboden. Het 1e rondje bij Dirk Jan kwam van de schutterij. Ook worden deze dag de jubilarissen in het zonnetje gezet, dit jaar waren het in totaal 4.
Math Beckers was 12,5 jaar lid en Theo Arts is 12,5 jaar bij het erebestuur. Het is een goed gebruik dat de 12,5 jarigen op de patroonsdag het zilveren St. Sebastiaanspeldje uitgereikt krijgen. Zo ontving Math het speldje en werd hij vanwege zijn inzet voor de schutterij (o.a. organisatie van het koningsvogelschieten) in het zonnetje gezet. Omdat Theo vanwege verplichtingen bij de Bokkeriejesj (vader van de prins) niet aanwezig was krijgt hij 2e pinksterdag het speldje. Lei Kleijnen en Raymond Stevens zijn dit jaar beide 25 jaar lid. Huldiging van jubilea van 25 jaar of meer vindt de laatste jaren plaats met de Pinksteren. Deze 25 jarige jubilarissen werden nu gememoreerd en zullen 2e pinksterdag verder gehuldigd worden.
Hierna werden Dirk Jan en Nicole naar voren gehaald. Onze voorzitter sprak dank uit voor de goede opvang. Dirk Jan heeft ervoor gezorgd, dat nog voor deze dag een heuse lichtbak aan de voorgevel pronkt, met als tekst “Oos Sjuttelokaal” en ons logo van de H. Sebastiaan. Daarnaast is ons bord met leden van de club van 50 flink uitgebreid sinds we café Dirk Jan als schutterslokaal gekozen hebben. Dit laatste hebben we zeker nodig voor de komende kosten waarvoor de schutterij komt te staan, zoals aanschaf nieuwe kostuums, trommels, nieuwe plaat voor de kogelvanger enz. Bij deze gelegenheid werd aan de kastelein een foto van de schutterij aangeboden om in het lokaal op te hangen, Nicole kreeg ook nog een bloemetje aangeboden en een dikke knuffel van Paul.
Daarna werd onze nieuwe geweerdrager Giel Hazen welkom geheten en een serenade door de drumband gegeven met de nieuwe trommels, die vandaag voor het eerst gebruikt werden.

Zoals gebruikelijk op deze dag werden daarna 2 lokalen bezocht en vertrokken we naar het Corneliushuis voor onze 1e stop. Daar aangekomen stonden er lekkere broodjes met beleg klaar, en ook hier werden 2 rondjes gedronken 1e van ons koningspaar Myckel Habets en Martine Hazen. Het 2e rondje kwam van de schutterij, Rond 13.00 uur was het alweer tijd om naar onze 2e stop te gaan, Café Oud Genhei. Ook hier werden 2 rondjes gegeven 1e door het Erebestuur en het 2e wederom door de schutterij. Ook daar werden onze magen weer voorzien van het nodige, zoals worst, kaas , olijven en chips. Om kwart over 2 ging het terug naar ons schutterslokaal. Aan de deur werd front gemaakt en de viering van onze patroonsdag St Sebastiaan officieel afgesloten. Binnen aangekomen kwamen er nog 2 rondjes, een van onze Generaal Nic Spittler en het laatste van de schutterij. Sommige leden vertrokken daarna direct naar huis, anderen zijn nog een paar uurtjes blijven hangen.
We kunnen terug kijken op een vreselijk koude maar gezellig St. Sebastiaan 2013.
9 Mei 2013, Koningsvogelschieten.

Donderdagmorgen Hemelvaartsdag begon bewolkt, maar naarmate de morgen verstreek kwam er een stralende zon opzetten. Om 9.00 uur hadden zich ruim 20 schutters verzameld op de schuttersweide om het terrein voor deze dag om te toveren tot een feestweide. Twee tenten, een tapinstallatie en een barbecue werden opgezet en het orkest bracht de installatie in gereedheid voor deze middag. Om 11:00 uur stond alles er piekfijn op en kon iedereen snel naar huis om de werkkleding te verruilen voor de schuttersoutfit.

Vanaf half 1 werd iedereen in ons schutterslokaal verwacht, later als andere jaren omdat de contributie voor het nieuwe seizoen dit jaar via de bank betaald wordt. Rond 1 uur werd het commando gegeven om de oude koning Myckel met koningin Martine op te halen bij huize Hazen. Daar aangekomen werd rechts front gemaakt en commandant Paul Hazen sprak Myckel Habets en Martine Hazen toe en nodigde hen uit om samen met de schutterij in de optocht naar sportpark Pronsenbroek te gaan voor het koningsvogelschieten 2013.

Aangekomen op het schietterrein verzamelden alle schutterijleden in uniform onder de schietboom. Zoals gebruikelijk werd voor aanvang het schieten als eerste een gebed uitgesproken door onze pastoor, V. McMahon. Dit is meteen de laatste keer voor onze pastoor, omdat hij Heerlerheide gaat verlaten. Er werd gebeden voor een goede afloop van het vogelschieten. Onze pastoor hield het kort en daarom was dit volgens hem ook toepasselijk, een schietgebedje. Intussen waren ook al heel veel belangstellenden bij het schietterrein aangekomen. De toeschouwers konden deze middag in ieder geval genieten van een gezellige schutterssfeer, leuke muziek en een spannende strijd om het koningschap.

Om 14.00 uur startte de koning van 2012, Myckel Habets , dit koningsvogelschieten. Myckels 1e schot was gelijk raak, hij schoot het vlaggetje naar beneden. Hij werd gevolgd door meneer pastoor en vervolgens kapelaan Kuss. Daarna waren de schutters aan de beurt die het koningschap 2013 wilden bemachtigen. Er hadden zich dit jaar maar 5 leden opgegeven, maar de strijd was er niet minder spannend om. Ze wilden allemaal heel graag koning worden. Op het laatst zat de houten koningsvogel nog maar aan een paar luttele houten streepjes vast. Paul Hazen schoot een streepje weg, maar de vogel brak niet los. Daarna was het de beurt aan Myckel Habets. Het zat er dik in dat de vogel nu omlaag zou komen, en zo gebeurde het ook, Myckel werd bij het 105e schot wederom koning. Natuurlijk gaat Martine Hazen weer mee om Myckel als koningin te begeleiden.

Na een korte pauze was het de beurt aan het Erebestuur, bij het 90e schot werd Sjef Janssen koning. Hiermee werd hij voor de 3e keer in 7 jaar tijd koning van het Erebestuur.

Daarna waren de burgers aan de beurt, 15 personen hadden zich opgegeven. Ook bij de burgers brak er een sportieve strijd los en er werd goed geschoten. Ook hierbij was het op het laatst heel spannend. De vogel begon bij het 93e schot te draaien, maar bleef hangen, Toen was May Pappers aan de beurt. Hij mikte precies op het goede stukje hout en de vogel klapte naar voren. De burgers hadden in totaal 94 schoten nodig om de vogel te slopen.

Omdat alles nogal vrij lang had geduurd, en het reeds 18.00 uur was, werden de nieuwe koningen meteen geïnstalleerd. Als eerste werd natuurlijk de koning van de schutterij in het zilver gehesen, daarna ontving de koning van het erebestuur zijn ketting en als laatste kreeg de burgerkoning de wisselbeker overhandigd. Door 3 leden (Ralph, Jeffrey en Math), die dit feest zo goed georganiseerd hadden, werd zelfs het St. Sebastiaan bier aan de koningen als cadeau aangeboden. Daarna was er nog gelegenheid de nieuwe koningen te feliciteren.
Hiermee was meteen een einde gekomen aan het officiële gedeelte van deze dag. Daarna werd er nog lang nagefeest door een groot aantal van onze leden, eerst op het feestterrein en vervolgens nog in schutterslokaal Dirk-Jan.

Heerlerheide Boulevard heeft foto's gemaakt:
Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide Koningsvogelschieten
Gezelligheid met Konings vogelschieten
Myckel Habets tweede keer koning
12 Mei Bondsfeest St. Rosa Sittard

Het 1e bondsfeest van dit seizoen werd georganiseerd door Stadsschutterij St Rosa uit Sittard. Gelijk met dit bondsfeest vierde de schutterij hun 25 jarig bestaansfeest na heroprichting. St. Rosa is nog niet zo heel lang lid van de bond St. Gerardus, dus was het voor hun ook de 1e keer dat zij een bondsfeest in deze bond organiseerde. Hoewel zij heel veel werk verzet hebben en alles goed georganiseerd was, is er helaas aan het weer niks te organiseren. Net voor het schuttersfeest begon, regende het heel erg hard, en voor we in de tent waren, waren we al doornat. Maar we hadden nog even voor we moesten binnen komen, dus de pakken waren weer wat aangedroogd.

Vergezeld van enkele nieuwe leden, en ons nieuwe ( oude ) koningspaar begaven we ons naar de opstelplaats om als nr 3 binnen te komen, en ja hoor weer begon het te regen. De organiserende vereniging wilde even stoppen met binnenkomen tot het weer opgeklaard was, maar zoals echte schutters betaamd, zijn we niet bang voor een beetje regen, en zijn we toch gewoon binnengetrokken, wat heel erg gewaardeerd werd. Maar ja voor de 2e keer klets nat geworden. Daarna hadden we tijd tot 2 uur om bij de opening te zijn en voor de optocht, en wederom konden we de kostuums even laten drogen.

Exact om 14.00 uur begon de opening, en de zon scheen, Mr De Jong, hulp bisschop die speciaal uit Roermond gekomen was, bad voor een goed schuttersfeest en ook voor zon. Na een toespraak van de burgemeester Hr Koks was het officiële gedeelte afgerond en kon de optocht beginnen die door de straten van de wijk Overhoven ging. Vanwege de afstand van de route, moesten we voor het defilé even wachten tot alle schutterijen op straat waren, zodat we daarna gelijk weer de feestweide op konden. Net na het defilé begon het wederom te regenen, en voor de 3e keer kregen we een nat pak, maar nu werden de jasjes snel verwisseld voor droge kleding en konden we aan het feest meedoen.

Er werd door geen van onze leden aan de schoonheidswedstrijden mee gedaan, alleen het 6 tal ging wel schieten, maar bij het 2e schot miste onze 1e schutter, en was het alweer voorbij. Nat en koud zijn we op tijd weer naar huis gegaan.

Wilma Habets
18 Mei; Kermistaptoe

Pinksterzaterdag maakte de drumband zoals ieder jaar de traditionele rondgang over Heerlerheide. Hierbij werden 2 bezoeken afgelegd. Eerst werd de koning van het erebestuur, Sjef Janssen , met een bezoek vereerd. Na een gezellig uurtje vertrok de drumband om de kermistaptoe voort te zetten. Omdat koning Myckel Habets in Voorburg en zijn ouders Mart en Wilma Habets in Valkenburg wonen werd er een taxibusje gecharterd om naar Valkenburg te gaan om Myckel een serenade te brengen. Er waren nog meer leden van de schutterij uitgenodigd, maar die waren op eigen gelegenheid naar Valkenburg gegaan. Na de serenade te hebben gebracht werd iedereen uitgenodigd voor enkele koude biertjes en warm buffet, wat heerlijk smaakte. Het was nog lange tijd gezellig, intussen was het ook al donker geworden, en aan alles komt een einde, zo ook aan dit feestje, de taxi haalde de drumband weer op om naar Heerlerheide te gaan. Ook de andere leden vertrokken, mede ook omdat het 1e pinksterdag weer vroeg dag is voor onze schutterij.
19 Mei: Eerste pinksterdag

Op zondag, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. Na de H. Mis vetrok de processie door de straten van de wijk rennemig. Er was dit jaar maar 1 rust altaars bij het kappeltje op het litscherboord, hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht, en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor. Aansluitend was er in het Corneliushuis het Bronktreffen. Hierbij werd een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.
20 Mei: Kermisrondgang

Ieder jaar op 2e Pinksterdag is er op Heerlerheide de Kermisrondgang van onze schutterij. Dat betekend dat we 2 Cafés aandoen en als laatste een bezoek aan onze pastoor brengen.

We verzamelden ons om half 10 in Café Dirk Jan en precies om kwart voor 10 gingen we in optocht naar de kerk alwaar we de traditionele schuttersmis bijwoonden. Daarna gingen we naar het kerkhof om onze overleden leden te gedenken.

Als 1e café zijn we op het Corneliusplein bij Grand Turquoise geweest. Ook dit jaar stond weer de kermis op het Corneliusplein, maar er was genoeg plaats om front te maken. Omdat het regende konden we zoals andere jaren niet op het terras zitten, maar binnen is er ook plaats in overvloed voor de hele schutterij.
Er werden weer zoals iedere 2e pinksterdag verschillende rondjes aangeboden. Als 1e door de schutterij, het 2e rondje was van ons koningspaar Myckel Habets en Martine Hazen, en het 3e en laatste rondje van de koning van het erebestuur van 2012 Jos Degens. Van de eigenaar kregen we verschillende snacks aangeboden , die ons erg goed smaakten. Na de eigenaar bedankt te hebben vertrok de schutterij naar café zaal d’r Bok, alwaar de 2e stop gemaakt werd. Dit Café wisselde dit jaar van eigenaar maar ook het interieur was grondig aangepakt. Hier werden we verrast borrelhapjes, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Ook hier werden weer verschillende rondjes gegeven, en wel door het erebestuur, de burgerkoning May Pappers, het 3e rondje door Sjef Janssen koning van het erebestuur , en het 4e door Theo Pluijmen, en als laatste nog een rondje van de eigenaar. Daarna was het tijd om meneer pastoor met een bezoek te vereren, voor Pastoor V. McMahon de laatste keer, omdat hij dit jaar Heerlerheide gaan verlaten. Hier krijgen we zoals altijd de eerste nieuwe haring en broodjes met worst, maar ook rijkelijk drank.

Zoals ieder jaar word op deze dag de jubilarissen in het zonnetje gezet. Als 1e werd onze oude ( nieuwe) koning Myckel de zilveren herinneringsmedaille voor het koningschap van 2012 aangeboden, daarna kreeg ook de burgerkoning een medaille opgespeld.
Er waren dit jaar 3 jubilarissen, als 1e 12,5 jaar bij het erebestuur Theo Arts.
25 jaar lid van de schutterij is Leo Kleynen, Hij kreeg een mooie horloge van de schutterij. Leo begon als geweerdrager, van 1990 tot 2010 was hij lid van ons exercitiepeloton en hij was er bijna altijd. Ook had hij had een vaste plaats op nr 6. In 2003/2004/2005 schoot hij iedere keer de vogel af, dus 3x achter elkaar koning en op 15 april 2006 de dag dat Leo 50 werd, werd hij tot Keizer gekroond.
De 3e is Raymond Stevens, 25 jaar lid van het erebestuur. Hem werd ook een medaille uitgereikt. Daarna was het de beurt aan het bondsbestuur om deze 25 jarige jubilarissen de zilveren OLS medaille op te spelden en het certificaat aan te bieden.
Na dit officiële gebeuren dachten de leden dat het nu klaar was, maar dat was niet zo. Ons damescomité was met de hele ploeg aanwezig. Zij organiseren ieder jaar 2 rommelmarkten en de opbrengst komt altijd ten goede van de schutterij. Maar niet ieder jaar krijgen ze wat, alleen als er een jaar echt veel geld nodig is. Volgend jaar moeten er nieuwe kostuums aangeschaft worden, en daarom werd door het damescomité een cheque ter waarde van 15.000 euro aangeboden, als bijdrage voor de kostuums. Dit werd dankbaar aangenomen.
Maar aan alles komt een einde en zo ook weer aan ons jaarlijks bezoek aan de pastorie. In optocht werd terug gegaan naar ons schutterslokaal, alwaar we nog een rondje van Raymond Stevens kregen en enkele consumptie bonnen. Er was een vat bier geschonken door Beaujean Zilverzand Exploitatie. Na nog een paar gezellig uurtjes bij elkaar geweest te zijn, ging het huiswaarts, terugkijkend op weer een zeer geslaagde 2e Pinksterdag.
16 juni: 2e Bondsfeest, georganiseerd door Broederschap St Sebastianus Klimmen.

Heerlijk weer niet te warm maar ook niet te koud en droog zo
Begon het 2e bondsfeest van dit seizoen in Klimmen. We verzamelde ons op de feestweide rond 12 uur. Met optocht nr 7
Hadden we nog even de tijd alvorens te moeten binnenkomen, en onze opwachting in Klimmen te maken. Ons koningspaar, commandant en 1 onzer leden begaven zich de kiosk op om de erewijn te drinken. Daarna wachten tot dat de opening was en de optocht kon beginnen door de straten van Klimmen. Deze was lang en warm, maar wel met heel veel publiek, die ook flink klapte voor onze schutterij. Terug op de feestweide, snel een drankje genomen, en ons gaan omkleden, want om 4.00 uur moesten we schieten. Voor het eerst na heel lange tijd werd er een 18 geschoten, dus waren we heel erg blij, maar dit betekende ook kavelen en wachten tot half 7 eer dit begon. Maar dit was niet zo erg.
Helaas schoot onze 1e schutter het 1e bolletje niet af, maar het was voor ons ook erg vreemd, want de bolletjes waren een stuk kleiner, en zo waren we toch weer snel uit de race. Nog een paar schutters miste en hebben we de buks maar weer ingepakt.
Moe maar wel terugkijkend op een leuk bondsfeest ging het huiswaarts.

Wilma Habets
Bondsfeest Vaesrade, zondag 23 juni 2013

Na een week van extreme hitte werd 23 juni onder koele weersomstandigheden het 3e bondsfeest gehouden in Vaesrade met als gastheer Schutterij St. Martinus. Als gastverenigingen waren de schutterijen uit Spekholzerheide en Waubach aanwezig. Ook al is het volgens de kalender hoog zomer, het was niet meer dan 17 graden en regenbuien en zon wisselden elkaar af.
Maar zoals goede schutters betaamd gaat een bondsfeest gewoon door en met optochtnummer 12 dienden wij ons dan ook aan te melden voor de kiosk om kwart over één. Ons koningspaar, Commandant en een van de leden begaven zich op de kiosk om de erewijn te drinken.
Daarna was nog even tijd alvorens we de optocht gingen lopen.
De optocht was 1400 meter lang, maar iedere 200 meter stonden we wel weer even stil, omdat het gewoon niet goed doorliep. Dit was jammer zeker omdat er toch voldoende publiek langs de kant stond, het applaus dat we ontvingen was er in ieder geval niet minder om. Net terug op de feestweide kwam er een flinke bui over ons heen en werden we alsnog kletsnat.
Daarom werd er ook door niemand deelgenomen aan de individuele beoordelingen. Alleen ons zestal moest wel nog schieten maar daarvoor hadden we nog even de tijd en genoten van het orkest de Ansertaler. Om 17:00 uur moesten we aantreden om te schieten, we waren op tijd aanwezig alleen was onze schietboom nog niet vrij en om kwart voor 6 waren we nog niet gestart. Vervolgens hebben we een andere boom opgezocht (wat overigens geen probleem was) en konden we beginnen aan onze 18 bolletjes. Helaas liet onze 3e schutter 1 bolletje staan en konden we met 17 punten weer inpakken.
Ondanks het slechte weer, het oponthoud tijdens de optocht en ons resultaat bij het schieten kunnen we toch weer terug kijken op een gezellig bondsfeest in Vaesrade.
OLS Stramproy. zondag 7 Juli 2013

De weergoden waren ons deze zondag gunstig gezind. We verzamelden ons om 10.00 uur bij Café Dirk Jan om de materiaalwagen in te laden. Op dat moment scheen het zonnetje en waaide een lekker briesje. Om 11.00 uur vertrok de bus naar Stramproy. Na 1 uurtje gereden te hebben, werden we op een parkeerplaats afgezet en moesten we toch nog een stukje lopen voordat we op de feestweide waren. Vanaf dat moment werd het ook steeds warmer. De opening was in volle gang en daarbij werd Ger Koopmans geïnstalleerd als president van de OLS federatie.
Om 13.00 uur werden de openingsschoten gelost door de gouverneurs van beide Limburgen en daarna kon de optocht starten. Omdat wij met nummer 71 pas rond 14.30 hoefden te vertrekken, bleven we mooi onder een parasol op de feestweide. Onder het genot van een biertje of koud water bleven we met zijn allen wachten en om 14.00 uur gingen we gezamenlijk naar de materiaalwagen om ons aan te kleden.
Op de opstelplaats aangekomen, bleek al snel dat de optocht uitgelopen was en we dus langer moesten wachten. In de brandende zon en temperaturen van 28 graden in die dikke pakken viel dat niet mee. Onze Keizerin voelde zich niet erg lekker, vergezeld van onze Keizer werd ze door de E.H.B.O. opgehaald en op de brancard meegenomen naar een verzorgingstent. Daar werd ze opgepept door voldoende water, druivensuiker en cola. Er werd nog een hele check-up gedaan en het bleek gelukkig niet te ernstig. Deelname aan de optocht zat er voor ons keizerspaar helaas niet in.
Om 15.10 waren we dan eindelijk in de optocht. Langs de route was het ondanks de hitte super druk. Het applaus was daverend en dit draagt je toch door de lange optocht van meer als 2 kilometer. Helaas hadden we echt pech want net voor jury en de camera van L1 viel onze generaal over een uitstekende stoeprand in de weg en weer moest de EHBO bijspringen. Nadat zeker gesteld was dat hij in goede handen was kon de schutterij verder in de optocht. We kregen op heel veel plaatsen water aangeboden en dat was ook heel erg nodig. Terug aangekomen op de feestweide werd front gemaakt en ontbonden. Iedereen snelde naar een waterkraan en daarna naar de materiaalwagen om makkelijke kleding aan te trekken.
Alleen ons Koningspaar, de ouders van de koningin en onze fotograaf, die gingen naar de plaats voor het uittreden van koningsparen.
Omdat onze koning Myckel voor zijn werk in het buitenland vertoefde was voor dit OLS voor een andere koning gezorgd en wel door Thei Pluijmen. Thei wilde graag deelnemen aan de wedstrijd en hierdoor had onze schutterij voor het eerst sinds lang een koning in jacquet. Daarna werd onze koningin nog eens alleen beoordeeld. Ze stonden er heel chique op dus hopen we op een prijsje. Bij het opstellen van dit artikel zijn de prijzen nog niet bekend.
Nu was alleen nog het schieten van belang, we wilden natuurlijk graag eens mee kavelen, maar helaas onze 2e schutter liet haar 2e bolletje staan en daardoor bleef het bij 17 punten.
We hebben nog gezellig bij elkaar gezeten en om 19.00 uur vertrok de bus weer richting Heerlerheide. Gelukkig waren de twee gewonden alweer goed opgeknapt. Aangekomen bij Dirk Jan werden we verrast met broodjes met beleg, die er gretig in gingen. Moe, warm maar toch wel voldaan zijn we naar huis gegaan, anderen van de schutterij zijn nog een paar uurtjes gezellig blijven hangen. De laatste schutters verlieten pas na middernacht ons verenigingslokaal.
21 Juli 2013: ZLF Limbricht

Zoals gebruikelijk is 2 weken na het OLS, het ZLF. Dit jaar had Schutterij Sint Salvius te Limbricht de eer om dit feest te mogen organiseren. Om 20 minuten voor 11 verzamelden de eerste schutters in het schutterslokaal om de materiaalwagen in te laden. Om 11 uur was de materiaalwagen helemaal klaar en moest er nog even in het café gewacht worden, buiten werd het namelijk al aardig warm in de zon. Toen de bus eindelijk arriveerde en iedereen een plek gevonden had, konden we vertrekken naar Limbricht.
Daar aangekomen werden we in het dorp afgezet en moesten we een klein gedeelte van de optochtroute naar de feestweide lopen. Daar aangekomen zocht iedereen al snel de schaduw op. Ook doken enkele schutters de eettent in, omdat het toch al tegen de lunch aan liep en een lekker briesje vanaf het veld daar door de tent ging.
Tijdens de opening ging iedereen naar de materiaalwagen om zich klaar te maken voor de optocht. Aangezien we nummer 12 hadden hoefden we dan ook niet lang op het opstelterrein te wachten om te vertrekken. Tijdens de korte optocht werd er veel geklapt door de grote aantallen mensen. Na de optocht werd eerst wat water gedronken, dat klaar stond op de feestweide, en daarna ging iedereen zich zo snel mogelijk omkleden. Ook het koningspaar besloot om niet uit te treden, aangezien er minimaal een uur gewacht zou moeten worden.
Na het omkleden zocht iedereen weer de schaduw op en werd er voldoende gedronken en gegeten, om de wachttijd voor het schieten door te komen. Tijdens het schieten lukte het niet om de 18 bölkes af te schieten, en bleven er 4 staan. Dit betekende dat de bonnen opgemaakt moesten worden, zodat we om 19 uur weer de bus terug naar Heerlerheide konden nemen.
Terug bij het schutterslokaal werd eerst met iedereen de materiaalwagen uitgeladen en werd er nog wat gedronken en gegeten. Dirk en Nicole hadden namelijk nog een grote schaal met lekkere broodjes voor de schutters klaar staan.
Ondanks de warmte was dit een geslaagd ZLF, welke door de schutterij van Limbricht zeer goed georganiseerd was.
11 Augustus 2013, Bondsfeest Sweijkhuizen.

Het voorlaatste bondsfeest van 2013 werd georganiseerd door schutterij St. Joseph Sweijkhuizen. We vertrokken thuis met een stralend zonnetje en een temperatuur van rond de 20 graden, dus ideaal schuttersweer. Aangekomen op de schuttersweide hadden we nog even tijd om onze magen te voorzien van voedsel. Om exact 12.45 uur begon de presentatie met de eerste schutterijen. Wij hadden nr. 6 in de optocht dus werden wij precies 13:00 uur verwacht voor de kiosk. Nadat we front gemaakt hadden werden we verwelkomd door de organiserende vereniging en werd ons koningspaar en een afgevaardigde van het bestuur uitgenodigd om de erewijn te komen drinken.

Na de officiële opening begon de optocht door de straten van Sweijkhuizen. Het feestterrein ligt op het hoogste puntje van dit dorpje dus het ging bergaf. Maar als je bergaf gaat en weer op het feestterrein moet eindigen moet je ook weer bergop. Het is altijd een hele klim om weer boven te komen en veel schutters redden dit ook niet in marstempo. Helaas moesten ook drie van onze leden afhaken in de flinke klim net na het defilé.

Aangekomen op de feestweide werd weer front gemaakt en snel naar het buitenbuffet gegaan voor een verkoelend drankje. Inmiddels was het tijd om aan de wedstrijden mee te gaan doen. Onze Koning Myckel wilde uittreden, helaas zonder koningin omdat zij zich niet echt lekker voelde (hooikoorts?). Om 16.00 uur begon het schieten en voor de 2e keer dit seizoen werden 18 punten geschoten. Dit betekende dat gewacht moest worden op de aanvang van de kaveling. Dit duurt altijd erg lang want eerst moeten alle 6-tallen hun bolletjes schieten, en er zijn schutterijen bij met 5 of 6 zestallen. Om 19.00 uur was het dan eindelijk zover en konden we aan de kavelronde beginnen. Net toen de buks werd opgelegd kwam een fikse bui. Iedereen probeerde ergens te schuilen onder parasols, tenten en paraplu’s. Lang duurde de bui niet en daarna konden we starten met de kaveling. Helaas liet onze 3e schutter zijn 2e bolletje staan en met deze 17 punten konden we huiswaarts. Wel hadden we twee 1e prijzen, behaald met de hele schutterij voor de beste houding optocht en het defilé in de C klasse.

Het feest in Sweijkhuizen was heel goed geregeld en heel gezellig, complimenten voor de organiserende schutterij St Joseph.

Wilma Habets
1 September Bondsfeest Doenrade

Het laatste bondsfeest van dit seizoen was vandaag 1 september en werd georganiseerd door schutterij St. Michaël Doenrade. Met perfect schuttersweer, niet te warm, maar ook niet te koud, begon om kwart voor 1 de opening waarin alle schutterijen stuk voor stuk hun opwachting voor de kiosk maakten. Wij met nr 17 in de optocht waren om half 2 aan de beurt. Na links front gemaakt te hebben, werd ons koningspaar en het d.b. uitgenodigd de erewijn te komen drinken. Nadat alle schutterijen hun opwachting hadden gemaakt, begon de officiële opening met een toespraak door bondsvoorzitter Peter Berben, burgemeester Link en het gebed werd gebeden door de plaatselijke pastoor. Ook werd het oudste lid van de onze bond dhr. Collin, lid van de schutterij van Heerlen, in het zonnetje gezet. Over 14 dagen word hij 90 jaar, en is nog steeds actief in de schutterij. Voor hem werd door de gezamenlijke drumbands de Esprit en het lang zal ze leven gespeeld.
Na dit officiële gedeelte trok de optocht door de straten van Doenrade. Het was een druk bezochte optocht en het applaus was daverend, alleen het tempo was voor ons aan de lage kant. Terug op de feestweide werd front gemaakt en daarna werd een drankje door de schutterij aangeboden. Vervolgens ging het in snel tempo naar de materiaalwagen om om te kleden, de een in vrijetijdskleding maar door onze exercitie ploeg in overal. Ook ons koningspaar deed niet meer aan de wedstrijden mee omdat zij beiden in de exercitieploeg zitten. Na lange tijd en vele jaren hebben we eindelijk weer eens een exercitieploeg van 10 eigen leden. In Doenrade werd dan ook door de ploeg uitgetreden.
Als laatste was onze schietploeg aan de beurt, maar helaas ook dit keer konden we met 17 puntjes weer huiswaarts.
Met de slogan Denderen door Doonder kunnen we de schutterij St Michael
alleen maar feliciteren met hun geweldig schuttersfeest, op een geweldige locatie. Omdat onze schutterij dit bondsfeest flink in de prijzen is gevallen kunnen we met een goed gevoel schuttersseizoen 2013 afsluiten.

Wilma Habets
15 september 2013: Onderling Schieten 2012/2013.

Nadat alle feesten van de schutterij voor dit seizoen zijn afgelopen, zijn er altijd nog wel wat eigen dingen die de schutterij moet doen. Zoals vandaag het onderling schieten. Vorig jaar is vanwege het slecht weer het onderling schieten niet doorgegaan, dus vandaag werd er voor 2 jaar geschoten. De opkomst was wel erg magertjes maar niet minder gezellig. Om exact 1.00 uur begon het schieten voor 2012., voor het eerst op kleine bolletjes van 1 bij 1 dus voor iedereen moeilijk, voor gevorderde maar ook voor mensen die bijna nooit schieten. Zo vielen er bij de 1e ronde al heel wat missers. Het kavelen begon bij de 2e ronde, en nadat iedereen gekaveld had voor hun plaatsen en de wisselbeker kwamen er de volgende prijzen voor 2012 uit voort.

A. klasse, 1e prijs en wissel beker Patrick Beckers. 2e prijs John Beckers, 3e Nico Spittler, 4e Mart Habets, 5e Wilma Habets, 6e Jan Pappers. Bij de B Klasse 1e Leo Kleijnen, 2e Raph Degens, 3e Ivo Wijnen. Erebestuur 1e Jef Jansen. En bij de Dames 1e Silvana Brakele.

Hierna werd even een pauze gehouden en een consumptie gedronken in het clublokaal van groene ster.

Rond half 3 begon het schieten voor 2013.
Het ging nu al iets beter, maar toch vielen de 1e ronde al heel wat missers.
Ook hierna begon het kavelen voor alle plaatsen, die eigenlijk vrij snel bekend waren.
Het kavelen voor de wisselbeker duurde iets langer, een fikse strijd tussen Hub Huijts en Wilma Habets brak los, Na vele schoten miste Hub en mocht Wilma de wisselbeker voor 2013 op haar naam schrijven. De eerste dame ooit die de wisselbeker heeft gewonnen.
De prijzen voor 2013.

A.klasse. 1e prijs en wisselbeker Wilma Habets, 2e prijs Patrick. Beckers, 3e John Beckers, 4e Mart Habets, 5e Martin v.d. Veeke, 6e Nico Spittler. Bij de B klasse
1e Ivo Wijnen, 2e Leo Kleijnen 3e Ralph Degens. Erebestuur 1e Hub Huijts Dames Silvana Brakele.

Alle winnaars Hartelijk Gefeliciteerd.
Na dit schieten ging het gezamenlijk naar Cafe Dirk Jan alwaar de prijzen werden uitgedeeld door Nico, omdat Paul nog op vakantie is.
Alle 1e prijs winnaars kregen een schuttersbeeldje en een medaille, alle andere prijzen een medaille. Daarna werden er nog verschillende rondjes gegeven door de winnaars, maar ook door Jefrey Moock die de poedelprijs van Dirk Jan kreeg. Maar niet alleen drank ook sneetjes met beleg die door Dirk Jan gemaakt waren smaakte heel goed.
Na een paar gezellige uurtjes zijn we naar huis gegaan.
Zondag 17 November Marketentstertreffen 2013

Het 23e marketentstertreffen werd georganiseerd door Schutterij St Hubertus te Schaesberg. We werden allemaal verwacht tussen 8.30 en 9.30 in het Streeperkruis. Daar aangekomen was er eerst tijd voor een kopje koffie met een broodje. Om Half 10 stelde Lies Nieling, Christie voor die als nieuw lid de dames van de stichting gaat helpen. Daarna werden we allemaal verzocht naar buiten te gaan en op te stellen voor de optocht naar de Kerk, alwaar om 10.00 uur de gilde mis werd gehouden. De Kerk was overvol en door een geweldig Gospelkoor werden de liederen gezongen. Zoals ieder jaar was dit weer een mooie mis.

Na de mis ging het vergezeld van de schutterij in Optocht terug naar Het Streeperkruis, het was koud, dus waren we blij dat we weer binnen waren.
Om 12.00 uur konden de eerste personen beginnen aan de lunch. Het was druk want er hadden zich meer als 140 marketentsters aangemeld, met partners, en de genodigden, dus duurde het een flinke tijd eer iedereen van eten voorzien was. Maar het was het wachten waard, de lunch was heerlijk.
Om stipt 14.00 uur werden de heren verzocht de zaal te verlaten voor hun alternatieve middag, en kon voor ons ook het middagprogramma beginnen.

Er waren optredens van verschillende Limburgse artiesten, de dames hadden er weer zin in, en in polonaise ging het door de zaal. Maar zoals aan alles komt een einde en om 17.00 uur werd dan ook de marketentsters en leden van de schutterij van Schaesberg, bedankt voor dit geweldige feest.
De nieuwe organiseren vereniging voor 2014 werd bekend gemaakt.
Dit word Schutterij St Sebastiaan Schinnen en wel op zondag 16 November.

Daarna was er nog een tombola, en was dit 23e Marketentstertreffen afgelopen. Na deze lange dag ging iedereen weer huiswaarts, met een leuk presentje in de vorm van een Boeddha met kaarsje.
Behaalde prijzen 2013

Bondsfeest Sittard
2e prijs beste binnenkomen klasse C
1e prijs beste houding optocht klasse C
1e prijs beste defilé klasse C

Bondsfeest Klimmen
2e prijs Beste houding optocht C klasse

Bondsfeest Vaesrade
2e prijs Beste Defilé C Klasse

OLS Stramproy
Op het OLS zijn geen prijzen behaald.

ZLF Limbricht
24e plaats Beste houding optocht
17e plaats Beste Defilé
15e plaats Mooiste geheel
20e plaats Beste Vaanderig
14e plaats Beste bordjesdrager

Bondsfeest Sweijkhuizen
1e prijs Beste houding optocht
1e prijs Beste defilé, C klasse

Bondsfeest Doenrade
ereprijs Presentatie, C klasse
ereprijs Houding optocht, C klasse
ereprijs Beste defilé, C klasse
dagbeker C-klasse
aanmoedigingsprijs bordjesdrager (Kiki Beckers)
3e prijs oude exercitie
ereprijs beste rechter guide (Jos Beaujean)
1e prijs beste commandant (Paul Hazen)