Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2016

17 Januari: Patroonsfeest St. Sebastiaan

De viering van ons patroonsfeest was zoals gebruikelijk de seizoensstart voor onze vereniging. Om precies kwart over 11 werd in optocht naar de kerk afgemarcheerd.
Onder begeleiding van 3 nieuwe leden, t.w. Dhr. en Mevr. van Maegen en Dean Falice. Daar werd een H. Mis ter ere van de levende en overleden leden van onze schutterij opgedragen. Na de mis werd wederom in optocht afgemarcheerd naar het veldje voor de kerk, waar onze schutters altijd paraat staan, Door het erebestuur is er een schutters vlag aangeboden aan de schutterij en tevens werd die vandaag voor de 1e keer gehesen. Dit zal van nu af altijd gebeuren als onze schutterij in Heerlerheide hun opwachting maakt.

Daarna vertrokken we weer richting schutterslokaal waar erwtensoep en broodjes gereed stonden, dit is een zeer gewaardeerde traditie bij onze schutterij. Het is eveneens traditie dat jubilarissen met St. Sebastiaan kort in het zonnetje gezet worden. Dit jaar waren er geen 12,5 jarige, maar wel drie 25 jarige t.w Jos Beaujean, Mart Habets, en Michiel IJzermans, twee 40 jarige t.w. Leo v.d. Veeke en Frans Planinsek twee 50 jarige, t.w. John Beckers en Wim Baltussen en een 60 jarige Nic Spittler. Omdat wij dit jaar zelf bondsfeest hebben zullen hun dan een receptie aangeboden krijgen.

Na dit officiële gedeelte vertrokken we naar de 2 cafés die we altijd aandoen op deze dag. Als eerste gingen we naar het Corneliushuis, hier werden rondjes aangeboden door de koning van het erebestuur Ron Planinsek, door de zilveren jubilarissen, Jos, Mart en Michiel, en een 3e rondje door de schutterij. Om 14.30 vertrokken we naar de 2e stop Café Oud Genhei. Ook hier werden weer rondjes aangeboden, 1e door het erebestuur, het 2e rondje door Fernand Habets, zoon van ons overleden lid Sjef Herens, als dank dat we bij de begrafenis aanwezig waren. Het 3e rondje door ons Koningspaar John en Jeanny Beckers. Daarna ging het linea recta terug naar ons schutterslokaal, alwaar ontbinding was van deze gezellige dag.
5 Mei 2016 Koningsvogelschieten

Hemelvaartsdag 2016 . Het begin van ons schuttersseizoen 2016. Een stralen zonnetje prijkte aan de hemel, dus de weergoden waren ons dit jaar gunstig gezind. Vanaf half een verzamelden de leden zich in het schutterslokaal, Café D,r Dirk Jan
Om een uur vertrokken we in optocht om onze koning 2015, John Beckers, af te halen bij zijn huis. Na een toespraak van onze commandant, Myckel Habets vergezelde John ons door de straten van Heerlerheide, richting schietboom op sportpark Pronsenbroek. Daar aangekomen werd allereerst een (schiet)gebed uitgesproken door Meneer Pastoor voor de goede afloop van dit vogelschieten.

Net als voorgaande jaren stond er op ons schuttersterrein een tent, geheel ingericht met tafels, banken en buffet. Om het koningsvogelschieten voor alle leden maar ook voor de burgers aantrekkelijker te maken, werd door een comité, (gevormd door leden van de schutterij), meer inhoud gegeven aan dit feest in de vorm van een barbecue en een muzikale omlijsting door Het orkest Zin d,r in. Door drank, eten en entertainment en het super lekker weer kon deze dag niet meer stuk.

Even een dankwoord aan onze super vogel tekenaar Paul Hazen die toch weer ieder jaar een andere schuttersvogel weet te maken. Paul ze worden ieder jaar mooier.
In totaal 5 leden van de schutterij wilden dit jaar de koningstitel bemachtigen. Na een spannende strijd viel bij het 103e schot de houten vogel naar beneden en werd Jan Pappers koning van 2016. Daarna was het de beurt aan ons erebestuur, na 106 schoten viel ook hier de vogel naar beneden en werd Theo Pluijmen koning.
Bij het burgerschieten deden dit keer niet zoveel personen mee. Voor het eerst waren er nieuwe regels en diende men eerst een legitimatie bewijs te overleggen alvorens mee te mogen doen, en omdat de meeste schutters voor de eerste keer onder de zware buks stonden en door de schietmeesters geïnstrueerd moesten worden, duur het toch nog een hele tijd en bij het 83e schot viel de vogel naar beneden. Onder de buks stond Jan Verbroeken en mocht hij zich burgerkoning 2016 noemen.
Ook hier weer dank aan de beide schietmeesters, Patrick en Mart dat jullie deze dag weer ervoor gezorgd hebben dat we 3 nieuwe koningen konden installeren . Ba dit officiële gebeuren werd op de schietwei ontbonden, sommige gingen gelijk naar huis, andere bleven nog even nagenieten van weer een succesvol koningsschieten.
Zaterdag 14 Mei Kermistaptoe

Zoals gebruikelijk brengt de drumband een serenade aan de koningen van Heerlerheide, normaal starten ze bij de koning van het erebestuur, maar omdat deze koning Theo Pluijmen die zaterdag verhinderd was, waren de rest van de erebestuursleden bij Koning Jan Pappers en Koningin Anna te gast en werd dus ook alleen hem een serenade gebracht. Na dit officiële gedeelde was er nog een gezellig samen zijn.
15 Mei 2016: Eerste pinksterdag

Op zondag 15 Mei, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. Het was een koude, maar droge dag. Na de H. Mis vertrok de processie door de straten van Heerlerheide. Er waren dit jaar maar liefst 4 rust altaars als 1e , in de hal van bejaardencentrum Ter Eijck, , op de hoek kampstraat/heulstraat bij het kruis op de Unolaan en als laatste bij het H. Hartbeeld voor de Corneliuskerk. Hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht, en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor. Aansluitend was er in het Corneliushuis het Bronktreffen. Hierbij werd een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.
16 Mei: 2e pinksterdag, Kermisrondgang

Zoals ieder jaar op 2e Pinksterdag is er op Heerlerheide de Kermisrondgang van onze schutterij. Dat betekend dat we enkele Cafés aandoen en als laatste een bezoek aan onze pastoor brengen.

We verzamelden ons om half 10 in Café Dirk Jan. Omdat we deze dag meestal met veel leden zijn, is er besloten weer eens een nieuwe groepsfoto te maken. Omdat de kerk in de steigers staat werd er nu voor gekozen om de foto’s op de trappen voor het Corneliushuis te maken. Hier ging een klein uurtje inzitten, te vroeg om naar de kerk te gaan, zijn we eerst naar het kerkhof gegaan om onze overleden leden te gedenken. Om 11.00 uur begon de mis. Anders als andere jaren bezochten we dit jaar maar 1 Café en wel Café D’r Bok.
Hier werden verschillende rondjes aangeboden, als 1e door Het Erebestuur, daarna van het koningspaar, het 3e rondje kwam van de Koning van het Erebestuur, daarna nog 2 rondjes van de schutterij, maar ook aan de hongerige magen was gedacht, in de vorm van belegde broodjes, worst kaas e.d. en bitterballen.

Maar na dit alles was het tijd om meneer pastoor met een bezoek te vereren. Hier krijgen we zoals altijd sneetjes brood met haring en broodjes met worst, maar ook rijkelijk drank.
Zoals ieder jaar word op deze dag de jubilarissen in het zonnetje gezet, maar de jubilarissen van dit jaar hebben ervoor gekozen om met ons bondsfeest in Augustus gehuldigd te worden. Wel de koning van 2015 John Beckers kreeg zijn zilveren koningsspeldje opgespeld, onze fotografe Wilma Habets bood hem namens de schutterij een fotoalbum met foto’s uit zijn koningsjaar aan. Ook de Burgerkoning kreeg zijn speldje opgespeld.

Na dit officiële gebeuren werden er nog enkele drankjes gedronken. Maar aan alles komt een einde en zo ook weer aan ons jaarlijks bezoek aan de pastorie. In optocht werd terug gegaan naar ons schutterslokaal, alwaar we enkele consumptie bonnen kregen, en nog een laatste rondje van de Burgerkoning. Na nog een paar gezellig uurtjes bij elkaar geweest te zijn, ging het huiswaarts, terugkijkend op weer een geslaagde 2e Pinksterdag.
5 Juni: Bondsfeest Schinnen

Het schuttersseizoen 2016 is weer begonnen. Het 1e bondsfeest werd georganiseerd door schutterij St Sebastianus Schinnen.
We vertrokken bij Dirk Jan om 1.00 uur. Onze drumband werd dit keer versterkt met 5 nieuwe leden. We hadden nr 2 in de optocht dus moesten we eigenlijk vroeg binnenkomen, maar omdat de 1e jaardienst van ons overleden lid Jef Herens was, en enkele van onze leden naar de mis gingen, konden we als laatste binnenkomen, en gelijk mee openen, na de officiële toespraken, vertrok de fanfare met de genodigde naar het defilé. Hierna vertrok ook de optocht, het was drukken warm en een pittige lange optocht. Wel heel veel mensen stonden er langs de kant te kijken.
Vanwege de hitte waren enkele personen die uit de optocht stapte en in rustig tempo terug naar de schutterswei gingen. Na snel wat verfrissing tot ons genomen te hebben, konden de wedstrijden beginnen.
Het was kort samengevat een warm, maar mooi schuttersfeest.
Zondag 19 Juni. Bondsfeest Limbricht.

Na een hele week van fikse plensbuien, was het vandaag eindelijk eens een droge en zonnige dag. We konden dat goed gebruiken want het 2e Bonsfeest, georganiseerd door Schutterij St. Salvius te Limbricht, werd vandaag bij de geweldig mooie Locatie bij Kasteel Limbricht gehouden. Door de vele regen die er afgelopen week was gevallen, waren de weilanden om te parkeren te nat dus moesten de auto’s in de straten geparkeerd worden. Zodoende had de optocht ook een andere route en was deze ook ingekort.

Zoals gewoonlijk worden de schutterijen verwelkomt voor de kiosk. Het koningspaar en het dagelijks bestuur werden uitgenodigd om de welkoms wijn te komen drinken. Nadat alle schutterijen binnen gekomen waren, was de officiële opening, en vertrok de optocht door de staten van Limbricht. In sommige straten stonden heel veel toeschouwers, maar op andere plekken weer heel weinig. Al bij al een mooie maar toch nog vermoeiende optocht.

Na terugkomst op het feestterrein, werd snel een consumptie genuttigd en begon onze schietploeg aan de wedstrijd. Helaas de 4e schutter liet zijn 2e bolletje staan en konden we de buks weer inpakken. Na nog enkele consumpties te hebben genuttigd zijn we huiswaarts gegaan.
3 Juli O.L.S. Maasmechelen.

Om 10.00 werden we verwacht in ons schuttelokaal. De materiaalwagen werd ingeladen en om half 11 vertrok de bus naar Maasmechelen.
Daar aangekomen, was het een kleine 500 meter naar de materiaalwagen en het feestterrein. We hadden voldoende tijd om naar de opstelplaats te gaan, maar omdat het er zo modderig was, zijn we ons gaan opstellen op de weg. Een mooie en druk bezochte optocht, onder luid applaus profileerde we ons in Maasmechelen. De optocht was ongeveer 1,5 km lang maar wel warm, want na alle die regen van afgelopen dagen was het eindelijk eens droog, en zonnig. Na alles weer in de materiaalwagen te hebben geborgen hadden we voldoende tijd om naar de schietbomen te gaan. We hebben het ons dan ook gezellig gemaakt in de biertent. Om 16.40 uur begon konden de schutters beginnen met schieten. Helaas net als vele schutterijen vlogen we er de eerste ronde weer uit. Dus weer terug naar de materiaalwagen, die toch wel iets te ver af stond, sommige van onze leden hebben wel 3x een optocht gelopen maar dan over een nat en modderig feestterrein. Daarna hebben we ons geamuseerd tot 19.00 uur omdat toen de bus weer richting Heerlerheide vertrok.
Dit OLS is in 3 woorden goed samen te vatten, Warm, modderig, maar wel gezellig.
16 Juli: Onderling schieten.

Voor het eerst op een zaterdag en wel 16 Juli om 16.00 uur hadden we ons jaarlijks onderling schieten. Er was gezorgd voor een koel drankje want ondanks dat de zon maar matig scheen, was het toch wel warm.
Ca. 25 personen (aspirant) leden en partners, van onze schutterij wilde mee schieten om te proberen de 1e prijs in hun categorie te bemachtigen.

Marie-José van Cleef en Teun de Schepper hebben zich deze dag aangemeld om lid te worden. Ze worden dus eerst aspirant lid, en zullen op de algemene vergadering gekozen worden. Ze komen beide onze schuttersploeg versterken. Welkom aan Marie Jose en Teun.

Er zijn 4 categorieën te weten : Erebestuur, A team, deze leden oefenen iedere week en doen ook mee op bondsfeesten, ols en zlf. B team deze leden hebben al lang niet meer mee geschoten of zelfs nog nooit onder de buks gestaan, en dan hebben we nog de groep Dames, dit spreekt voor zich welke leden en/of partners van onze leden zijn. 2 Dames, Silvana en Wilma schieten mee in het A team.

Om 16.00 uur was alles klaar en begonnen we te schieten op grote punten, ieder lid schoot 2x 3 punten, Degene die niet gemist hadden gingen verder om te kavelen, op kleine puntjes. Na 245 schoten waren de prijzen bekend.
Het Erebestuur ; 1e prijs Hub Huyts.
Het A Team, 1e plaats Ivo Wijnen, 2e Plaats Hub Werst en 3e plaats ging naar Wilma Habets.
Het B Team , 1e plaats Teun de Schepper , 2e plaats Thomas Becker. Hierbij moeten we even vermelden dat Thomas nog nooit een Buks in zijn handen heeft gehad en dus ook nog nooit geschoten. Thomas super met je behaalde prestatie.
Bij de Dames was er maar 1 prijs, deze werd gewonnen door Marie Jose van Cleef.
De wisselbeker werd door Hub Huyts gewonnen.

Rond kwart over zeven hebben we gezamenlijk opgeruimd, en zijn naar ons schutterslokaal bij Dirk Jan gegaan alwaar de prijsuitreiking was. Dirk Jan had voor een sneetje brood met beleg gezorgd, dit ging er goed in want iedereen had toch wel honger gekregen. Zo eindigde weer een super gezellige middag .
24 Juli: ZLF te Vaesrade

We vertrokken om half 12 richting Vaesrade. Daar aangekomen bleek het een heel mooie locatie te zijn, alles stond mooi bij elkaar, ook de parkeerplaatsen waren dichtbij. De materiaalwagens stonden heel kort bij de schietbomen, dus slepen en veel lopen was er dit keer niet bij, gelukkig maar, want het was warm, nou om eerlijk te zijn erg heet zelfs.

We waren om 13.40 in de optocht, lang, warm, en veel berg op, maar er stond heel veel publiek en het applaus, was enorm. Er stonden heel veel waterpunten langs de kant, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Aangekomen op het feestterrein zijn we gelijk naar de materiaalwagen gegaan om ons van de jassen te ontdoen. Gelukkig was er niemand van onze schutterij onwel geworden, maar van andere schutterijen wel. Deze mensen werden geholpen door de EHBO of door schutters van andere schutterijen. Ze hielpen mensen uit hun kostuum en gaven ze water, totdat ze weer bij gekomen waren.

Ons 6 tal, dit keer aangevuld door 2 nieuwe personen, in verband met afwezigen door ziekte, ging gezamenlijk naar de materiaalwagen om de buks, kogels, paraplu en andere benodigdheden op te halen. De eerste ronde werd feilloos alle bolletjes afgeschoten, na lange tijd konden we dus ook weer eens kavelen; maar ja, hierbij miste de 1e schutter het 3e bolletje en was het weer over. Ook de 3e schutter miste 1 bolletje, maar de rest schoot wel raak. Het hele zestal ruimde ook weer mee op, zodat we ook gezamenlijk weer klaar
waren.

Met een heel goed gevoel en in ons achterhoofd een super ZLF danken we de schutterij van Vaesrade voor dit geweldige feest.
21 Augustus: Bondsfeest Merkelbeek

Het 3e en voorlaatste bondsfeest van dit seizoen is alweer voorbij.
We vertrokken om kwart over 12 richting Merkelbeek alwaar Schutterij St. Johannes - St. Clemens, tevens winnaar van het OLS 2016 het 3e bondsfeest mocht organiseren. Aangekomen in Merkelbeek hadden we nog even de tijd eer we moesten binnenkomen. Om 13.40 was het dan zover en werd de schutterij hartelijk verwelkomt in Merkelbeek, en kon ons koningspaar en secretaris, de welkomswijn op de kiosk komen drinken.

Na de opening vertrokken de schutterijen om de optocht door de straten van Merkelbeek te lopen, een hele lange optocht, gelukkig was het niet zo warm. Aangekomen op de feestweide zijn we ons kostuum gaan wisselen voor makkelijke kleding.

Alleen ons zestal zou vandaag aan de wedstrijd deelnemen, maar vanwege de sterke wind mocht om 4 uur niet begonnen worden met schieten. Er werd afgewacht tot 5 uur, maar ook toen werd bericht nog niet te mogen schieten en dat er om half 7 opnieuw bekeken zou worden of de wind dan minder was.

Volgende week mogen wij het laatste bondsfeest van dit seizoen organiseren. We hopen dat dit evenals voorgaande jaren weer top zal worden.
27 en 28 Augustus Bondsfeest Heerlerheide

Zaterdag 27 Augustus was het dan eindelijk zover, ons eigen bondsfeest. Na een hele tijd van voorbereiding en een week van hard werken konden we eindelijk met het bondsfeest beginnen. Om 1.00 uur begon het met de kienmiddag, vanwege de erge hitte was het niet zo heel erg druk, maar wel een super gezellige middag., We kunnen in Heerlerheide niet schieten dus dit werd in Limbricht gehouden, Er werd geschoten totdat de duisternis inviel. In de tent begon om kwart over 6 de interne felicitatie van onze jubilarissen, dit keer een flink aantal mensen met uiteen lopende jubilea t.w. N. Spitler 60 jaar, W. Baltussen en J. Beckers 50 jaar, F. Planinsek en L.v.d. Veeke 40 jaar, M. Habets, J. Beaujean en M. Ijzermans 25 jaar. Om 19.00 uur konden familieleden en andere genodigden onze jubilarissen komen feliciteren. Het was een super avond.

Op zondag 28 Augustus dus het Bondsfeest, rond half 12 begonnen de schutters van andere verenigingen binnen te komen. Allereerst werden alle verenigingen welkom geheten op Heerlerheide bij het binnenkomen. Dan de officiële openingen, de eerste 5 schutterijen maakten hun opwachting voor de kiosk. Het Nederlands en Limburgs volkslied werd dit keer gezongen i.p.v. dat de fanfare het speelde. Dit was uniek voor schuttersfeesten.
Na de opening de optocht. Het was 30 graden dus tijdens de optocht mochten de kragen open, de optocht was ook maar 975 meter dus voor de meeste schutters een welkome afwisseling i.p.v. die lange optochten op andere bondsfeesten. Na de optocht konden de wedstrijden beginnen. Wie daar niet aan deelnam kon zich op het feestterrein en in de tent amuseren met top-band Blizzert die de hele tent op stelten wisten te zetten.
Zoals altijd bij het laatste bondsfeest in een seizoen, geven alle drumbandleden van alle schutterijen gezamenlijk een serenade in de tent.
Het was voor ons en hopelijk ook voor iedereen een geslaagd bondsfeest.

Foto's van zaterdag staan hier: Receptie Jubilarissen
20 November: Marketentstertreffen Meijel.

Zondag 20 November werd door schutterij St Willibrord Meijel het 26e marketentstertreffen georganiseerd. Omdat dit een heel stuk rijden is vertrokken we om half 8 vanuit Heerlerheide. Aangekomen in Oranje Hotel, dit lag pal tegenover de kerk, werden we verwelkomt door de Marketentsters van Meijel en bestuur van Marketentster stichting. Om kwart voor 10 vertrokken we via een rondje om de kerk, naar de kerk. Het stormde heel erg hard maar het was wel gelukkig droog. En dit bleef het ook. Na de mis ging het in optocht terug naar het Oranje Hotel alwaar onze feest middag werd gehouden.

Om half 1 werd de Lunch opgediend, rijst met kip, gehaktballetjes met tomatensaus, koude schotel en brood, in plaats van koffie werd er een kop bouillon geserveerd. Na de lunch werden de heren verzocht de zaal te verlaten en begon het middagprogramma met verschillende artiesten, en een diskjockey, waaronder thei en Marij, en La Bamba. De heren hadden in het schutterslokaal een alternatief programma.

Om 5 uur werd het marketentstereffen overgedragen aan de dames van schutterij St Sebastiaan Voerendaal die het op 19 november 2017 mogen organiseren. Daarna was er nog een tombola en kregen we ons aanwezigheidspresentje.
Het was weer een hele leuke dag, goed georganiseerd met super artiesten.

Er zijn tijdens het marketentstertreffen twee filmpjes opgenomen:
Film 1
Film 2
Behaalde prijzen 2016

Bondsfeest Schinnen
1e prijs Mooiste binnenkomen
2e prijs Beste Houding optocht
1e prijs Beste Defilé

Bondsfeest Limbricht
1e prijs Beste Defilé

OLS Maasmechelen
15e prijs Beste Commandant: Myckel Habets
25e prijs Mooiste Geheel oude exercitie
27e prijs Beste Tamboer Majoor: Patrick Beckers
31e prijs Beste vaandeldrager: Mart Habets
31e prijs Beste Defilé
32e prijs Beste Houding Optocht.

Bondsfeest Merkelbeek
1e prijs Mooiste binnenkomen
1e prijs Beste houding optocht
2e prijs Beste defilé
ere prijs Mooiste uniform