Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2019

20 Januari: St. Sebastiaan

Het nieuwe schuttersseizoen 2019 is weer begonnen en wel met ons Patroonsfeest
St. Sebastiaan. We verzamelde ons om half 11 in het schutterslokaal om gezamenlijk naar de kerk te gaan, alwaar de h.mis om 11.00 werd opgedragen. Na de mis werd eerst de schuttersvlag gehesen bij de schuttertjes voor de kerk. Daarna terug in optocht naar ons schutterslokaal voor de traditionele erwtensoep, die ons weer heerlijk smaakte. Tussendoor werd door de voorzitter mede gedeeld dat 2 van onze officieren er vandaag niet bij konden zijn. nl Jan Pappers hij werd geridderd in de Orde van de H. Sebastianus en de Rode leeuw. John Beckers was in 2007 al geridderd, dit jaar promoveerde hij.

Ook werden 2 dames in het zonnetje gezet. Onze marketentsters Christie en Jacky zijn dit jaar 12,5 jaar lid van onze schutterij. Ze kregen beide het St. Sebastiaan speldje opgespeld en uiteraard felicitaties van alle leden.
Er kwam nog een rondje van de schutterij en daarna was het weer tijd om te vertrekken naar het eerste café waar wij op St. Sebastiaan een bezoek brengen.
We werden vriendelijk onthaald bij Café oud Genhei. Ook hier kwamen rondjes van de koning van ons erebestuur Hub Huijts en van de schutterij. Van de eigenaar kwamen lekkere hapjes en net als vorig jaar een lekkere schroebeler, een kruidendrankje uit Brabant.

Sinds afgelopen jaar hebben we een leuk Heerlens duo in onze schutterij en wel Duo Ri'Jo! Natuurlijk werd door hun een optreden gegeven, en meteen was de hele zaak in een opperbeste stemming en ging het in polonaise door de zaak. Om 3 uur was het alweer tijd om het 2e café op Heerlerheide te bezoeken en dit was Café De Bolle. Ook hier kregen we lekkere hapjes, rondjes werden aangeboden door onze koningin Marie Jose, van het erebestuur en nog 1 rondje van onze 1e luitenant Mark Beckers.

Na dit bezoek gingen we terug naar ons schutterslokaal alwaar werd ontbonden. Na nog een uurtje bij elkaar te zijn geweest, en na een super gezellige dag ging het eer huiswaarts.

Er zijn drie video's gemaakt:
Video 1
Video 2
Video 3
Investituur van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus

Zondag 20 januari 2019: De dag van de jaarlijkse investituur. Zoals gebruikelijk is worden de investituren van de Rode Leeuw jaarlijks op diverse plaatsen in Nederlands- en Belgisch-Limburg georganiseerd, zodat het draagvlak, de bekendheid van de Orde optimaler wordt. Dit jaar werd er gekozen voor de locatie van de Sint Petrus Banden Kerk en de Brasserie Anno’54 in Venray. De plaatselijke schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zorgde voor de plaatselijke organisatie, waarbij de Koninklijke Harmonie Euterpe in Venray voor de muzikale omlijsting zorgde.

In de voorbereiding had het bestuur van de plaatselijke schutterij veelvuldig samengewerkt met de toenmalige Deken Smeets. Het kwam dan ook als een donderslag, toen bekend werd dat Deken Smeets Bisschop van Roermond werd. Het compromis werd al snel gevonden en Bisschop Harrie Smeets kwam dit jaar naar ‘zijn’ Kerk toe, de Sint Petrus Banden Kerk om de Eucharistie te celebreren, tezamen met de Grootprior van de Orde, Marc Heemels. Natuurlijk was ook de Europa Koning, Leo Niessen met zijn eega, Irma Niessen aanwezig om deze investituur bij te wonen.

Op het moment dat de schutterij, met in haar midden de gedecoreerden, de Bisschop met de Misdienaars, het Kapittel van de Rode Leeuw, onder aanvoering van Grootmeester Ger Koopmans, en het College van B&W van de gemeente Venray, de Kerk betraden, kwam het gevoel van berusting over de Parochianen en de vele schuttersvrienden- en vriendinnen heen. Dit zou een prachtige Eucharistieviering worden, waarin 23 schuttersbroeders en -zusters werden opgenomen binnen deze Orde.

Na de Eucharistieviering volgde de receptie in de Kerk en het gezellig samenzijn in de Brasserie Anno’54 te Venray.

De volgende personen werden opgenomen binnen deze Orde:
Schutsbroeder- of schutsvrouw
Fred van Hal - Sint Martinus Linne/Posterholt
Paul Pollaert - Sint Sebastianus Beegden
Wim Aendenroomer - St Urbanus Maasniel
Jac van Heugten- St Oda Boshoven Weert
Tjeu Haex - Sint Antonius Stramproy
Hans van Rhee - ’t Zandakker Gilde St Jan Venray
Peter Relouw- Sint Jan Grubbenvorst
Ger Kerkhoff - Ons Genoegen Siebengewald
Ger Geelen - Bussen Schutten Neer
Hein Willems - Sint Hubertus Nattenhoven
Jan Pappers - Sint Sebastiaan Heerlerheide
Ruud Thomassen - Sint Sebastiaan Schimmert
Wim Beugels - Sint Lambertus Oirsbeek
Lou Duisings - Sint Michaël Doenrade
Jo Lemmerlijn - Sint Sebastianus Margraten
Sjef Bovens Sint Mauritius Strucht
Hub Brassee - Sint Joseph Waubach
Jacques Braken - Sint Hubertus Gulpen
Angelien v. Leuken - St Laurentius Bocholt
Joseph Janssen - Sint Catherina Beek
Pim Janssen - Midden-Limburgse schuttersbond
Bevorderingen tot Officier
Har Donders - Sint Margaretha Ittervoort
Jan Beckers - Sint Sebastiaan Heerlerheide
Foto is afkomstig van Fred Vliegen.

Bron : Bernie van Lierop via Facebook.
16 Februari: Diploma uitreiking cursus Oude Exercitie.

Twee van onze leden, Ger Pappers en Myckel Habets, hebben de hele winter deel genomen aan de cursus exercitie. Iedere zondagmorgen van kwart voor 9 tot 11.00 uur diende hun aanwezig te zijn in Landgraaf waar deze cursus gegeven werd.
Op 20 januari was het theoretisch examen, maar omdat wij net die datum St. Sebastiaan vierden konden ze de zondag erna 27 januari hun examen doen. Beide slaagde voor deze cursus. Vandaag op 16 februari was de diploma uitreiking, vooraf gegaan door een exercitie voorstelling.

Ger en Myckel, namens de hele schutterij Van Harte Gefeliciteerd.
9 Mei: Bondsfeest Schutterij St. Laurentius Spaubeek

De start van een nieuw schuttersseizoen begon met het 1e Bondsfeest georganiseer door Schutterij St Laurentius in Spaubeek. Tevens begon voor hun dit feest in jet kader Sjpas in Sjpaubik 400 jaor St. Laor.
Voor onze schutterij betekende dat binnenkomen als 19e, en ook de 19e plaats in de optocht. De optocht was veel berg op en berg af, maar het ging allemaal goed, op sommige plekken was het zelfs heel erg druk, en het applaus was daverend. Aangekomen op de feestweide begon gelijk de wedstrijden, voor ons alleen het schieten. Er dreigde een heus onweer, er vielen dan ook enkele onweersslagen en werd het schieten even stilgelegd. Maar dat was van korte duur en konden we weer verder. Voor ons helaas bij het A team 1 misser en bij het B team ook, dus buks inpakken en nog even door feesten in de tent.

Het 1e Bondsfeest was een geslaagd feest, dat super goed georganiseerd was.
30 Mei: Koningsvogelschieten

Hemelvaartsdag is al een decennia lang de dag dat in Heerlerheide het koningsvogelschieten word gehouden. Wie zal de nieuwe koning worden, dat word op deze dag bepaald door op de vogel te schieten. De schutterij verzamelden zich om 13.00 uur in het schutte lokaal en als eerste word dan altijd de koning(in) van het afgelopen schuttersseizoen afgehaald. Daarna word de oude koning(in) meegenomen naar de schuttewei alwaar het koningsvogelschieten kan beginnen. Als eerste word de oude koning ontdaan van zijn/haar platen, en met de inname van het kroontje kan hij/zij terug naar de plaats alwaar hij/zij eigenlijk thuis hoort. Dit keer onze marketentster Marie Jose v. Cleef.

Dit jaar was er een bijzondere start van ons vogelschieten. Burgemeester Emile Roemer kwam onze schutterij feliciteren met hun 170 jarig bestaan. Maar de belangrijkste reden van zijn komst was het overhandigen van een koninklijke onderscheiding aan onze Secretaris Hans Augustus.
Net als voorgaande jaren stond er op ons vernieuwd schuttersterrein een tent, geheel ingericht met tafels, banken en buffet. Om het koningsvogelschieten voor alle leden maar ook voor de burgers aantrekkelijker te maken, werd door een comité, (gevormd door leden van de schutterij), meer inhoud gegeven aan dit feest in de vorm van een barbecue en een muzikale omlijsting door Tiroler Ohne Berge, waarin enkele van onze leden spelen.. Door drank, eten en entertainment en het lekker weer kon deze dag niet meer stuk.

Nadat Hr Pastoor het gebed had gebeden kon het schieten beginnen. Het eerste schot is altijd voor de oude koning(in), het 2e schot was voor Burgemeester Roemers, het 3e voor onze Pastoor. Daarna konden de leden die zich opgegeven hadden beginnen met schieten. Dit jaar waren er meer schutters als de laatste jaren en wel 8 personen. Het was een spannende strijd, en met het 101 schot viel de vogel omlaag en mocht Mart Habets zich voor de 3e keer koning noemen. Daarna was het de beurt aan het Erebestuur, hiervan werd Theo Pluymen koning, bij de burgers werd Jan Verbroeken koning.

Een erg lange dag, want het duurde erg lang eer alle koningen bekend waren, Na de installatie van de koningen werd op het schuttersterrein ontbonden. Sommige gingen nog even naar het schutte lokaal, andere gingen gelijk naar huis.

Dank aan alle mensen die hielpen organiseren, opbouwen en onze schietmeesters , zonder jullie was het niet zo’n geslaagde dag geworden.
8 Juni: Kermistaptoe

Pinksterzaterdag maakte de drumband zoals ieder jaar de traditionele rondgang over Heerlerheide. Hierbij werden 2 bezoeken afgelegd. Eerst werd de koning van het erebestuur, Theo Pluymen, met een bezoek vereerd. Na een gezellig uurtje vertrok de drumband om de kermistaptoe voort te zetten.

Bij het 2e bezoek werd Mart Habets vereerd met een bezoek. Daar Mart in Valkenburg woont werd er een taxibusje gecharterd om naar Valkenburg te gaan om Mart een serenade te brengen. Er waren nog meer leden van de schutterij uitgenodigd, maar die waren op eigen gelegenheid naar Valkenburg gegaan. Na de serenade te hebben gebracht werd iedereen uitgenodigd voor enkele koude biertjes en lekkere versnaperingen, die heerlijk smaakte. Het was nog lange tijd gezellig, intussen was het ook al donker geworden, en aan alles komt een einde, zo ook aan dit feestje, de taxi haalde de drumband weer op om naar Heerlerheide te gaan. Ook de andere leden vertrokken, mede ook omdat het 1e pinksterdag weer vroeg dag is voor onze schutterij.
9 Juni: Processie Pinksteren

Op zondag, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. We vertrokken we om kwart over 9 naar de kerk, alwaar om half 10 de mis begon.

Na de H. Mis vertrok de processie met temperaturen van rond de 20 graden door de straten van Heerlerheide. De processie had dit jaar de zelfde route als vorig jaar het 1e rustaltaar was in de hal van bejaardencentrum Ter Eijck, op de hoek kampstraat/heulstraat bij het kruis op de Unolaan en als laatste bij het H. Hartbeeld voor de Corneliuskerk. Hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht, en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor.
Voor de eerste keer in langere tijd was er geen bronktreffen, maar kon men zich bij Hr Pastoor een kop koffie met stukje vla gaan eten.
10 Juni: Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om kwart over 10 uur in het schutterslokaal. We vertrokken we om 10,40 uur naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na de schuttersmis ging het in optocht naar het kerkhof waar we onze overleden leden herdachten. Vervolgens werd het Corneliushuis bezocht. Er werden enkele rondjes aangeboden als 1e door de schutterij, daarna nieuwe koning Mart Habets; 3e Theo Pluymen, koning van het Erebestuur en het 4e rondje van het Erebestuur. Toen was het tijd om naar de pastorie te vertrekken, we waren wederom uitgenodigd bij onze pastoor voor een hapje en drankje.

Na een aantal drankjes, broodjes met worst, en sneetjes met haring werd er zoals ieder jaar het officiële gedeelte gehouden, hierbij kreeg de oude koningin Marie Jose de zilveren herinneringsmedaille voor haar koningschap 2018 aangeboden. Ook de Burgerkoning kreeg een herinnering speldje opgespeld. Er was dit jaar ook een 50 jarig jubileum, en wel van ons lid Hub Werst. Hij kreeg een speldje en oorkonde uitgereikt door een afvaardiging van de bond. Daarna werd aan onze nieuwe tamboer-maître Gijs Werst, een geheel nieuwe tamboer-maître stok overhandigd, deze stok is gesponsord door ons Damescomité. Dit Damescomité vierde dit jaar ook hun 30 jarig jubileum, de dames werden door de schutterij ook in het zonnetje gezet, en kregen allemaal een cadeaubon overhandig.
Na een uurtje gezellig bij Hr pastoor te zijn geweest, zou de schutterij in optocht terug gaan naar het schutterslokaal, Maar er brak een heus onweer met heel veel regen los, dus was het wachten geblazen, niet zo heel erg, want het was bere gezellig bij Hr Pastoor, wellicht voor het laatste jaar, want Mr Pastoor zal in Juni de parochie verlaten.
Toen de bui over was ging het in optocht terug naar Café De Bok, waar nog een consumptie werd aangeboden door Hans Augustus, 2e rondje van de Burgerkoning, daarna nog 2 rondjes van de schutterij en onze koning gaf ook nog een laatste rondje, de stemming op deze 2e pinksterdag was weer als vanouds super gezellig.
30 Juni: Bondsfeest Stein

Het 2e bondsfeest van dit seizoen werd georganiseerd door Schutterij St Joseph uit Stein.
De locatie is iedere keer in Meers, net over het kanaal. We verzamelde ons vanaf 12 uur in het schutterslokaal en daarna gingen we naar Meers. Het was zondag broeierig warm, maar de parkeerplaatsen waren onder de bomen, dus dit viel lekker mee, alleen de materiaalwagens stonden wel in de volle zon.

Met nr 15 in de optocht diende we ons om kwart voor 2 te presenteren voor de kiosk. Nadat alle schutterijen dit onderdeel gehad hadden, begon de opening, met toespraken van de burgemeester en de pastoor van die parochie, ze zouden het kort houden, maar in die broeiende hitte was het toch nog erg lang.

Na dit officiële gedeelde vertrok de optocht door de straten van Meers, er stonden niet zo veel mensen langs de kant, maar wat er stond klapte wel luid. En er waren heel veel stops dus echt lekker doorlopen was er niet bij. Enkele schutters waren dan ook bevangen van de hitte.

Terug op de wei, werd het kostuum snel verwisseld voor vrijetijdskleding en een drankje ging er gretig in. Na het inschieten van de buks, begon ook het zestal schieten. We hadden jammer genoeg maar 1 zestal, vanwege de vele afmeldingen. Maar dit zestal schoot de eerste 18 bolletjes feilloos af, daarna kwam gelijk de 2e ronde, helaas miste 1 schutter en was het weer over.

Na nog enkele drankjes en iets te eten gingen we naar huis, wel met 3 prijzen ( de staan vermeld onder het kopje Feesten, schuttersfeesten, uitslagen 2019 ) Kort maar krachtig het was een warm maar wel gezellig feest.
7 Juli: OLS Sevenum

Zondag 7-7-2019 stonden we al vroeg voor weer een OLS. We moesten om half 11 de spullen in de materiaalwagen zetten want deze vertrok om 11 uur al richting Sevenum. De Bus met onze leden om 12.00 uur, het was 1,5 uur rijden dus waren we dik op tijd in Sevenum want ons optocht nummer was 143, het voorlaatste. Iedereen kocht meteen bonnen en werd er iets te eten gekocht, want natuurlijk hadden we honger. De leden en materiaalwagen hadden heel lang in de file gestaan want heel Sevenum stond potdicht met auto’s. Na het eten werd er natuurlijk ook gedronken, we hebben ons op het veld goed vermaakt. Om 15.00 zijn we naar de materiaalwagen gegaan om onze kostuums aan te trekken voor de optocht. Rond 4 uur gingen we de straat op. Het was een lange optocht van 2100 meter, maar wel met heel veel publiek dat volop applaudisseerde en ons door de optocht heen droeg. Het was behoorlijk warm dus ook wel een beetje afzien. Terug op de feestweide zijn we direct naar de materiaalwagen gegaan en onze kostuums verwisseld voor vrijetijdskleding. We hadden nog dik een uur de tijd voordat ons A zestal moest schieten. Dus werd er nog iets gedronken en met het feestgedruis meegegaan.

Rond 6 uur begon voor ons zestal het schieten, de buks werd ingeschoten en onze eerste schutter schoot haar eerste 3 puntjes eraf, ook alle andere 5 schutters herhaalde dit, na 18 punten werd gelijk met de 2e ronde begonnen, ook deze 18 bolletjes werden feilloos afgeschoten, voor ons een unicum want vele jaren lukte dit onze schutterij niet. Na de pauze van ongeveer 3 kwartier begon het kavelen, weer 18 af, en nog een keer. Het was reuze spannend, maar we gingen gewoon door er waren toen nog maar 34 schutterijen in de strijd om de Um. Ook wij hadden al lichtelijke visioenen de Um mee naar Heerlerheide te nemen, maar helaas een van onze schutters miste toch zijn 2e bolletje, en heel jammer de Um ging aan ons voorbij. Maar trots zijn we wel want zover zijn we in jaren niet meer gekomen. Super schutters jullie waren geweldig, ook dank aan onze optekenaarster want ook zij heeft heel lang moeten zitten, omdat het al zo laat was werd het ook een stuk kouder.

De bus zou om half 9 vertrekken, maar aangezien de schutters ook mee moesten werd omgeroepen dat we later zouden vertrekken. En het werd heel laat, omdat onze oldtimer bus bleek kapot te zijn, en er een onderdeel vanuit Heerlen naar Sevenum gebracht moest worden werd het veel later.. Voor de leden geen probleem want het was bere gezellig in de tent. Maar uiteindelijk rond half 11 konden we toch vertrekken naar Heerlerheide. Een super lange maar leuke en spannende dag, Met een geweldig en goed geregeld OLS sloten we om 12 uur deze dag af.
23 Juli: ZLF Puth-Schinnen

Vandaag zijn we toe aan alweer het ZLF 2019. Verzamelen was er vanaf 11.00 uur, omdat de Pijl van Heerlerheide door de straat van ons schuttelokaal trok moesten we een weg vinden om in de buurt te komen, het was even omrijden, om in de achter gelegen wijk te komen. We vertrokken met de bus om half 12 naar Puth dat niet zo heel ver van Heerlerheide ligt. Daar aangekomen hadden we ruim de tijd eer we aan de optocht konden deelnemen.

De optocht was niet zo heel erg lang maar 1100 meter, dus dit was wel fijn met deze warmte en zodoende stonden er ook heel veel toeschouwers, die luid klapten en ons aanmoedigde. Terug op de feestweide , zijn we snel naar de materiaalwagen gegaan om makkelijke kleding aan te trekken, en ons in het feestgedruis te mengen. Alleen ons 6 tal moest nog schieten, maar helaas anders als bij het OLS waren ze de 1e ronde er al uit, jammer volgend jaar beter.

Na nog enkele uurtjes gezellig in de feesttent mee gefeest te hebben, of andere die zich aan de buitenbuffetten vermaakte vertrok de bus om 20.00 uur weer richting Heerlerheide. Een super leuk en goed georganiseerd feest. Nu vakantie tot 18 Augustus dan is ons 3e bondsfeest in Geleen.

Er was ook een filmpje gemaakt.
18 augustus: Bondsfeest Geleen

Na een aantal weken vakantie te hebben gehad, was zondag 18-8 dit weer voorbij en stond ons 3e bondsfeest van dit schuttersseizoen alweer gepland. De dag begon drijfnat, het regende aan een stuk door, zoiets hebben we allang niet meer gehad. Maar zoals goede schutters betaamd ga je er gewoon voor dus ook door de regen. Aangekomen in Oud Geleen parkeerden we onze auto in het weiland achter het station. We waren vrij vroeg, dus dat ging nog prima, maar schutters die later kwamen konden er al niet meer parkeren, er moest zelfs een tractor aan te pas komen om auto’s uit de blubber te halen, er moest dan ook voor andere parkeer gelegenheid gezorgd worden.

Naar mate de dag vorderde en de officiële activiteiten zouden beginnen, regende het nog steeds, voor het binnenkomen langs de kiosk werd dan ook een alternatief ingelast, de koningsparen, vaandrig, en bestuurslid van iedere vereniging werden dan ook een voor een op de bühne in de tent verwacht voor een schutterswijntje met de organiserende vereniging te drinken. Helaas werd er hierdoor niet gejureerd voor het binnenkomen. Dus ook voor geen enkele vereniging een prijs.

Wonder boven wonder werd het droger en om 14.00 uur bij het starten van de optocht, was het zo goed als droog en kon de optocht door de staten van oud Geleen toch nog doorgaan. Ondanks het slechte weer stond er tot nog veel publiek langs de kant. Na de optocht konden we direct beginnen met schieten, het was gelukkig nog steeds droog en zelfs het zonnetje kwam nog even door, ons A zestal viel helaas de eerste ronde al uit.
Omdat we meer als 6 schutters hebben werd er een 3 tal gevormd die ook mochten schieten, men noemt dit een D drietal. Deze heren wisten feilloos alle bolletjes af te schieten, en moesten wachten om te kavelen met nog 2 andere schutterijen, en ja hoor hun behaalde de eerste prijs.

Ondanks dat dit schuttersfeest met heel veel regen begon, eindigde het in een geweldig feest, goed georganiseerd en geïmproviseerd. Nog 1 Bondsfeest te gaan en wel op 1 september in Heerlen.
1 september: Bondsfeest Heerlen

Het vierde en laatste Bondsfeest van het schuttersseizoen 2019. Organiserende vereniging was deze keer Heerlen. Omdat wij sinds vorig jaar het laatste bondsfeest gezamenlijk met de bus gaan vertrokken we om half 12 vanuit ons schutterslokaal. Erg ver was het niet want Heerlerheide ligt uiteraard naast Heerlen.

Aangekomen werd direct naar de materiaalwagen gegaan omdat wij vroeg diende binnen te komen met optocht nr. 3 moesten we ook meedoen met de opening. We werden verwelkomd, en de koning en een afvaardiging van het bestuur werden uitgenodigd voor de schutterswijn. Voor de opening hadden we nog ruim de tijd, dus deze werd gebruikt voor een hapje en drankje. Na het officiële gedeelde van de opening, de toespraak van burgemeester Roemers en het gebed van de pastoor, vertrokken de eerste schutterijen voor de optocht. Een flinke lange optocht en heel weinig publiek langs de kant. De straten waren ook niet afgezet, zodat verkeer ons tegemoet kwam. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd, maar het had wel zomaar gekund.

Na de optocht zijn we gelijk begonnen met de buks in te schieten, er stond een flink zonnetje achter de puntjes, maar soms ook een dikke wolk, maar ze waren heel goed te zien. Jammer maar een onze schutters liet in de eerste ronde al een bolletje staan, ook in ons D 3 tal bleef 1 bolletje staan en konden we ons snel onder de feestende schutters mengen.

Zoals ieder jaar het laatste schuttersfeest kwamen de drumbands van de verenigingen gezamenlijk de tent in om het schutters seizoen af te sluiten. Ieder jaar is dit weer een hele happening. We hebben de prijsuitreiking nog afgewacht, en de bus is om half 8 weer vertrokken naar Heerlerheide. We behaalde in Heerlen 2x een 2e prijs.
7 September: Erekruis schieten

Zaterdag 7 September werd het erekruis schieten georganiseerd door schutterij St. Salvius Limbricht. We waren met een 7 tal schutters aanwezig, 2 Schutters uit ons A team schoten feilloos de 10 bolletjes eraf: Mart Habets en Patrick Beckers. Mart liet bij het kavelen zijn 1e bolle staan en Patrick heeft enkele rondes mee gekaveld, pas bij de 2e ronde op stokjes schieten miste ook hij. Het was een super gezellige middag met mooi weer.

Lieske Leunissen nogmaals bedankt voor de mooie foto's.
15 September: Installatie nieuwe Pastoor Janssen.

Zondag 15 september werd de nieuwe Pastoor Janssen geïnstalleerd in Heerlerheide.
Enkele van onze schutters namen deel aan de heilige mis. De schutterij en een reeks andere deelnemers begeleidde hem vanuit de kerk naar het Corneliushuis, alwaar de receptie plaats vond.
Onze schutterij ging hem uiteraard feliciteren, daarna zijn we in optocht terug gegaan naar ons schuttelokaal, alwaar de afsluiting van ons schuttersseizoen gevierd werd met een hapje en drankje, en gezelligheid tot in de late uurtjes.
28 September: Onderling schieten

De opkomst op dit onderling schieten viel grotendeels tegen, maar dit was mede te wijten aan het slechte weer. Toch waren er nog 20 personen die mee wilden doen om de titel beste schutter 2019 te zijn. We begonnen om 13.00 uur met deze strijd. Er waren 4 Categorieën . De A klasse, waarin uiteraard met 12 personen de meeste schutters zaten, de B klasse met 5 Personen, Het Erebestuur met 1 persoon, en de Dames met 2 Personen.

Na een fikse strijd die ongeveer 3,5 tot 4 uurtjes duurde waren de winnaars bekend. Er werd snel opgeruimd, want het begon ook wel heel erg hard te regenen. De uitslag werd in ons schutterslokaal bekend gemaakt onder het genot van een hapje en drankje.

Onze voorzitter bedankte eenieder voor de opkomst ondanks het slechte weer. Ook werden onze schietmeesters bedankt voor het vele werk wat ze voor dit evenement weer verzet hebben.

Bij de Dames werd Fieny Tumulero 1e.
Bij het Erebestuur werd Jef Janssen 1e.
In de B klasse waren 2 prijzen te vergeven. 2e prijs Ralph Degens, 1e prijs John Beckers.
In de A klassen waren er 3 prijzen: 3e Patric Beckers, 2e Wim Baltussen, 1e Teun de schepper, die ook de wisselbeker winde.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
10 November: Marketentstertreffen Siebengewald

Zondag 10 november was het voor ons vroeg dag, die dag was alweer het 29e Marketentstertreffen. Dit keer georganiseerd door de marketentsters van schutterij Ons Genoegen uit Siebengewald.
Voor ons en alle marketentsters uit het zuiden niet direct naast de deur.
Christie had voor wie uit het zuiden meewilden een bus gecharterd die ons erheen en weer terug zou brengen. Gelukkig hebben we nog al goede chauffeurs in de schutterij die ook bussen rijden, dus Frans Nievelstein was zo goed om dit op zich te nemen. We vertrokken om kwart over 7 uit Heerlerheide en na 3 stops waar marktentsters van andere verenigingen zijn opgestapt, was de bus bijna vol en ging het via de A73 naar Siebengewald. In de bus kregen we een super ontbijtje en ook nog een glaasje champagne geserveerd. Dames, chapeau dat jullie dit allemaal voor ons gedaan hebben.
Aangekomen in Siebengewald was er om kwart over 10 de heilige mis, In de heilige mis was er wederom een collecte voor een goed doel, dit jaar voor Stichting Tante Lenie ( heel het gezin ). Daarna een kleine optocht door het dorp. Omdat de feestzaal meer dan 2 km verder lag werden we gebracht met de bus.
Om 1 uur startte de lunch, die wederom perfect en lekker was en begon om 2 uur het middag programma. De mannen werden verzocht de zaal te verlaten voor een alternatief programma.

De optredens waren weer fantastisch, eerst Andre Hazes, daarna een buutreedner, toen was het even pauze en werden de lootjes voor de tombola alvast verkocht. Na de pauze ging het echt loos, optredens die de zaal helemaal los kregen en alles ging in polonaise en stond op de dansvloer.
Maar helaas, het was alweer tijd om de tombola te doen en de nieuwe vereniging voor volgend jaar aan ons voor te stellen. Volgend jaar zal op 8 november het markententstertreffen gehouden worden door de Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus te Helden. Omdat we nog 2,5 uur te rijden hadden vertrok de bus om half 7 weer via de stopplaatsen naar Heerlerheide. Terug kijkend op een geweldig manktentstertreffer in Siebengewald kijken we nu al uit naar volgend jaar in Helden.
Behaalde prijzen 2019

Bondsfeest Spaubeek

1e prijs Beste presentatie, klasse C
Ere prijs Beste houding optocht, klasse C
Ere prijs Beste defilé, klasse C
Ere prijs Hoogste aantal punten, klasse C

Bondsfeest Stein

1e Prijs Beste presentatie, klasse C
Ere Prijs Beste houding optocht, klasse C
Ere Prijs Beste defilé, klasse C

OLS Sevenum
Bordjesdrager, Maaike Bartels, 32e plaats
Commandant, Myckel Habets, 14e plaats
Tambour Majoor, Gijs Werst, 25e plaats
Vaandeldrager, Giel Hazen, 13e plaats
Beste houding optocht, 28e plaats
Beste defilé OE, 26e plaats
Mooiste geheel, 6e plaats

ZLF Puth-Schinnen
17e plaats Beste houding optocht
15e plaats Mooiste defilé
24e plaats Mooiste geheel
20e plaats Mooiste Uniform
22e plaats Vaandeldrager, Giel Hazen
43e plaats Hoogste aantal punten

Bondsfeest Geleen
Ere prijs Beste houding optocht, klasse C
1e prijs Beste Defilé, klasse C
Hoogste aantal punten (HAP), Klasse C
1e prijs Schietploeg D (drietal).

Bondsfeest Geleen
2e prijs Beste Presentatie, klasse C
2e prijs Beste Defilé, klasse C