Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2023

15 Januari: St. Sebastiaan

Zondag 15 Januari hebben we het 1e Feest in 2023 gevierd en wel ons Patroonsfeest.
Na gezamenlijk naar de kerk te zijn gegaan voor onze schuttersmis, ging het ook weer in optocht terug naar ons schutters lokaal alwaar we onze traditionele erwtensoep met broodjes opgediend kregen. Het smaakte weer heerlijk.

Na nog een consumptie gedronken te hebben werden nog 2 cafés aangedaan, en wel Café oud Genhei en Café de Bolle. Hier werden diverse rondjes aangeboden door diverse onderdelen, zoals schutterij, erebestuur, koningen en leden van onze schutterij. Zoals altijd was het weer een super gezellige zondag, en het begin van een fijn schuttersjaar. Dit jaar mogen we niet 1 maar 2 feesten organiseren.
Op 27 Augustus ons eigen bondsfeest en daarna op 5 november het marketentstertreffen.
5 Maart: Praktijk-examen cursus Oude Exercitie

Sinds enkele jaren volgt onze commandant Myckel in de winterperiode de OLS cursus "Oude Exercitie". Voor de corona-stop heeft hij de onderdelen "Beginner" en "Aspirant-commandant" behaald. Dit jaar volgt hij het onderdeel "Commandant". Naast het theorie-examen dat ook bij de eerdere onderdelen gemaakt moest worden, moest hij dit jaar ook het praktijk-examen uitvoeren om voor dit onderdeel te kunnen slagen.

Op zondag 5 Maart heeft hij dit succesvol uitgevoerd door het commando te voeren over de exercitieploeg van Schutterij St. Maternus Wijlré. Remy, van de schutterij van Wijlré, heeft tijdens de uitvoering een aantal foto's en filmpjes gemaakt:

Filmpje 1
Filmpje 2
18 Mei: Koningsvogelschieten

Na samenkomst in het verenigingslokaal, café D’r Bok, werd gezamenlijk vertrokken om de koning van 2022, Stef Hazen, aan huis van zijn vader aan de Rennemigstraat af te halen, en te begeleiden naar het koningsvogelschieten van 2023.

Daar aangekomen volgde het door pastoor Janssen uitgesproken gebed en werd ook meteen gestart met het schieten op de schutterij vogel. Als eerste waren uiteraard de leden van de schutterij aan de beurt. 9 deelnemers deden dit keer mee om koning 2023 te worden. De ervaren schutters schoten de houten verbindingen aan gort. Bij het 87e schot, schoot John Geraedts de vogel naar beneden. Omdat John vrijgezel is bood Manon Augustus aan hem dit jaar als koningin te vergezellen. Dit werd gretig aangenomen en zodoende hebben we toch een volledig koningspaar.

Na de schutterij was het erebestuur aan de beurt. De vogel was een stuk kleiner en had ook minder hout om weg te schieten. Na 62 schoten werd Wim Vliegen koning.

Hierna volgde nog de vogel voor de burgers. Een flink aantal deelnemers wilde graag burgerkoning worden. Bij het 67e schot kwam ook hier de vogel naar beneden en werd Miranda Ollargiu koning(in) van de burgers.

Wij willen alle koningen van harte feliciteren. Het komende Pinksterweekend zullen zij voor het eerst te bewonderen zijn op Heerlerheide bij de Processie op zondag en de kermisrondgang op Pinkstermaandag.
21 Mei: Bondsschuttersfeest Brunssum

Dit bondsfeest was een heel opmerkelijk feest. Op dit bondsfeest was door omstandigheden geen schieten, erg jammer want het hoort er wel bij. Alle andere onderdelen waren er wel zoals optocht en het uittreden door de verschillende gelederen.

Voor ons was dit bondsfeest erg kort na het koningsvogelschieten, maar onze koningin had alles in het werk gezet om toch een mooie jurk te kunnen dragen en ook dit bondsfeest voor het eerst mee te lopen in de optocht. We hadden nr. 18 dus bij de laatste schutterijen.

Ondanks dat we nog maar kort bij elkaar waren geweest wist onze schutterij toch 2 prijzen in de wacht te slepen. 1e prijs beste defilé in de C klasse. En ere prijs voor de modelste generaal.

Het was een mooi en gezellig bondsfeest op een prachtige locatie.
28 Mei: Pinksteren, processie

Op zondag, 1e Pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden. Na de H. Mis vertrok de processie door de straten van de van Heerlerheide. Onder ideale weersomstandigheden, het was zonnig en warm met een temperatuur rond de 20 graden. Er waren vier rustaltaars, hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor en een Indonesische zangvereniging.
De Poolse gemeenschap droeg een Mariabeeld door de gehele processie. Aansluitend was er bij Hr Pastoor het Bronktreffen. Hier werd links front gemaakt en de schutterij ontbonden en kon iedereen genieten van een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.

Een korte impressie van de processie is in het volgende filmpje vastgelegd: Filmpje Schutterij tijdens de Processie
29 Mei: Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om kwart voor 11 in het schutterslokaal. Vergezeld door het koningspaar, koning van het erebestuur en de Burgerkoningin vertrok de schutterij om 11.00 uur naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na deze heilige mis ging het in optocht naar het kerkhof alwaar de overleden leden van de schutterij herdacht werden. Vervolgens werden 1 café in Heerlerheide bezocht. Dit omdat we anders te krap kwamen te zitten bij Hr Pastoor.

Aangekomen bij Café oud Genhei werden we hartelijk verwelkomd door de eigenaar. Hier werden enkele rondjes aangeboden door de schutterij, het koningspaar, de koning van het erebestuur en van de koningin van de burgers, Miranda. Ook kregen we een lekkere schrobbelèr en nog een rondje van de kastelein.

Om 14.00 uur werden we verwacht bij pastoor Janssen. Het is traditie om Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen. Anders als andere jaren werden we in de tuin verwelkomt, en werden we voorzien van nieuwe haring, broodjes worst en natuurlijk ook rijkelijk drank .

Maar voor we hieraan deel konden nemen werden zoals ieder jaar op deze dag de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren het in totaal 3 heren van het erebestuur. Te weten, Harry Degens 40 jaar, Hans Augustus ook 40 jaar en Jos Degens 25 jaar. Het speldje word voor de 40 jaar jubilarissen door 2 afgevaardigden van het OLS bestuur opgespeld. Ook krijgen ze een certificaat wat bij deze medaille hoort. Harry Degens kreeg ook nog uit handen van de burgemeester van Heerlen, Roel Wever een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet bij verschillende verenigingen.
Hierna kreeg de oude koning Stef Hazen de herinneringsmedaille van zijn koningschap 2022, en het hierbij behorende fotoalbum van zijn koningsjaar. Ook de burgerkoninging kreeg een herinneringsspeldje. En als laatste kreeg onze commandant Myckel Habets een attentie t.g.v. het slagen voor de OLS cursus "Oude Exercitie".

Na nog een uurtje gezellig bij elkaar te zijn geweest was het tijd om Hr Pastoor te verlaten en terug te gaan naar ons schutters lokaal. Hier werd ontbonden en degene die naar huis wilde, kon gaan. Anderen genoten nog eens van de twee laatste rondjes, aangeboden door Harry Degens en het erebestuur.

Zo kwam er een einde aan deze warme en super gezellige dag.
25 Juni: Bondsfeest Schinnen

Het 2e bondsfeest van dit seizoen werd georganiseerd door Schutterij St. Sebastianus Schinnen en werd gehouden op de feestweide Heisterbrug in Schinnen.
Onder tropische temperaturen vertrokken we vanuit ons schutterslokaal om 11.30 uur naar Schinnen. We diende ons om 12.46 present te melden voor de kiosk. Daarna was er nog tijd om iets te drinken en te eten tot 14.15 voor de optocht door de straten van Schinnen trok. Helaas stond er maar weinig publiek langs de kant, maar ja met temperaturen boven de 30 graden kunnen we ons dat wel voorstellen.

Na aankomst op de feestweide werd snel iets gedronken en ontdaan van onze ( dikke ) kostuums. Alleen onze generaal Paul Hazen ging uittreden voor de jury. En dan het schieten, dit ging de eerste ronde feilloos met 18 punten. Helaas bij de 2e ronde liet 1 onzer schutters 1 bolletje staan.

We hebben ons nog een tijdje vermaakt in de tent bij het orkest TOB – Tiroler Ohne Berge waarin een aantal bekende mensen van Heerlerheide spelen. Deze band is ook op ons schuttersfeest in Augustus te bewonderen op zaterdagavond.

Dank aan onze leden die hun beste beentje voor zette ondanks de hitte.
Het leverde zelf 4 prijzen op t.w. 2e prijs Binnenkomen, 1e prijs Houding optocht, Ereprijs Defilé, en een gedeelde Ereprijs voor onze generaal Paul Hazen.

Tijdens de optocht is ook het volgende filmpje gemaakt: Link
Gezellig OLS in Born

Zondag 2 juli 2023 was weer OLS dag, dit jaar in Born. Om 10 uur werd de materiaalwagen geladen. Vervolgens werd in schutterslokaal d’r Bok een drankje genuttigd en om 11 uur stond de bus klaar om ons naar Born te brengen. Daar aangekomen werd een plaatsje bij buitenbuffet of tent gezocht. Onze marketentsters gingen op pad om flyers voor het marketentstertreffen uit te delen. Ook tijdens de L1 uitzending werd uitgebreid stil gestaan bij dit evenement dat 5 november op Heerlerheide plaats zal vinden.
In de tent brak gouverneur Roemer een lans voor het schutterswezen. Hij nam de vaak idiote Europese regelgeving op de korrel en gaf aan dat Timmermans moest zorgen voor een uitzondering voor het schieten met de zware buks. De rede van Emile werd terecht met rijkelijk applaus bedacht.
Daarna was het tijd om aan te kleden voor de optocht. De optocht was zoals vaak bij het OLS te lang, maar gelukkig wel heel goed bezocht. Nagenoeg de hele route stonden de toeschouwers rijen dik, wat het marcheren toch een stuk aangenamer maakt.
Na aankomst op het feestterrein namen ons koningspaar en generaal na een korte opfrissing deel aan de schoonheidswedstrijden. De schietploeg haalde ook meteen de materialen op en nam plaats onder de schietboom. De verwachtingen waren hooggespannen, de afgelopen 2 OLS feesten werd steeds de kaveling gehaald en vorig jaar mochten we terugkeren op de kavelzaterdag. Ook dit jaar werd tijdens de voorbereiding heel goed geschoten. Helaas werden onze verwachtingen niet waargemaakt, in de eerste ronde werden meteen 2 missers genoteerd. Hierdoor kon de buks meteen ingepakt worden en was onze deelname aan dit OLS beëindigd. Onze leden en aanhang konden naar de feesttent en met de klanken van Wahnsinn werd het “verdriet” weggedronken. Na een fijne dag in Born vertrok de bus om 20:00 uur weer terug naar Heerlerheide. In ons schutterslokaal werd nog een uurtje nagepraat. Over 2 weken volgt het ZLF in Schimmert.
16 Juli 2023: ZLF Schimmert

Eindelijk na 3 jaar geen ZLF te zijn geweest vanwege Corona mocht er dit jaar ook dit grote feest weer georganiseerd worden en wel door Schutterij St. Sebastiaan Schimmert. Een prachtige locatie en het weer was gelukkig heel erg goed. De optocht was druk bezocht en met 1600 meter goed te doen. Ook op de feestweide was het heel druk er werd genoten van de verschillen onderdelen het uittreden van koning en keizerparen, marketentsters en beoordeling van de generaals en niet te vergeten de solisten van diverse verenigingen.
Ook werd er natuurlijk weer geschoten. Helaas viel onze schutterij bij de 2e achttien eruit door een gemist schot. Maar dit mocht de pret niet drukken. Er werd gefeest in de tent en ook op de feestweide. Om 20.00 uur vertrok de bus weer richting Heerlerheide. Een zeer geslaagd ZLF in Schimmert. Waarin Paul Hazen de 1e prijs als Modelste Generaal behaalde.

Tijdens de optocht is ook het volgende filmpje gemaakt.
20 Augustus: Bondsschuttersfeest Merkelbeek

Op deze stralende en warme dag werd alweer het 3e bondsfeest van dit schutters
seizoen georganiseerd door schutterij St. Johannes – St. Clemens Merkelbeek.
Er waren 2 gastverenigingen aanwezig: Schützenverein Valbert uit Meinerzhagen, Duitsland en Schutterij St. Urbanus uit Montfort.
Met nr. 1 in de optocht mochten we ons ook als eerste van de schutterijen profileren voor de kiosk, na de begroeting werden ons koningspaar en een officier uitgenodigd om de koningswijn te komen drinken. Onze andere schutters hadden de tijd om iets te eten en te drinken eer we aan de opening moesten deelnemen.
Na de opening vertrok de optocht door de straten van Merkelbeek , een lange en hete optocht. Wel werd op verschillende plaatsen water aangeboden wat ook echt nodig was met deze hitte.
Aangekomen terug op het feestweide werd dan ook snel de pakken uitgedaan en vervangen door luchtige kleding. Alleen onze Generaal Paul Hazen ging uitreden en dit werd beloond met de Ereprijs voor de Modelste Generaal. Maar er werden deze dag meer prijzen behaald. Ereprijs beste presentatie, 2e prijs beste houding optocht, 1e prijs beste defilé. Dit leverde ook de dagbeker op in de C klasse.
Helaas bij het schieten waren we er de eerste ronde al uit onze 3e schutter liet 1 bolletje staan.

Volgend weekend 26 en 27 Augustus mogen wij het 4e bondsfeest organiseren. Terwijl dit verslagje geschreven en geplaatst word, beginnen op sportpark Pronsenbroek de eerste werkzaamheden voor dit 4e schuttersfeest.
5 November: Marketentstertreffen 2023

Het 31e Marketentstertreffen werd gehouden op 5 november in Heerlerheide. Na een jaar van voorbereiding was er dan eindelijk de dag van het treffen en met een geweldig aantal van 128 Marketentsters en ongeveer 40 begeleiders kon dit feest aanvangen. De marketentsters werden verwelkomt in het Corneliushuis waar voor de mis koffie c.q. thee en een broodje klaar stond. Na een vroege rit richting Heerlerheide, smaakte dit natuurlijk heerlijk.

Opgehaald door onze schutterij met voorop onze 2 nieuwe bielemannen en ondersteund door Jachthoorn en Trompettenkorps Edelweis ging het in een kleine omweg richting kerk alwaar meneer pastoor Janssen ons al stond op te wachten.

De mis begon om kwart over 11. Een geweldig mooie mis opgeluisterd door het koor Tutta Musica uit Voerendaal en Trompettist Pieter Witlox. Na de mis was er natuurlijk een kleine optocht door Heerlerheide. Lieske Leunissen maakte van de mis en rondgang prachtige foto’s. Lieske bedankt hiervoor. Heb je jezelf al ergens gevonden op de foto’s? Er waren er teveel om op de site te zetten. Je kunt ze zelf vinden op de site van Lieske.

Na de optocht een uitgebreide lunch met warme en koude hapjes. Om 2 uur vertrokken de heren begeleiders naar ons schutterslokaal voor een alternatief programma. De dames kregen in het Corneliushuis hun programma. We starten met onze eigen Joy Blijdenstein, die gelijk de dames in de polonaise kreeg net als het Duo Rempetemp en La Bamba . Een heel gezellige en fijne middag waaraan alle 128 marketentsters hebben mee geholpen om deze middag tot een waar festijn te maken.

Maar aan alles komt een einde zo ook aan dit marketentster treffen, dat over gedragen werd aan schutterij St. Anna Merum die in 2024 dit festijn mogen gaan organiseren. Veel Succes.
Behaalde prijzen 2023

Bondsfeest Brunssum
1e prijs Beste Defilé, klasse C
Ereprijs Modelste Generaal, Paul Hazen

Bondsfeest Schinnen
2e prijs Mooiste Binnenkomen, klasse C
1e prijs Beste houding optocht, klasse C
Ereprijs Beste Defilé, klasse C
Gedeelde Ereprijs Modelste Generaal, Paul Hazen

Bondsfeest Merkelbeek
Ereprijs Mooiste Binnenkomen, klasse C
2e prijs Beste houding optocht, klasse C
1e prijs Beste Defilé, klasse C
Dagbeker Klasse C
Ereprijs Modelste Generaal, Paul Hazen