Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


29 Mei: Kermisrondgang


Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om kwart voor 11 in het schutterslokaal. Vergezeld door het koningspaar, koning van het erebestuur en de Burgerkoningin vertrok de schutterij om 11.00 uur naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na deze heilige mis ging het in optocht naar het kerkhof alwaar de overleden leden van de schutterij herdacht werden. Vervolgens werden 1 café in Heerlerheide bezocht. Dit omdat we anders te krap kwamen te zitten bij Hr Pastoor.

Aangekomen bij Café oud Genhei werden we hartelijk verwelkomd door de eigenaar. Hier werden enkele rondjes aangeboden door de schutterij, het koningspaar, de koning van het erebestuur en van de koningin van de burgers, Miranda. Ook kregen we een lekkere schrobbelèr en nog een rondje van de kastelein.

Om 14.00 uur werden we verwacht bij pastoor Janssen. Het is traditie om Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen. Anders als andere jaren werden we in de tuin verwelkomt, en werden we voorzien van nieuwe haring, broodjes worst en natuurlijk ook rijkelijk drank .

Maar voor we hieraan deel konden nemen werden zoals ieder jaar op deze dag de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren het in totaal 3 heren van het erebestuur. Te weten, Harry Degens 40 jaar, Hans Augustus ook 40 jaar en Jos Degens 25 jaar. Het speldje word voor de 40 jaar jubilarissen door 2 afgevaardigden van het OLS bestuur opgespeld. Ook krijgen ze een certificaat wat bij deze medaille hoort. Harry Degens kreeg ook nog uit handen van de burgemeester van Heerlen, Roel Wever een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet bij verschillende verenigingen.
Hierna kreeg de oude koning Stef Hazen de herinneringsmedaille van zijn koningschap 2022, en het hierbij behorende fotoalbum van zijn koningsjaar. Ook de burgerkoninging kreeg een herinneringsspeldje. En als laatste kreeg onze commandant Myckel Habets een attentie t.g.v. het slagen voor de OLS cursus "Oude Exercitie".

Na nog een uurtje gezellig bij elkaar te zijn geweest was het tijd om Hr Pastoor te verlaten en terug te gaan naar ons schutters lokaal. Hier werd ontbonden en degene die naar huis wilde, kon gaan. Anderen genoten nog eens van de twee laatste rondjes, aangeboden door Harry Degens en het erebestuur.

Zo kwam er een einde aan deze warme en super gezellige dag.

Meer foto's in de galerij