Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


28 Mei: Pinksteren, processie


Pinksteren

Op zondag, 1e Pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden. Na de H. Mis vertrok de processie door de straten van de van Heerlerheide. Onder ideale weersomstandigheden, het was zonnig en warm met een temperatuur rond de 20 graden. Er waren vier rustaltaars, hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor en een Indonesische zangvereniging.
De Poolse gemeenschap droeg een Mariabeeld door de gehele processie. Aansluitend was er bij Hr Pastoor het Bronktreffen. Hier werd links front gemaakt en de schutterij ontbonden en kon iedereen genieten van een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.

Een korte impressie van de processie is in het volgende filmpje vastgelegd: Filmpje Schutterij tijdens de Processie

Meer foto's in de galerij